eldiario.es

9

Carme Porta

Tècnica en imatge fílmica, membre de la xarxa feminista, directora de la col·lecció Tinta Fèmina i coordinadora de la tertúlia literària el Pati Blau

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 0

Tinc un clavell per a tu

Rebo, suposo que totes rebem, milers de missatges per les diferents xarxes, en públic o privats. N’hi ha que difonen fakes claríssims, d’altres que s’han de desemmascarar. També hi ha bromes ofensives –d’aquestes les dones en rebem a milions- i d’altres que et fan riure. Alguns missatges inclouen opinions difícilment digeribles i d’altres que difondries a tothom.

Aquests dies no és fàcil per molta gent parlar sense una certa incomoditat, fins i tot crispació. Portem anys parlant d’un possible referèndum, amb posicions diverses, totes legítimes, i ara que el tenim davant se’ns fa visible la manca de diàleg, també les incomoditats de moltes que callaven i, sobretot, les misèries humanes, el que algú és capaç de fer en situacions de tensió.

Seguir leyendo »

Tengo un clavel para ti

Recibo, supongo que todas recibimos, miles de mensajes por las diferentes redes, en público o privado. Los hay que difunden fakes clarísimos, otros que se tienen que desenmascarar. También hay bromas ofensivas -de éstas, las mujeres recibimos a millones- y otras que te hacen reír. Algunos mensajes incluyen opiniones difícilmente digeribles y otros que difundirias a todo el mundo.

Estos días no es fácil para mucha gente hablar sin cierta incomodidad, incluso crispación. Llevamos años hablando de un posible referéndum, con posiciones diversas, todas legítimas, y ahora que lo tenemos delante nos hace visible la falta de diálogo, también las incomodidades de muchas que callaban y, sobre todo, las miserias humanas, lo que alguien es capaz de hacer en situaciones de tensión.

Seguir leyendo »

40 anys després

El 26 de juny del 1977 es va portar a terme la primera manifestació de lesbianes, gais, i transsexuals (el que després ha esdevingut LGTBI) a l’estat espanyol. Va ser a Barcelona, a la rambla i la convocatòria la va fer una organització que s’havia creat pocs anys abans, en ple franquisme, el Front d’alliberament Gai de Catalunya (FAGC).

40 anys després els avenços són evidents i els drets de les persones LGTBI han anat esdevenint reals. Des de la persecució que feia la dictadura de les persones LGTBI, via llei de perillositat social fins a l’aprovació i desenvolupament de la llei 11/2014 per a garantir els drets de les persones LGTBI i contra la LGTBIfòbia han estat moltes les demandes i reivindicacions, moltes les vides marcades i moltes les celebracions. Quaranta anys després seguim al carrer per seguir reclamant drets reconeguts i que van sent cada cop més reals.

Seguir leyendo »

40 años después

El 26 de junio de 1977 se llevó a cabo la primera manifestación de lesbianas, gays, y transexuales (lo que después se ha convertido en LGTBI) en España. Fue en Barcelona, en la rambla y la convocatoria la hizo una organización que se había creado pocos años antes, en pleno franquismo, el Frente de liberación Gay de Cataluña (FAGC).

40 años después los avances son evidentes y los derechos de las personas LGTBI se han ido convirtiendo en reales. Desde la persecución que hacía la dictadura de las personas LGTBI, vía ley de peligrosidad social hasta la aprobación y desarrollo de la ley 11/2014 para garantizar los derechos de las personas LGTBI y contra la LGTBIfòbia han sido muchas las demandas y reivindicaciones, muchas las vidas marcadas y muchas las celebraciones. Cuarenta años después seguimos en la calle para seguir reclamando derechos reconocidos y que van siendo cada vez más reales.

