Presentada la sentència que anul·la les competències ambientals del Port de València en la causa que investiga l’ampliació

“Adjunt al aquest escrit s’acompanya sentència dictada el 12 d’abril de 2024 pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid en què s’anul·la parcialment la Resolució del 30 de març de 2021 de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental quant a la substitució de Ports de l’Estat per l’Autoritat Portuària de València, per la qual cosa l’òrgan substantiu que ha d’establir si el projecte impugnat en aquest procés té o no efectes significatius adversos sobre el medi ambient ha de ser Ports de l’Estat”.

Per l’Horta en nom de la Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista contrària a l’ampliació del port de València, ha presentat un escrit davant la secció 4 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en què adjunta com a prova la sentència recent del TSJ de Madrid que anul·la la condició de l’Autoritat Portuària de València (APV) com a òrgan substantiu (recaient així en Ports de l’Estat) i, per tant, la seua capacitat de decidir sobre la necessitat d’una altra declaració d’impacte ambiental per al projecte modificat.

El col·lectiu ciutadà entén que tota la tramitació del projecte d’ampliació és nul, perquè s’ha fet amb l’APV amb aquesta condició d’òrgan substantiu que se li va atorgar de manera irregular, tal com diu la sentència, i perquè en tot el procediment no consta cap informe motivat de Ports de l’Estat avalant la DIA del 2007 per al nou projecte modificat. És més, en tot l’expedient de l’ampliació tan sols consta un document de mitja pàgina signat per una cap de gestió de l’APV que considera que no cal una altra DIA.

Segons l’escrit que acaba de presentar Per l’Horta al jutjat, en què s’acompanya com a prova la sentència, en la seua demanda inicial ja considerava nul el certificat pel fet d’estar emés per una autoritat manifestament incompetent, a més de mancar l’acte de certificació del mínim raonament, ni de la motivació necessària per a resoldre un tema tan complex com és la vigència de la DIA del 2007.

El document afig: “Després d’aquesta sentència, la manifestació de no necessitat de sotmetre a declaració d’impacte ambiental el projecte constructiu del moll de contenidors de l’ampliació nord que conté el certificat, ha esdevingut nul·la de ple dret per haver sigut emesa per un òrgan manifestament incompetent. En conseqüència, la sentència que s’acompanya constitueix un document decisiu per a la resolució d’aquest recurs”. Per aquest motiu, demana que es done trasllat tant a l’APV com al perit judicial encarregat de fer l’estudi sobre els possibles efectes adversos de l’ampliació.

En resposta a la diligència de Per l’Horta, la sala dona per rebut l’escrit “i, com que s’aporta documental”, ordena que es done “trasllat per un termini de cinc dies a la part demandada”, és a dir, a l’APV, perquè “al·legue sobre el fet nou reportat de contrari i sobre l’oportunitat de donar-ne trasllat o no al perit”. Contra aquesta diligència es pot fer recurs de reposició en el termini de cinc dies des de l’endemà de la seua notificació.

La Comissió Ciutat-Port, de què formen part Per l’Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció, El litoral per al poble, Joventut x el clima i València Saludable, entre altres entitats, ha convocat una manifestació el divendres 31 de maig que eixirà a les 18.30 del Pont de les Flors cap a la plaça de l’Ajuntament.

Així mateix, ha llançat una campanya de micromecenatge (goteo.cc/paremport) per a recaptar diners que els permetena continuar la defensa de la seua reivindicació en els tribunals i finançar actes com ara manifestacions, xarrades, exposicions o desplaçaments a Madrid i Brussel·les.

Amb el lema ‘Frenem l’ampliació del port’, la campanya necessita una recaptació mínima de 10.725 euros i consideraria òptim recollir 16.588 euros, i els ciutadans poden fer aportacions de la quantitat que vulguen.