eldiario.es

9

Óscar Martínez Rivera

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 1

L'espai públic que ens roben cada dia

Barcelona i altres ciutats tenen molts metres quadrats robats des de fa molt temps. L’espai públic sembla que no sempre s’aprecia com un bé comú i en canvi es permet ocupar per ús privat. A aquests espais robats els veïns i les veïnes no hi podem accedir perquè algú decideix que és seu només perquè és el primer que hi arriba. A més d’ocupar-ho il·legítimament, es fa traient benefici particular. Cada dia que passa, aquell metre quadrat és explotat i impunement expropiat als veïns per un guany privat.

Encoratges de bicicletes

Seguir leyendo »

El espacio público que nos roban cada día

Barcelona y otras ciudades tienen muchos metros cuadrados robados desde hace mucho tiempo. El espacio público parece que no siempre se aprecia como un bien común y en cambio se permite ocupar por uso privado. A estos espacios robados los vecinos y las vecinas no podemos acceder porque alguien decide que es suyo sólo porque es el primero que llega. Además de ocuparlo ilegítimamente, se hace sacando beneficio particular. Cada día que pasa, aquel metro cuadrado es explotado y impunemente expropiado a los vecinos por una ganancia privada.

Anclajes de bicicletas

Seguir leyendo »

El vot invisible de les persones sense llar

Un grup d'usuaris de Twitter han cedit els seus perfils a persones que estan vivint al carrer o que hi han viscut. En el context electoral i amb la intenció de poder donar veu a la xarxa a qui no la té, en una hora i mitja de piulades han arribat a aconseguir fins a 20 milions i mig d'impressions a totes les pantalles des d'on s'hagin llegit els missatges. La xarxa ha arribat a reunir 738 persones durant l'acció que han utilitzat un fil de conversa mitjançat el hashtag #votinvisible i #votinvisible. Tot plegat un volum proper als 3000 missatges escrits.

Les persones sense llar han pensat i definit preguntes als diferents candidats dels partits polítics i també han expressat diferents opinions sobre aquesta situació. Els interrogants anaven des d'aspectes de polítiques generals fins a coses ben concretes i de caràcter més municipal.

Seguir leyendo »

El voto invisible de las personas sin hogar

Un grupo de usuarios de Twitter han cedido sus perfiles a personas que están viviendo o han vivido en la calle. En el contexto electoral y con la intención de poder dar voz a la red a quien no la tiene, en una hora y media de Tweets han llegado a alcanzar hasta 20 millones y medio de impresiones en todas las pantallas desde donde se hayan leído los mensajes. La red ha llegado a reunir 738 personas durante la acción que han utilizado un hilo de conversación mediante el hashtag #votvisible y #votinvisible. En conjunto, un volumen cercano a los 3000 mensajes escritos.

Las personas sin hogar han pensado y definido preguntas a los diferentes candidatos de los partidos políticos y también han expresado diferentes opiniones sobre esta situación. Los interrogantes iban desde aspectos de políticas generales hasta cosas bien concretas y de carácter más municipal.

Seguir leyendo »