Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Sobre este blog

Aquest blog, que coordina Josep Sorribes, respon a una iniciativa de l'associació Malalts de ciutat, amb la intenció d'aportar idees i reflexions al debat multidisciplinar sobre les ciutats del nostre temps, començant per València.

El nou llit verd: algunes reflexions a rajaploma

Josep Sorribes

0

Sobre este blog

Aquest blog, que coordina Josep Sorribes, respon a una iniciativa de l'associació Malalts de ciutat, amb la intenció d'aportar idees i reflexions al debat multidisciplinar sobre les ciutats del nostre temps, començant per València.

En relació al procés reflexió sobre la possibilitat d’intervenir en el nou llit del Túria i posar-lo en valor com a infraestructura verda i relacional, tal vegada puguen ser d’alguna utilitat les reflexions que s’acompanyen a continuació.

1.- La iniciativa de plantejar una actuació soft en el nou llit del Túria em sembla plenament justificada des de l’òptica del cost-benefici, del model territorial i del benestar social

2.- Des del punt de vista del cost–benefici col.lectiu, la inversió necessària i la despesa de manteniment que se'n deriva és, amb escreix, molt inferior al benefici de la seua utilització com infraestructura verda. A més, com que el nou llit té la funció irrenunciable de canalitzar grans avingudes (amb períodes de recurrència molt llargs), la seua adequació és relativament barata en no plantejar-se cap mena de jardí (amb arquitectura incorporada) com és el cas del Jardí del Túria. Per tant, posant-se fins i tot en el pitjor escenari, el cost de reposició és assumible en una perspectiva a llarg termini. Comptat i debatut i amb independència de la major concreció desitjable, el projecte del Nou Llit Verd és assumible i defensable.