Jurista amb l'especialitat en Dret Públic, ha estat Becari de Doctrina Constitucional al Tribunal Constitucional.