Miembro del Consell Polític Local de Esquerra Unida de València ciutat.