La doctora Olga Casado és metgessa de família i membre de l'equip de treball del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura (MCPT).