Llicenciat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en planificació i direcció de la mobilitat. Director de projectes de planificació de mobilitat urbana, en especial de modes no motoritzats. Amant del caminar!