Seguir leyendo »

Visibles e iguales

El pasado 26 de abril se celebró el día de la visibilidad lésbica. Una jornada reivindicativa que se celebra en todas partes y que pretende poner a las mujeres lesbianas en el centro de atención. Es un día que debería ser todos los días. A pesar de todo, es necesario, porque nunca debería invisibilizarse una forma de querer.

Visibilizarse para tener los mismos derechos. A estas alturas podemos hacer un pequeño balance de la visibilidad reclamada. Se llevaron a cabo actos diversos, festivos, culturales y reivindicativos. Pocos medios se hicieron eco más allá de la anécdota. Un vídeo que, simbólicamente, mostraba el amor lésbico ante la "moreneta" fue lo que centró la atención de los medios. Sólo un acto local, una "besada" en Sant Cugat, fue recogido por el medio local de referencia. Algunos digitales, algunos artículos de opinión, los digitales del movimiento LGTBI ... El resto, los grandes medios, el rábano por las hojas.

Seguir leyendo »

Visibles i iguals

El passat 26 d’abril va celebrar-se el dia de la visibilitat lèsbica. Una jornada reivindicativa que se celebra arreu i que pretén posar les dones lesbianes al centre d'atenció. Un dia que hauria de ser cada dia i, malgrat tot, necessari, perquè mai hauria d’invisibilitzar-se una forma d’estimar.

Visibilitzar-se per tenir els mateixos drets. A hores d’ara podem fer un petit balanç de la visibilitat reclamada. Es van portar a terme actes diversos, festius, culturals i reivindicatius. Pocs mitjans van fer-se ressò més enllà de l’anècdota. Un vídeo que, simbòlicament, mostrava l’amor lèsbic davant la moreneta va ser el que va centrar l’atenció dels mitjans. Només un acte local, una petonada a Sant Cugat, va ser recollit pel mitjà local de referència. Alguns digitals, alguns articles d’opinió, els digitals del moviment LGTBI... La resta, els grans mitjans, el rave per les fulles.

Seguir leyendo »

El 26% menys

L’Observatori del Treball i el Model productiu de la Generalitat acaba de presentar un estudi sobre la diferència salarial entre dones i homes al mercat laboral de Catalunya. La diferència no ens sobta però sí que ens preocupa, ens mostra que allò que moltes percebem, allò que molts altres estudis assenyalaven és una realitat punyent: les dones cobrem, de mitjana, el 26% menys de salari, tenint en compte que aquest percentatge puja molt, moltíssim, 42,6% en les franges salarials més baixes. El salari mitjà anual masculí és de 27.477 € mentre que el femení és de 20.324 €, estem parlant d’una diferència de 7.123 € menys.

Se’ns acumulen els factors que provoquen les desigualtats, fet que , en l’àmbit laboral i en un mercat altament precaritzat provoca la feminització de la pobresa. En les anàlisis sobre la pobresa parlem de working poors, aquesta pobresa de les persones treballadores, té uns alts nivells en el cas de les dones treballadores.

Seguir leyendo »

El 26% menos

El Observatori del Treball i Model productiu de la Generalitat acaba de presentar un estudio sobre la diferencia salarial entre mujeres y hombres en el mercado laboral de Catalunya. La diferencia no nos sorprende pero si que nos preocupa. Nos muestra que lo que muchas percibimos y lo que muchos otros estudios señalaban es una realidad lacerante: las mujeres cobramos, en promedio, el 26% menos de salario, teniendo en cuenta que este porcentaje sube mucho, muchísimo, 42,6% en las franjas salariales más bajas. El salario medio anual masculino es de 27.477 euros mientras que el femenino es de 20.324 euros, estamos hablando de una diferencia de 7.123 euros menos.

Se nos acumulan los factores que provocan las desigualdades, lo que, en el ámbito laboral y en un mercado altamente precarizado, provoca la feminización de la pobreza. En los análisis sobre la pobreza hablamos de working poors esta pobreza de las personas trabajadoras, tiene unos altos niveles en el caso de las mujeres trabajadoras.

Seguir leyendo »