eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Adriana Ribas

Adriana Ribas és politòloga i coordinadora d'Amnistia Internacional Catalunya.

UE-Líbia, una complicitat que mata

Sorprenen als líders mundials les imatges fetes públiques a la CNN mostrant una subhasta d’esclaus a Líbia? No haurien de fer-se els sorpresos ni els indignats: sonen poc convincents, per no dir gens convincents, perquè els estats europeus han firmat acords de de cooperació migratòria amb aquest país, un autèntic forat negre, un malson terrible on centenars de persones, la majoria de l'Àfrica subsahariana, queden atrapades; un país sense llei.

No és només que miren cap a una altra banda. Països de la UE s'han compromès a proporcionar suport i oferir assistència tècnica en la gestió dels centres de detenció libis on les persones refugiades i migrants són detingudes de forma arbitrària i indefinida i pateixen habitualment greus violacions de drets humans, inclosa la tortura. També han fet possible, amb la provisió d'embarcacions per exemple, que la Guàrdia Costanera líbia intercepti persones en el mar en rescats que no poden ni tan sols anomenar-se així i que han provocat pèrdua de vides humanes. I han firmat acords amb autoritats locals líbies i líders de grups armats per animar-los a frenar el tràfic de persones i incrementar els controls fronterers en el sud del país.

Seguir leyendo »

UE-Líbia, una complicidad que mata

¿Sorprenden a los líderes mundiales las imágenes hechas públicas en la CNN mostrando una subasta de esclavos en Libia? No deberían hacerse los sorprendidos ni los indignados: suenan poco convincentes, por no decir nada convincentes, para que los estados europeos han firmado acuerdos de de cooperación migratoria con este país, un auténtico agujero negro, una pesadilla terrible donde cientos de personas, la mayoría del África subsahariana, quedan atrapadas; un país sin ley. 

No es sólo que miran hacia otro lado. Países de la UE se han comprometido a proporcionar apoyo y ofrecer asistencia técnica en la gestión de los centros de detención libios donde las personas refugiadas y migrantes son detenidas de forma arbitraria e indefinida y sufren habitualmente graves violaciones de derechos humanos, incluida la tortura. También han hecho posible, con la provisión de embarcaciones por ejemplo, que la Guardia Costera libia intercepte personas en el mar en rescates que no pueden ni siquiera llamarse así y que han provocado pérdida de vidas humanas. Y han firmado acuerdos con autoridades locales libias y líderes de grupos armados para animarles a frenar el tráfico de personas e incrementar los controles fronterizos en el sur del país.

Seguir leyendo »

Que ens trobin al carrer

Fa un temps hauríem considerat exagerat comparar l'actual situació política global amb els perills de l'Europa i del món dels anys 30. Ara, però, pensem que la qüestió és pertinent: estem retornant a la mateixa atmosfera perillosa que va precedir la Segona Guerra Mundial?

En el recent informe anual d'Amnistia Internacional alertem que 2016 va ser un any horrible per als drets humans, caracteritzat per una manipulació verinosa i divisiva per part de governants que, utilitzant la retòrica del «nosaltres contra ells» i de «demonització de l'altre», van atiar l'odi i la por per guanyar vots. Si els nostres governs continuen recorrent a aquestes polítiques i demanant descaradament limitacions a les llibertats civils, la igualtat, la privacitat i altres drets humans, les conseqüències poden ser terribles.

Seguir leyendo »

Que nos encuentren en la calle

Tiempo atrás habría sido exagerado comparar la actual situación política global con los peligros de la Europa y del mundo de los años 30. Pero ahora creemos que la cuestión es pertinente: ¿Estamos regresando a la misma atmósfera peligrosa que precedió a la Segunda Guerra Mundial?

En el reciente informe anual de Amnistía Internacional alertamos de que 2016 fue un año horrible para los derechos humanos, caracterizado por una manipulación venenosa y divisiva por parte de gobernantes que, utilizando la retórica del "nosotros contra ellos" y de "demonización del otro", azuzaron el odio y el miedo para ganar votos. Si nuestros gobiernos continúan recurriendo a estas políticas y pidiendo descaradamente limitaciones a las libertades civiles, la igualdad, la privacidad y otros derechos humanos, las consecuencias pueden ser terribles.

Seguir leyendo »