Profesor de Filosofía Política y ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación e Integración Africana de Togo.