eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Laura Pérez

Laura Pérez (Barcelona, 1982) és regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI a l'Ajuntament de Barcelona.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 125

13 series y miniseries para engullir como torrijas en Semana Santa

Seguir leyendo »

Miguel Ángel Silvestre, elegido por Álex de la Iglesia para protagonizar sus '30 monedas' en HBO

El actor ya ha comenzado a preparar su papel en la nueva ficción de terror del director bilbaíno, que comenzará a rodarse este año. También tiene en marcha la miniserie 'En el corredor de la muerte' con Movistar+.

Seguir leyendo »

Barcelona, más feminismo

Cuando llegamos al Ayuntamiento de Barcelona hace cuatro años, nos propusimos inocular feminismo en cada departamento y mecanismo de la institución, y los resultados están a la vista. Se trata de un proceso de transformación profundo y progresivo, pero ahora que es tiempo de evaluar resulta esperanzador ver los avances conseguidos en tan poco tiempo. En cultura, salud, educación, seguridad, urbanismo… en todos los ámbitos de actuación del Ayuntamiento hemos dedicado tiempo y esfuerzo a analizar las causas de las desigualdades, así como a diseñar estrategias y actuaciones para combatirlas desde la raíz.

Uno de los instrumentos más potentes para llenar de feminismo la institución han sido las herramientas propias del Ayuntamiento, como los presupuestos, la fiscalidad o la contratación. Las cláusulas de contratación de género, que obligan a las empresas que contratan con el Ayuntamiento de Barcelona a acabar con su brecha salarial e implementar planes de igualdad, empiezan a ofrecer resultados.

Seguir leyendo »

La ciutat de les cures

Molt es parla de la ciutat de les cures últimament. Es presenta com un nou paradigma però no sempre s'entén a què ens estem referint. Posar la vida al centre de les polítiques, què significa exactament? És una proposta feminista que es dirigeix exclusivament a les dones? Quines implicacions té? Com es concreta?

Una manera senzilla per a visualitzar la idea abstracta podria ser plantejar-nos les necessitats que es desprenen de la vida que fem, la nostra, la quotidiana, la de tots els dies. Aquesta part invisible que resta fora de l'espai productiu, des que ens llevem fins que ens anem a dormir. Podríem cridar l'exercici: "posar-li llum a la vida quotidiana". I llavors posar-la en valor, veure-la de front, assumir-la com la important. La part que sosté tota la resta. El verb tenir cura és el fonamental en aquesta equació i l'aportació de valor concret i real que hi ha en ell. Per això no es tracta només de dones sinó d'un model més humà i real per viure entre totes les persones.

Seguir leyendo »

La ciudad de los cuidados

Mucho se habla de la ciudad de los cuidados últimamente. Se presenta como un nuevo paradigma pero no siempre se entiende a qué nos estamos refiriendo. Poner la vida en el centro de las políticas ¿Qué significa exactamente? ¿Es una propuesta feminista que se dirige exclusivamente a  las mujeres? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo se concreta?

Una manera sencilla para visualizar la idea abstracta podría ser plantearnos las necesidades que se desprenden de la vida que hacemos, la nuestra, la cotidiana, la de todos los días. Esa parte invisible que queda fuera del espacio productivo, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Podríamos llamar al ejercicio: “echarle luz a la vida cotidiana”. Y entonces ponerla en valor, verla de frente, asumirla como la importante. La parte que sostiene todo lo demás. El verbo cuidar es el fundamental en esta ecuación y la aportación de valor concreto y real que hay en él.  Por eso no se trata sólo de mujeres sino de un modelo más humano y real para vivir entre todas las personas.

Seguir leyendo »

Reconèixer els treballs de cura; fer una Barcelona més justa

Totes les persones necessitem que ens cuidin al llarg de la vida i cuidarem a persones pròximes del nostre entorn. L'essència de la cura és la fragilitat que totes les persones evidenciem en moments de malaltia, de dependència, en determinades circumstàncies del cicle vital. I, és clar, algú altre ens cuida. Majoritàriament les famílies i, específicament, les dones. Aquest repartiment desigual de les cures, una tasca sovint mancada de reconeixement simbòlic o econòmic, és una de les causes més grans de les desigualtats existents entre dones i homes. Les conseqüències: pitjor posició al mercat laboral, efectes negatius sobre la salut i una absoluta desprotecció en la jubilació i la vellesa.

