Jurista i membre d'IRÍDIA-Centre per la Defensa dels Drets Humans