Miembro de la Comissió Tècnica d’Experts, Generalitat Valenciana.