eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Mariano Sánchez Soler

Escritor y periodista valenciano (Alicante 1954). Es licenciado en Ciencias de la Información y doctor por la Universidad de Alicante. Como periodista ha trabajado en medios como El Periódico de Cataluña, Diario 16, Le Monde Diplomatique, Tiempo, Interviú... Autor de diversas obras de narrativa, poesía y ensayos con los que ha cosechado diferentes galardones.

Ikea, “l’ombra de la corrupció” i el promotor Ortiz

Algú ho sap tot. Algú posa els diners perquè l’operació culmine. Algú continua fent moure els fils… I mentrestant, la ciutadania alacantina està més marejada que un allioli. I ja en van quatre, de projectes, per a instal·lar Ikea a Rabassa, per a especular amb Rabassa, per a urbanitzar… amb Ikea o sense. És el llamp que no para, implacable. L’arribada de la multinacional sueca a Alacant és gairebé un espill de la política local, un pot de les essències que fa olor de martingala de despatx.

Seguir leyendo »

Ikea, "la sombra de la corrupción" y el promotor Ortiz

Alguien lo sabe todo. Alguien pone el dinero para que la operación culmine. Alguien sigue manejando los hilos… Y mientras tanto, la ciudadanía alicantina está más mareada que la perdiz del refrán. Ya es el cuarto proyecto que emerge entre nosotros para instalar Ikea en Rabassa, para especular con Rabassa, para urbanizar… con Ikea o sin ella. Es el rayo que no cesa, implacable. La llegada de la multinacional sueca a Alicante es casi un espejo de la política local, un tarro de las esencias que huele a chanchullo de despacho.

Seguir leyendo »

Assetjament i derrocament

Com diu la sarsuela, pel fum se sap on hi ha foc. L’Ajuntament d’Alacant tira un fum dens, irrespirable, quan a penes ha passat un any. Els treballs per a millorar la ciutat, les decisions transcendentals en urbanisme, la transparència en els procediments, la recerca d’una participació ciutadana sense precedents, la solució de problemes que el govern municipal anterior va deixar voluntàriament com a llegat enverinat… A Alacant, dia a dia, sembla que tot això no és important. El fum de la política local que ens acabarà asfixiant. O asfixiant els piròmans mentre una part de la ciutadania se’n va a la platja (en defensa pròpia).

Seguir leyendo »

Acoso y derribo

Como dice la zarzuela, por el humo se sabe dónde está el fuego. El ayuntamiento de Alicante echa un humo denso, irrespirable, cuando apenas ha pasado un año. Los trabajos para mejorar la ciudad, las decisiones trascendentales en urbanismo, la transparencia en los procedimientos, la búsqueda de una participación ciudadana sin precedentes, la solución de problemas que el anterior gobierno municipal dejó voluntariamente como legado envenenado… En Alicante, día a día, nada de esto parece tener demasiada importancia. El humo de la política local que acabará asfixiándonos. O asfixiando a los pirómanos mientras una parte de la ciudadanía se va a la playa (en defensa propia).

Seguir leyendo »

Amistats amb diners públics

“On no s’obeeix una altra llei, la corrupció és l’única llei. La corrupció està minant aquest país. La virtut, l’honor i la llei s’han esfumat de les nostres vides”. Així parlava Al Capone en la seua última entrevista, publicada en la revista Liberty el 17 d’octubre de 1931, dies abans que fora empresonat per frau fiscal. Diagnòstic precís i cinisme criminal per parts iguals. Tot un exemple històric per a la reflexió.

La corrupció està minant també el nostre país, o es tracta d’un mal endèmic que arrosseguem des de fa segles? Què hi ha darrere de cada cas de corrupció? Quanta gent hi col·labora perquè s’esdevinga? Sobre quin sediment social i en quines condicions polítiques es dóna? Darrere dels mascarons de proa (Ortiz, Castedo, Alperi…), es comptabilitzen sempre desenes de funcionaris i empresaris de distint pelatge; alguns dels quals també seuen a la banqueta, però els noms dels quals a penes coneixem, mentre segueixen en actiu certs personatges sense els quals la maquinària alacantina de la corrupció no hauria funcionat mai.

Seguir leyendo »

Amistades con dinero público

“Donde no se obedece otra ley, la corrupción es la única ley. La corrupción está minando a este país. La virtud, el honor y la ley se han esfumado de nuestras vidas”. Así hablaba Al Capone en su última entrevista, publicada en la revista Liberty el 17 de octubre de 1931, días antes de que fuera encarcelado por fraude fiscal. Diagnóstico certero y cinismo criminal por partes iguales. Todo un ejemplo histórico para la reflexión.

¿La corrupción está minando también a nuestro país, o se trata de un mal endémicoque arrastramos desde hace siglos? ¿Qué hay detrás de cada caso de corrupción? ¿Cuánta gente colabora para que ocurra? ¿Sobre qué sedimento social y en qué condiciones políticas se da? Tras los mascarones de proa (Ortiz, Castedo, Alperi…), se contabilizan siempre decenas de funcionarios y empresarios de distinto pelaje; algunos de los cuales también se sientan en el banquillo, pero cuyos nombres apenas conocemos, mientras siguen en activo ciertos personajes sin los cuales la maquinaria alicantina de la corrupción no habría funcionado nunca.

