eldiario.es

9

Raquel Ligero

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 30

Las familias españolas tardan más en trasladar a familiares con demencia a residencias

En España, la tradición da una importancia capital al hecho de cuidar a los familiares de edad avanzada. Tanto es así que, según el estudio Right Time Place Care (RTPC), en el que participa el Hospital Clínico junto con centros de siete países más y que ha sido financiado por la Unión Europea (UE), España es el país de Europa donde los pacientes con demencia pasan más horas con sus familiares. "España ha destacado mucho en la figura del cuidador. Aquí es donde los familiares más asumimos la cura de las personas con esta patología, tanto cuando están en casa como cuando ingresan en una residencia", asegura el enfermera de apoyo de la investigación del Hospital Clínico, Ester Risco.

El estudio revela cómo, en comparación con el resto de países, en España la decisión de ingresar a estas personas en una residencia tarda más en llegar. Uno de los motivos, según destaca Risco, es la tradición social de atender a los ancianos en casa, aunque también subraya aspectos como las largas listas de espera en las residencias públicas -que actualmente asciende a los dos años- y los elevados costes de las privadas. De hecho, el coste medio del servicio de atender a una persona con demencia en España es de 70 euros diarios en el domicilio y de 194 euros en un centro residencial. En Estonia, en cambio, el coste oscilaría entre los 40 euros a domicilio y los 51 euros en residencias, y en el Reino Unido, 126 euros a domicilio y 140 euros en una residencia.

Seguir leyendo »

Les famílies espanyoles tarden més en traslladar familiars amb demència a residències

A Espanya, la tradició dóna una importància cabdal al sentiment de tenir cura de les persones grans. Tant és així que, segons l’estudi Right Time Place Care (RTPC), on ha participat l’Hospital Clínic juntament amb set països més i que ha estat finançat per la Unió Europea (UE), Espanya és el país d’Europa on els pacients amb demència passen més hores amb els seus familiars. “Espanya ha destacat molt en la figura del cuidador. Aquí és on més assumim el fet de tenir cura de les persones amb aquesta patologia, tant quan estan a casa com quan ingressen en una residència”, assegura l’infermera de suport de la recerca de direcció d’infermeria de l’Hospital Clínic, Ester Risco.

L’estudi revela com, en comparació amb la resta de països, a Espanya la decisió d’ingressar aquestes persones a una residència tarda més en arribar. Un dels motius d’aquest fet, segons destaca Risco, és la tradició cultural de cuidar la gent gran a casa, tot i que també subratlla aspectes com les llargues llistes d’espera a les residències públiques (que actualment ascendeix als dos anys) i els elevats costos de les privades. De fet, el cost mitjà del servei d’atendre a una persona amb demència a Espanya és de 70 euros diaris al domicili i de 194 euros en un centre residencial. A Estònia, en canvi, el cost a domicili oscil·laria els 40 euros i els 51 euros a residència; i al Regne Unit, 126 euros al domicili i 140 euros en una residència.

Seguir leyendo »

"El fracking és una bombolla com la immobiliària però dura menys temps"

Antonio Turiel és físic i investigador del CSIC amb una ferma voluntat transformadora. Les dades li han demostrat que cal fer un canvi radical de rumb i apostar per un altre model econòmic que s’allunyi del créixer per créixer i, a més, a ritme desenfrenat. Les matèries primeres s’esgoten, les energies renovables no generaran prou rendiment per seguir el ritme del sistema i mètodes com el fracking fan olor d'‘estafa’. Cal parar, analitzar dades i girar el timó.

Quan es parla dels motius de la crisi econòmica sempre arribem a les mateixes conclusions: que si la bombolla immobiliària, que si els cicles econòmics… Però vostè ens planteja quelcom totalment diferent: centra les causes en el sistema energètic...

Seguir leyendo »

"El fracking es una burbuja como la inmobiliaria, sólo que dura menos tiempo"

Antonio Turiel es físico e investigador del CSIC con una firme voluntad transformadora. Los datos le han demostrado que es necesario un cambio radical de rumbo y apostar por otro modelo económico que se aleje del crecer por crecer y, además, a ritmo desenfrenado. Las materias primas se agotan, las energías renovables no generarán suficiente rendimiento para seguir el ritmo del sistema y métodos como el fracking huelen a ‘estafa’. Hay que parar, analizar datos y girar el timón.

Cuando se habla de los motivos de la crisis económica siempre llegamos a las mismas conclusiones: que si la burbuja inmobiliaria, que si los ciclos económicos... Pero usted nos plantea algo totalmente diferente: centra las causas en el sistema energético...