A l’economia actual existeix una dicotomia que divideix el món del treball entre el productiu i el reproductiu, i es nega allò que la cura aporta a la societat i la riquesa que genera per a l’economia mundial. Si fos reconeguda, si es comptés el seu valor com ja s’ha fet en alguns països, les xifres del PIB dels estats europeus es multiplicarien i assolirien, com a mínim, una quarta part més del seu volum actual. Però les polítiques del benestar, sobretot al sud d’Europa, van girar al voltant del treball productiu, deixant al marge tots els elements propis del treball reproductiu, i ignorant, per tant, tot allò relacionat amb la reproducció i la cura de la vida.

Seguir leyendo »

Reconocer los trabajos de cuidado, hacer una Barcelona más justa

Todas las personas necesitamos que nos cuiden a lo largo de la vida y cuidaremos a personas próximas de nuestro entorno. La esencia del cuidado es la fragilidad que todas las personas evidenciamos en momentos de enfermedad, de dependencia y en determinadas circunstancias del ciclo vital. Y, claro, alguien nos cuida.

Mayoritariamente las familias y, específicamente, las mujeres. Este reparto desigual de los cuidados, una labor a menudo carente de reconocimiento simbólico o económico, es una de las mayores causas de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres. Las consecuencias: peor posición en el mercado laboral, efectos negativos sobre la salud y una absoluta desprotección en la jubilación y la vejez.

Seguir leyendo »

Ciudades sin miedo

Son ciudades sin miedo las que no se conforman, las que se revisan para convertirse en lugares de confianza y las que se cuestionan ¿ante qué situación estamos? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas?; y sobre todo ¿qué se puede hacer para avanzar en derechos en un contexto hostil? Y esa acción de cuestionamiento emerge cuando las gentes nos unimos, nos organizamos ya sea como movimiento social, académico o político.

Seguir leyendo »

Ciutats sense por

Són ciutats sense por les que no es conformen, les que es revisen per convertir-se en llocs de confiança i les que es qüestionen ¿davant quina situació estem? Com estem vivint les nostres vides ?; i sobretot què es pot fer per avançar en drets en un context hostil? I aquesta acció de qüestionament emergeix quan la gent ens unim, ens organitzem sigui com a moviment social, acadèmic o polític.

Els canvis socioeconòmics de les darreres dècades arrosseguen amb ells unes condicions de precarietat i explotació que s'inscriuen amb violència en els nostres cossos. Estem davant d'un capitalisme de nou tipus que ha donat l'esquena al pacte capital-treball i desmantella les condicions de vida i els drets dolorosament adquirits al segle XX. El capital financer té una nova lògica d'acumulació que està generant expulsions del mercat de treball, del consum, dels territoris, dels centres cobejats de les ciutats. Es tracta d'expulsions globals però que en cada context es despleguen amb diferents llenguatges de la violència: guerres, especulacions, gentrificació, pobresa, mort, explotació.

Seguir leyendo »

Prostitució al carrer: multar no és una solució

La Ordenança del Civisme de la ciutat de Barcelona ha estat un norma altament punitiva. En els seus articles 39 i 40 estableix multes per l’oferiment, la demanda i per l’exercici de l’acte sexual a la via pública, tot i que en aquest últim cas només si és de manera retribuïda. Així, en base a la Ordenança que estableix la nostra conducta “desitjable” a l’espai públic si volem practicar sexe a la via pública no hi ha cap problema, ni de nit ni de dia, inclús al bell mig de la plaça Catalunya, sempre i quan no hi hagi intercanvi econòmic.

El que s’ha perseguit amb aquesta normativa, aprovada en el seu moment amb el vot a favor del PSC, CIU, ERC i el PP és eliminar dels carrers la cara visible de la prostitució a la ciutat de Barcelona. En canvi, la prostitució que s’exerceix en locals i clubs de la ciutat està permesa i així es va reglamentar a Catalunya per part de CIU sota el Decret 217/2002 i pel tripartit sota la llei 11/2009 per la qual queden regulats els locals d’altern, les barres americanes o sex-shops. Aquesta doble vara de mesurar no és més que una mostra de les incongruències polítiques de partits que regulen a favor de l’empresariat alhora que persegueixen a les treballadores sexuals. La ordenança ha imposat un càstig a una forma d’exercir la prostitució, no a la prostitució en si mateixa.

Seguir leyendo »