eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

z z

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 0

Els drets no se suspenen

Al cor de la representació organitzada de la societat civil hi batega més que mai l’emergència necessària de reclamar les mesures urgents i imprescindibles per combatre la pobresa.

En aquest context, el Consell de Ministres va aprovar ara fa un mes recórrer al Tribunal Constitucional alguns articles de la llei catalana 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, perquè considera que excedeixen les competències de la Generalitat i que poden perjudicar la igualtat dels espanyols. Es tracta d’una més de les moltes lleis recorregudes per l’Estat – igualtat entre dones i homes, activitat dels governs locals, impost als habitatges buits, impost a les nuclears...- en un intent de desmantellar la capacitat executiva del Govern de la Generalitat i democràtica del Parlament de Catalunya, que la va aprovar per unanimitat. Però el més indignant, és que faci servir en la seva lluita contra les institucions catalanes a les persones més vulnerables, principals destinatàries de la majoria de lleis recorregudes o declarades inconstitucionals.

Seguir leyendo »

Los derechos no se suspenden

En el corazón de la representación organizada de la sociedad civil late más que nunca la emergencia necesaria de reclamar las medidas urgentes e imprescindibles para combatir la pobreza.

En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó hace un mes recurrir al Tribunal Constitucional algunos artículos de la ley catalana 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, porque considera que exceden las competencias de la Generalitat y que pueden perjudicar la igualdad de los españoles. Se trata de una más de las muchas leyes recurridas por el Estado –igualdad entre mujeres y hombres, actividad de los gobiernos locales, impuesto a las viviendas vacías, impuesto a las nucleares...– en un intento de desmantelar la capacidad ejecutiva del Govern de la Generalitat y democrática del Parlament de Catalunya, que la aprobó por unanimidad. Pero, lo más indignante, es que use en su lucha contra las instituciones catalanas a las personas más vulnerables, principales destinatarias de la mayoría de leyes recurridas o declaradas inconstitucionales.

Seguir leyendo »

Espais de participació del transport públic: paper mullat

Memòria fràgil és la que tenen els governants sobre les últimes lleis aprovades al Parlament. Concretament estic pensant en la del Finançament del Transport Públic, que defineix perfectament i amb claredat aspectes fonamentals i claus pel present i futur sobre el transport públic a casa nostra i que sembla que ningú la té en compte.

Com sempre, a l'arribada del final de l’any es planteja com assumir la bateria d’increments per afrontar nous pressupostos dels serveis públics i en concret, els del transport. Els polítics i les polítiques han situat l'opinió mediàtica en el fet de no incrementar, dins de l’àrea metropolitana, el títols de transport. Ho han situat com un element important i protector. Ara bé, a ningú se li escapa que es fa en moments novament de campanya electoral, i per tant, imposant una postura més acollidora que no pas realista.

Seguir leyendo »

Espacios de participación del transporte público: papel mojado

Memoria frágil es la que tienen los gobernantes sobre las últimas leyes aprobadas en el Parlamento catalán. Concretamente estoy pensando en la de Financiación del Transporte Público, que define perfectamente y con claridad aspectos fundamentales y claves para el presente y futuro sobre el transporte público en nuestro país y que parece que no la tienen en cuenta.

Como siempre, a la llegada del final del año se plantea como asumir la batería de incrementos para afrontar nuevos presupuestos de los servicios públicos y en concreto, del transporte. Los políticos y las políticas han situado la opinión mediática en el hecho de no incrementar, dentro del área metropolitana, los títulos de transporte. Lo han situado como un elemento importante y protector, y a nadie se le escapa que se hace en momentos nuevamente de campaña electoral, y por tanto, imponiendo una postura más acogedora que no realista.

Seguir leyendo »

Mel i metzines d’aquesta segona transició democràtica

Durant aquests mesos d'intensa campanya electoral ja ho vèiem a venir des de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC): diferents activistes veïnals s'apropaven per a dir-me que deixaven la seva associació per a revolucionar uns ajuntaments, alguns dels quals, és veritat, no han estat a l'alçada de la saturació d'emergències socials als barris.

Per tant, després d'aquestes eleccions titllades de «segona transició democràtica» per a moltes noves formacions polítiques, cal reconèixer que el moviment veïnal ha patit forces baixes: una fuga de capital humà i lideratges forts han anat a esperonar noves llistes per oxigenar unes administracions locals colpejades per la corrupció, el capitalisme d'amics, i pel mateix Govern central amb lleis que els han desinflat de pressupost i serveis.

Seguir leyendo »

La cal y la arena de esta segunda transición democrática

Durante estos meses de intensa campaña electoral ya lo veíamos venir desde la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (CONFAVC): diferentes activistas vecinales se acercaron para decirme que dejaban su asociación para revolucionar unos ayuntamientos, algunos de los cuales, es verdad, no han estado a la altura de la saturación de emergencias sociales en los barrios.

Por lo tanto, después de estas elecciones tildadas de «segunda transición democrática» para muchas nuevas formaciones políticas, hay que reconocer que el movimiento vecinal ha sufrido importantes bajas: una fuga de capital humano y liderazgos fuertes han ido a espolear nuevas listas para oxigenar unas administraciones locales golpeadas por la corrupción, el capitalismo de amigos y por el mismo Gobierno central con leyes que los han desinflado de presupuestos y servicios.

Seguir leyendo »