Seguir leyendo »

"Lucharemos sí o sí. Es nuestro techo y estamos dispuestos a todo "

Urimari es la presidenta del bloque que, desde hace cuatro semanas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y por la Crisis (PAHC) de Sabadell ocupa en el barrio de Gracia de la localidad para hacer frente a las situaciones de desahucio que sufrían varias familias. Ahora, sin embargo, la de Urimari y ocho más se enfrentan a una nueva amenaza de desalojo, esta vez por parte de la Sareb, el llamado banco malo, que es quien desde febrero gestiona la propiedad del inmueble.

Los representantes del banco malo comparecen esta mañana a los Juzgados de Sabadell para declarar por la denuncia que interpusieron por la ocupación del bloque y donde exigen un desalojo cautelar del edificio. Por ello, la plataforma ha convocado una manifestación prevista para las 11 de la mañana donde pide el apoyo de toda la ciudadanía para reivindicar que estas familias no pueden ser lanzadas de nuevo a la calle, sin un techo bajo el que dormir. La plataforma, además, ya ha recibido cerca de 50 adhesiones de entidades, asociaciones, movimientos sociales y partidos políticos de ámbito local y nacional a un manifiesto de rechazo al desalojo del inmueble.

Seguir leyendo »

“Lluitarem sí o sí. És el nostre sostre i estem disposats a tot”

La Urimari és la presidenta del bloc que, des de fa quatre setmanes, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i la Crisi de Sabadell va ocupar al barri de Gràcia per fer front a les situacions de desnonament que patien els activistes de la plataforma. Ara, però, la família de l’Urimari i vuit més s’enfronten a una nova amenaça de desallotjament, aquest cop per part de la Sareb, que és qui des de febrer gestiona la propietat de l’immoble.

Els representants del “banc dolent” compareixen aquest matí als Jutjats de Sabadell per declarar per la denúncia que van interposar per l’ocupació del bloc i on exigeixen un desallotjament cautelar de l’edifici. Per això, la plataforma ha convocat una manifestació prevista per les 11 del matí on demana el suport de tota la ciutadania per reivindicar que aquestes famílies no poden ser llençades de nou al carrer, sense un sostre on dormir. La plataforma, a més, ja ha rebut prop de 50 adhesions d’entitats, associacions, moviments socials i partits polítics d’àmbit local i nacional a un manifest en rebuig al desallotjament de l’immoble.

Segons el portaveu de la plataforma Albert Jiménez, en el document de la denúncia, la Sareb al·lega preocupació per possibles desperfectes especialment en el mobiliari de l’edifici. En aquest sentit, lamenta que “per a la Sareb valguin més els electrodomèstics que garantir un dels drets socials bàsics, com és el de l’habitatge”.

Les famílies, però tenen clar que no faran les maletes: “Estem molt nerviosos, però la PAH és una família molt gran i si fa falta ens atrinxerarem tots al bloc”, assegura la Urimari. Les 10 famílies que ja habiten a l’immoble s’han organitzat com una comunitat de veïns corrent: gestionen la neteja de les zones comunitàries i s’han repartit tasques com la presidència o la tresoreria perquè l’edifici comenci, després de 4 anys buit, a tenir vida.

El missatge de lluita i d’esperança segueix latent i es fa més fort en cada paraula i en cada dificultat que han d’afrontar els afectats. Són conscients que  la seva demanda és legítima i segueixen oberts a negociar amb l’entitat propietària. “No demanem res gratis, només volem un lloguer social”, assegura la Urimari. Però segons exposa Jiménez, la Sareb no accepta cap tipus de negociació per donar una solució al problema. “És una ironia sagnant i vergonyosa que una entitat participada en un 45% per fons públics no destini aquests diners a causes socials, sinó a salvar els autèntics culpables de la situació d’aquestes famílies”. 

És tracta del tercer bloc que la PAHC de Sabadell allibera a la ciutat per donar un sostre a les famílies afectades pels desnonaments. “En un principi, la jutgessa ens va dir que no hi hauria desallotjament cautelar perquè se seguiria la mateixa doctrina que en els anteriors casos”, explica Jiménez, “però la Sareb té un equip jurídic molt potent”. Segons l’activista sabadellenc, el “banc dolent” està seguint una ofensiva política i intenta escapçar la campanya de la plataforma perquè, tot i ser el vuitè bloc ocupat del moviment, aquest és el primer que ha aconseguit tant ressò mediàtic.

La PAHC de Sabadell no pensa, a hores d’ara, en haver de renunciar al bloc. “Encara no hem considerat què fer en cas de desallotjament, perquè no és un escenari que ens plantegem”, diu Jiménez. Les famílies també tenen clar que cal seguir lluitant: “És el nostre sostre i estem disposats a tot”, conclou la Urimari.

Seguir leyendo »