Consellera de Trabajo, Asuntos Sociales i Familias de la Generalitat de Catalunya de 2016 a 2017