eldiario.es

Focos

Víctor Saura

Periodista i professor d'història. He dirigit publicacions com El Triangle i El Vigía, he viscut el tancament de dos diaris (Diari de Barcelona i Iberia-Universal), he treballat per Oxfam-Intermón a Burkina Faso, i fa dotze anys que dóno un curs d'economia a Estudios Hispánicos (UB). També he escrit tres llibres, l'últim "La Catalunya més fosca" (Ed. Base). Ara dóno un cop de mà a la Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya, com a responsable de comunicació, i a la Fundació Periodisme Plural, com a responsable de relacions institucionals. La meva única militància és a la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 669

Burdeos, con denominación de origen tranviario

Cuando se habla de Burdeos, viniendo de una ciudad como Barcelona, se tiene que empezar por el final. Es decir, por lo que a priori uno diría que es más superfluo y banal, y que seguramente más de una crónica sobre la capital de la Aquitania deliberadamente obvia. Es decir, se tiene que empezar hablando del tranvía.

Burdeos es, ciertamente por méritos propios, la capital mundial del vino, mal que les pueda pesar a otras ciudades aspirantes. Y su desarrollo urbano, en especial a partir del siglo XVIII, lo debe en buena medida al comercio de vino (también al de azúcar y esclavos), en su condición de puerto atlántico situado en el estuario del Garona. Pero lo que primero sorprende al viajero de hoy del Burdeos del siglo XXI es una fabulosa red de tranvías que cosen el centro con la periferia y la periferia con la metrópoli, y que se adentran con insólita tranquilidad por las calles de un casco antiguo donde la presencia de coches se ha conseguido reducir a la mínima expresión.

Seguir leyendo »

Bordeus, amb denominació d’origen tramviari

Quan es parla de Bordeus, venint d’una ciutat com Barcelona, s’ha de començar pel final. És a dir, pel que a priori un diria que és més superflu i banal, i que segurament més d’una crònica sobre la capital de l’Aquitània deliberadament obvia. És a dir, s’ha de començar parlant del tramvia.

Bordeus és, certament per mèrits propis, la capital mundial del vi, mal que li pugui pesar a altres ciutats aspirants. I el seu desenvolupament urbà, en especial a partir del segle XVIII, el deu en gran part al comerç de vi (també al de sucre i esclaus), en la seva condició de port atlàntic situat a l’estuari del Garona. Però el que el viatger d’avui copsa a primera vista al Bordeus del segle XXI és una fabulosa xarxa de tramvies que cusen el centre amb la perifèria i la perifèria amb la metròpoli, i que s’endinsen amb insòlita tranquil·litat pels carrers d’un casc antic on la presència de cotxes s’ha reduït a la mínima expressió.

Seguir leyendo »

El gran camelo convergente

No querría ofender a toda la buena gente convergente, que es mucha y respetable, pero va siendo hora de que empiece a asumir una realidad posiblemente insoportable: el pujolismo ha sido un monumental camelo. Y escribo esto mordiéndome la lengua (o los dedos), porque después de oír a Millet y Montull confesar que hacían de cobradores del frac de CDC y de oír a Alavedra confesar que trincaba comisiones en vez de jugar a la petanca, como le correspondía como venerable jubilado con la vida resuelta que era, lo que me pedían las tripas era escribir que el pujolismo ha sido una estafa colectiva y piramidal. En este último adjetivo entraría la promesa de Ítaca, que no deja de ser una promesa de aumentar el interés a un tipo imposible de pagar pero que permite ganar clientes o como mínimo no perder los que se tienen.

