Estudiant de Periodisme en la Universitat de València.