eldiario.es

9

Carla Alsina Muro

Sociòloga, màster en estudis de dones, gènere i ciutadania, i activista feminista, és actualment cap de l’àrea d’empoderament econòmic de la Fundació Surt.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 0

Les cures a Catalunya: d’on venim, com estem i on anem

En les últimes setmanes, a l’àrea metropolitana de Barcelona, diverses administracions han sortit a reivindicar una cura digna. Per una banda, l’Ajuntament de Barcelona, amb la mesura de govern per a la democratització de les cures a la ciutat i, per l’altra, l’Ajuntament d’Esplugues i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb la jornada “Qui s’ha d’encarregar de la cura”, han situat aquest àmbit com a prioritat política en el mandat.

Hi som a temps? Lluny d’encaixar aquestes apostes polítiques com a fórmules d’innovació social, les podem veure com a possibilitats després d’anys i panys de lluites i teoria feminista. Ja tenim ben sabuts els principis de l’economia convencional en el marc heteropatriarcal, que separa entre producció i reproducció i subordina la darrera a la primera, la que no reconeix el treball reproductiu com a treball i l’assigna a les dones, i posa al centre de l’economia el capital. En front d’això, l’economia feminista pren en consideració tots els treballs necessaris per la subsistència, el benestar i la reproducció social, trenca amb la divisió sexual del treball i posa al centre la vida.

Seguir leyendo »

Los cuidados en Cataluña: de dónde venimos, cómo estamos y donde vamos

En las últimas semanas, en el área metropolitana de Barcelona, varias administraciones han salido a reivindicar una cura digna. Por un lado, el Ayuntamiento de Barcelona, con la medida de gobierno para la democratización de los cuidados y, por otra parte, el Ayuntamiento de Esplugues y el Consejo Comarcal del Baix Llobregat, con la jornada "quien se encargará del cuidado", han situado este ámbito como prioridad política en el mandato.

Estamos a tiempo? Lejos de encajar estas apuestas políticas como fórmulas de innovación social, las podemos ver como posibilidades después de años y años de luchas y teoría feminista. Ya sabemos bien los principios de la economía convencional en el marco heteropatriarcal, que separa entre producción y reproducción y subordina la última a la primera, la que no reconoce el trabajo reproductivo como trabajo y la asigna a las mujeres, y pone en el centro de la economía el capital. Frente a ello, la economía feminista toma en consideración todos los trabajos necesarios para la subsistencia, el bienestar y la reproducción social, rompe con la división sexual del trabajo y pone en el centro la vida.

Seguir leyendo »