Algún lector me ha acusado de estar escribiendo siempre el mismo artículo, y posiblemente tenga razón. Vuelvo a ello, pues: las evidencias de este camelo empezaron a aparecer en los ochenta, siguieron en los noventa y continuaron en los dos-mil (ciertamente, con la sordina puesta por parte de los “grandes” medios del país). Y así hasta llegar a 2014, cuando la confesión y caída a los infiernos del gran oráculo le otorga verosimilitud y credibilidad. Y hoy, más que nunca, la feliz coincidencia de las instrucciones de los casos 3% y famiglia Pujol-Ferrusola con las vistas orales de los casos Palau y Pretoria proyecta ante nuestro espejo roto una cruda imagen de este país que ya no puede ser ignorada ni por el más crédulo de los feligreses de sor Lucía Caram.

Seguir leyendo »

La gran enganyifa convergent

No voldria ofendre a tota la bona gent convergent, que és molta i respectable, però ja va sent hora que es comenci a assumir una realitat possiblement insuportable: el pujolisme ha estat una monumental enganyifa. I escric això mossegant-me la llengua (o els dits), perquè després de sentir Millet i Montull confessant que feien de cobradors del frac de CDC i de sentir Alavedra confessar que trincava comissions en comptes de jugar a la petanca, com li corresponia com a venerable jubilat amb la vida resolta que era, el que em demanaven els budells és escriure que el pujolisme ha estat una estafa col·lectiva i piramidal. En aquest darrer adjectiu entraria la promesa d’Ítaca, que no deixa de ser un augment dels interessos a un tipus que saps que no pots complir però que et permet guanyar clients o com a mínim no perdre’n.

Algun lector m’ha acusat d’estar escrivint sempre el mateix article, i possiblement tingui raó. Hi torno, doncs: les evidències d’aquesta enganyifa van començar a aparèixer als anys vuitanta, van seguir als noranta i van continuar als dos mil (certament, amb la sordina posada per part dels “grans” mitjans del país). I així fins arribar al 2014, quan la confessió i caiguda als inferns del gran oracle li dóna versemblança i credibilitat. I avui, més que mai, la feliç coincidència de les instruccions dels casos 3% i famiglia Pujol-Ferrusola amb les vistes orals dels casos Palau i Pretòria projecta davant del nostre mirall trencat una crua imatge d’aquest país que ja no pot ser ignorada ni pel més crèdul dels feligresos de mossèn Tronxo.

Seguir leyendo »

Per què els adults amb síndrome de Down no tenen càncer ni pateixen infarts?

Seguir leyendo »

¿Por qué los adultos con síndrome de Down no tienen cáncer ni sufren infartos?

Hace falta un pacto socio-científico entre las personas con síndrome de Down y las autoridades sanitarias. Un pacto que pasa por que la administración dé a las personas con síndrome de Down (y, en general, con discapacidad intelectual) la atención personalizada que merecen, y que a cambio estas personas ayuden a responder a los científicos tres preguntas que podrían reportar un gran beneficio al conjunto de la población: ¿Por qué las personas con trisomía21 tienen tan buena salud cardiovascular?; ¿Por qué la prevalencia de casos de cáncer es prácticamente inexistente?; ¿Y por qué desarrollan el alzheimer antes, pero a la vez tan lentamente?

Este pacto socio-científico es lo que propone el Dr. Fernando Moldenhauer, jefe de la Unidad de Síndrome de Down del Hospital Universitario La Princesa de Madrid, creada en 2005 y la segunda consulta médica de todo el país especializada únicamente en síndrome de Down (la primera fue el Centro Médico Down, impulsado a finales de los ochenta en Barcelona por la Fundación Catalana Síndrome de Down). En la actualidad, la Unidad Down del Hospital La Princesa atiende a más de 1.100 personas con trisomía21 de la comunidad de Madrid (se estima que en toda España hay entre 30.000 y 35.000 personas con síndrome de Down).

