Professora Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València.