Xavier Oca, Sabadell, 1970, Professor de Matemàtiques, afiliat a la USTEC. Inicia el compromís social a través del món de l'esplai i l'associacionisme juvenil i veïnal. Militant independentista des del 1987. Fou Regidor de l'Entesa per Sabadell (1999-2003). Membre de l'àrea internacional de Poble Lliure.