Seguir leyendo »

El 3% del port, Joaquim Tosas i l’enginyer Moll

Sembla evident que el jutge de El Vendrell que investiga l’anomenat cas del 3% ha topat amb una altra investigació judicial oberta fa uns anys sobre irregularitats al Port de Barcelona. En concret, al jutjat d’instrucció número 5 de Barcelona. Tan evident que Sixte Cambra no hi té res a veure, ja que la denúncia que dona peu a aquest altre sumari, presentada pel mateix Port de Barcelona contra les constructores del Dic de l’Est, data de 2010, quan el president de l’autoritat portuària era el socialista Jordi Valls, i els fets suposadament irregulars es remunten a una obra adjudicada l’any 2001, quan el president era el convergent Joaquim Tosas Mir.

Sintetitzem-ho. El setembre de 2001 l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) adjudica les obres d’allargament del Dic de l’Est (el famós trencaones on diverses generacions havien aparcat el cotxe per gaudir de la intimitat de la nit) a una UTE formada per FCC Construccion SA, Construccions Rubau, Ferrovial-Agroman i Copisa (les empreses registrades en l’operació del dia 2) per un import de 197 milions d’euros. Eren unes obres complexes i costoses però absolutament imprescindibles per abrigar la ulterior ampliació del recinte portuari. Ara al trencaones ja no hi ha intimitat, sinó milers de creueristes embarcant i desembarcant a diari.

Seguir leyendo »

El 3% del puerto, Joaquim Tosas y el ingeniero Moll

Parece evidente que el juez de El Vendrell que investiga el llamado caso del 3% ha topado con otra investigación judicial abierta hace unos años sobre irregularidades en el Puerto de Barcelona. En concreto, en el juzgado de instrucción número 5 de Barcelona. Tan evidente como que Sixte Cambra no tiene nada a ver con ello, puesto que la denuncia que da pie a este otro sumario, presentada por el mismo Puerto de Barcelona contra las constructoras del Dique Este, data de 2010, cuando el presidente de la autoridad portuaria era el socialista Jordi Valls, y los hechos supuestamente irregulares se remontan a una obra adjudicada en 2001, cuando el presidente era el convergente Joaquim Tosas Mir.

Sinteticemos. En septiembre de 2001 la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) adjudica las obras de alargamiento del Dique Este (el famoso rompeolas dónde varias generaciones habían aparcado el coche para disfrutar de la intimidad de la noche) a una UTE formada por FCC Construcciones, Construcciones Rubau, Ferrovial-Agroman y Copisa (las empresas registradas en la operación del día 2) por un importe de 197 millones de euros. Eran unas obras complejas y costosas pero absolutamente imprescindibles para abrigar la ulterior ampliación del recinto portuario. Ahora en el rompeolas ya no hay intimidad que valga, sino miles de cruceristas embarcando y desembarcando a diario.

Seguir leyendo »

El periodista Alfons Quintà y su esposa, hallados muertos en su domicilio

El periodista Alfons Quintà y su esposa han sido encontrados muertos este lunes por la tarde en su domicilio de Barcelona. Los Mossos investigan la muerte de ambos, que se habría producido por disparo de escopeta, y las primeras hipótesis apuntan a que Quintà  habría asesinado a su mujer y posteriormente se habría suicidado, según la Vanguardia.

La policía autonómica trabaja a estas horas en el domicilio del barrio de Les Corts para esclarecer los hechos de la muerte de ambos. La Ser informa de que los Mossos han encontrado una nota escrita por el periodista, aunque no se ha difundido el contenido.

Seguir leyendo »

Más allá del caso Nadia: cuando la solidaridad sí hace avanzar la ciencia

El caso Nadia está causando una fuerte consternación social, ante los múltiples indicios de que un padre se ha enriquecido a costa de la enfermedad de su hija en lugar de destinar el dinero recogido durante años pidiendo solidaridad para mejorar su salud. Las últimas cifras sitúan la cantidad presuntamente estafada en cerca de un millón de euros.

La indignación es lógica entre las personas que aportaron alguna cantidad, pero también en otras familias con un caso similar al de Nadia, que temen el posible impacto negativo de la noticia sobre la predisposición de la sociedad a colaborar con sus causas.

Seguir leyendo »