Seguir leyendo »

“La plaça no és un plató”

Escrita amb retolador blau i amb paraules urgents, algú havia fet una petita pancarta i l’agitava des del públic, mentre els convidats elaboraven les seues lloances saberudes al 15M, davant del somriure condescendent i complagut de la sempre fulminant presentadora estrela. “La plaça no és un plató”.

Em va ser impossible seguir els contertulians. Les seues paraules lluminoses van ser eclipsades per aquesta petita pancarta que bambolejava amb persistència hipnòtica (“la… pla… ça… no… és… un… pla… tó”) a la part de la pantalla que enfocava la gent, com a complement dels primers plans dels qui parlaven, i embolcallada en les citacions i els titulars dels entrevistats. Un David anònim amb un simple cartell fet a mà enfront del Goliat mediàtic que ho sap tot, en un mitjà tan poderós com la televisió de la política espectacle en hora punta.

Seguir leyendo »

“La plaza no es un plató”

Escrita a rotulador azul y con palabras urgentes, alguien había hecho una pequeña pancarta y la agitaba desde el público, mientras los invitados elaboraban sus sesudas loas al 15-M, ante la sonrisa condescendiente y complacida de la siempre fulminante presentadora-estrella. “La plaza no es un plató”.

Me resultó imposible seguir a los contertulios. Sus luminosas palabras fueron eclipsadas por esa pequeña pancarta que se bamboleaba con persistencia hipnótica (“la… pla… za… no… es… un… pla… tó”) en la parte de pantalla que enfocaba a la gente, como complemento de los primeros planos de quienes hablaban, y envuelta en las citas y titulares de los entrevistados. Un anónimo David con un simple cartel hecho a mano frente al Goliat mediático que todo lo sabe, en un medio tan poderoso como la televisión de la política-espectáculo en prime time.

Seguir leyendo »

El crim perfecte o quasi

Fa a penes uns dies, el portaveu del tripartit que governa Alacant, Natxo Bellido, denunciava, amb la prudència que el caracteritza, “la permanent sensació de sospita” que envolta la gestió dels seus antecessors a l’Ajuntament. Aquesta mateixa setmana, sense anar molt lluny, dos exregidors del PP alacantí (un d’ells l’exvicealcalde Andrés Llorens) i dos funcionaris municipals han estat imputats per la manera com adjudicaven la col·locació de cadires per festes i pel muntatge d’una fira outlet. El jutge constata “l’existència de gran quantitat de factures relacionades amb nombrosos subministraments de mercaderies diverses que s’han efectuat al marge del contracte del subministrament de material durant els anys 2003 al 2009”. El magistrat també afirma que nombroses certificacions de subministraments es pagaven molt per damunt del preu corresponent.

Prevaricació, malversació, frau a l’Administració, suborn… Els contractes menors irregulars comencen a aparéixer als jutjats amb un degoteig persistent. Res no els era alié. Ni les petites obres del Pla E, ni la instal·lació de contenidors soterrats entre el 2011 i el 2012 o les cadires per festes. Sota sospita judicial, des de fa un any, està també l’adjudicació d’obres diverses, com la rehabilitació parcial del paviment de l’Esplanada, la renovació de la plaça de la Muntanyeta, el condicionament de diversos passos de vianants i la construcció de zones verdes amb espais per a passejar-hi mascotes.

Seguir leyendo »

El crimen perfecto, o casi

Hace apenas unos días, el portavoz del tripartito que gobierna Alicante, Natxo Bellido, denunciaba, con la prudencia que le caracteriza, “la permanente sensación de sospecha” que envuelve la gestión de sus antecesores en el Ayuntamiento. Esta misma semana, sin ir más lejos, dos ex concejales del PP alicantino (uno de ellos el exvicealcalde Andrés Llorens) y dos funcionarios municipales han sido imputados por la manera en que adjudicaban la colocación de sillas para las fiestas y por el montaje de una feria outlet. El juez constata “la existencia de gran cantidad de facturas relacionadas con numerosos suministros de mercancías diversas que se han efectuado al margen de la contrata del suministro de material durante los años 2003 a 2009”. El magistrado también afirma que numerosas certificaciones de suministros se pagaban muy por encima de su precio.

Prevaricación, malversación, fraude a la administración, cohecho… Los contratos menores irregulares comienzan a aparecer en los juzgados con un goteo persistente. Nada les era ajeno. Ni las pequeñas obras del Plan E, la instalación de contenedores soterrados entre 2011 y 2012, o las sillas para fiestas. Bajo sospecha judicial, desde hace un año, está también la adjudicación de obras diversas como la rehabilitación parcial del pavimento de la Explanada, la renovación de la Plaza de la Muntanyeta, el acondicionamiento de varios pasos de peatones y la construcción de zonas verdes con espacios para el paseo libre de mascotas.

Seguir leyendo »