Professora de Dret Administratiu a la Universitat de València (Estudi General).