eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

Rosa Cañadell

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 39

L’escola davant la barbàrie

Seguir leyendo »

Són compatibles, aquí avui i ara, les dues ànimes de la CUP?

Vaig assistir amb molt d’interès a la ANECUP del passat 27 Desembre. I em va sorprendre gratament el grau d’organització, participació, tranquil·litat i democràcia que es va respirar durant tot el dia, amb molta gent jove, i altra no tant, que conversava i argumentava, sense desqualificacions ni agressivitat.

Dit això, i després de pensar en tot el que havia passat, i en el que ja coneixia, m’ha vingut una pregunta al cap: és possible que el que va passar fos precisament l’única cosa que podia passar, vot amunt, vot avall? No serà que, aquí, avui i ara, les dues ànimes de la CUP no són compatibles al mateix temps?

Seguir leyendo »

¿Son compatibles, aquí hoy y ahora, las dos almas de la CUP?

Asistí con mucho interés en la ANECUP del pasado 27 Diciembre. Y me sorprendió gratamente el grado de organización, participación, tranquilidad y democracia que se respiró durante todo el día, con mucha gente joven, y otra no tanto, que conversaba y argumentaba, sin descalificaciones ni agresividad.

Dicho esto, y después de pensar en todo lo que había pasado, y en lo que ya conocía, me ha venido una pregunta en la cabeza: ¿es posible que lo que pasó fuera precisamente lo único que podía pasar, voto arriba, voto abajo? ¿No será que, aquí, hoy y ahora, las dos almas de la CUP no son compatibles a la vez?

Seguir leyendo »

Està pecant d'ingenuïtat la CUP?

Començaré per dir que he votat a la CUP-Crida Constituent, malgrat no sóc especialment independentista. Potser per això em costa molt d’entendre algunes de les coses que estan passant. Però crec que la meva experiència com a vella activista em permet fer una anàlisi que és possible que s’acosti a la realitat.

He de confessar que em posa molt trista veure com la CUP-CC s’està esbatussant per culpa del que, al meu entendre, és una manca de realisme, o potser, un mostra d’ingenuïtat, d’una part dels seus components.

Seguir leyendo »

¿Está pecando de ingenuidad la CUP?

Empezaré por decir que he votado a la CUP-Crida Constituent, a pesar de no ser especialmente independentista. Quizá por eso me cuesta mucho entender algunas de las cosas que están pasando. Pero creo que mi experiencia como vieja activista me permite hacer un análisis que es posible que se acerque a la realidad.

Debo confesar que me pone muy triste ver como la CUP-CC se está peleando por culpa de lo que, en mi opinión, es una falta de realismo, o quizás, un muestra de ingenuidad, de una parte de sus componentes.

Seguir leyendo »

L'esquerra i el procés

Està clar que el 27 S són unes eleccions que s'interpretaran en clau plebiscitària. Més enllà de tots els dubtes de com i què es farà després del 27S, tant si guanya una opció com una altra, hi ha quelcom que em preocupa molt, i crec que a molta gent que, com jo, porta temps lluitant per una societat més justa i més igualitària.

Em refereixo, bàsicament, a l'intent d'uns i altres de separar i enfrontar les forces polítiques i socials que es consideren d'esquerres, progressistes i radicals. I aquesta separació té un punt flac que crec és molt perillós: i és la identificació del independentisme amb l'esquerra, la millora social, la ruptura... i el no-independentisme amb la dreta, la involució, la impossibilitat de canvi...

Seguir leyendo »

La izquierda y el procés

Está claro que el 27-S son unas elecciones que se interpretarán en clave plebiscitaria. Más allá de todas las dudas de cómo y qué se hará después del 27-S, tanto si gana una opción como otra, hay algo que me preocupa mucho, y creo que a mucha gente que, como yo, lleva tiempo luchando por una sociedad más justa y más igualitaria.

Me refiero, básicamente, en el intento de unos y otros de separar y enfrentar las fuerzas políticas y sociales que se consideran de izquierdas, progresistas y radicales. Y esta separación tiene un punto flaco que creo es muy peligroso: y es la identificación del independentismo con la izquierda, la mejora social, la ruptura... y el no-independentismo con la derecha, la involución, la imposibilidad de cambio...

Seguir leyendo »

El galimaties de les eleccions catalanes

Des de la crisi i el 15M el panorama polític d’aquest país no ha deixat de canviar. De cop, tothom es va posar a inventar i innovar “noves maneres de fer política”, i això està molt bé, doncs les velles maneres, els polítics de sempre, per activa o per passiva, no feien més que portar-nos cap al desastre.

I així, mica en mica, i des de l’esquerra, han anat apareixent noves cares i noves formacions polítiques, agrupades entorn a alguna persona mediàtica i amb l’objectiu primer de “confluir” i després de “guanyar”. Les noves formacions ja no tenien militants i afiliats, com els partit de tota la vida, sinó que tenien “seguidors virtuals” i anaven muntant grups, "círculos" i assemblees. Tots estaven per confluir, però cada un muntava les seves pròpies assemblees i així es va anar teixint un grapat de grups i grupets que anaven aplegant a nous i vells activistes, nous i vells polítics (en algun cas perquè veien la oportunitat d’esgarrapar algun càrrec), de velles i noves ideologies, en una “confluència real” de persones, algunes de les quals anaven variant de grup, cercle o assemblea. Tothom presumia de “nova política”, de més participació i transparència, però no era or tot el que lluïa i la presa de decisions tampoc ha acabat de ser massa innovadora, de fet, el “nucli fundador” sempre acabava prenent les decisions finals.

Seguir leyendo »

El galimatías de las elecciones catalanas

Desde la crisis y el 15M el panorama político de este país no ha dejado de cambiar. De repente, todo el mundo se puso a inventar e innovar "nuevas maneras de hacer política", y eso está muy bien, pues las viejas maneras, los políticos de siempre, por activa o por pasiva, no hacían más que llevarnos hacia el desastre.

Y así, poco a poco, y desde la izquierda, han ido apareciendo nuevas caras y nuevas formaciones políticas, agrupadas en torno a alguna persona mediática y con el objetivo primero de "confluir" y después de "ganar". Las nuevas formaciones ya no tenían militantes y afiliados, como los partido de toda la vida, sino que tenían "seguidores virtuales" e iban montando grupos, "círculos" y asambleas. Todos estaban por confluir, pero cada uno montaba sus propias asambleas y así se fue tejiendo un puñado de grupos y grupitos que iban llegando a nuevos y viejos activistas, nuevos y viejos políticos (en algún caso porque veían la oportunidad de arañar algún cargo), de viejas y nuevas ideologías, en una "confluencia real" de personas, algunas de las cuales iban variando de grupo, círculo o asamblea. Todo el mundo presumía de "nueva política", de más participación y transparencia, pero no era oro todo lo que relucía y la toma de decisiones tampoco ha acabado de ser demasiado innovadora, de hecho, el "núcleo fundador" siempre terminaba tomando las decisiones finales.

Seguir leyendo »

LOMCE: La llengua i moltes coses més

Leer versión en castellano

L’avantprojecte del ministre Wert ha aconseguit un tsunami de protestes en defensa del model català d’ensenyament i la immersió lingüística, la qual cosa demostra l’ampli consens social que hi ha respecte a aquest tema, i demostra, també, que el senyor Wert inventa problemes allà on no n’hi ha. Com si a l’ensenyament públic no en tinguéssim ja prou amb totes les retallades que estem patint en aquests últims anys.

Seguir leyendo »