Sociòloga, Master i Especialista en Immigració per l'Institut Universitari d'Estudis sobre Migracions de la Universitat Pontifícia de Comillas, he desenvolupat la meva tasca professional en el camp de les migracions, la diversitat cultural i religiosa, i els drets humans. Actualment treballo a Fundació MigraStudium coordinant l Projecte de Visites al CIE de Barcelona