eldiario.es

Focos

Xavier Febrés

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 275

Todos los demás Millet que siguen manoseando

Los juicios por corrupción suelen convertirse en una lista de acusados, cómplices, beneficiarios, amigos y familiares que coinciden en alegar que la culpa la tenía el otro, que ellos solamente seguían instrucciones o que ignoraban el carácter delictivo de la actividad juzgada. En algunas ocasiones los imputados eran tenidos hasta aquel momento por personas respetabilísimas. Fèlix Millet utilizaba el prestigio social atribuido a su apellido y a la institución musical que presidía para gestionar-la como un cortijo de los de antes. No ha podido evitar convertirse en el foco evidente del asunto, aunque sería excesivo pensar que lo hizo solito o atribuirlo a una cuestión de talante personal sinvergüenza.

Muchos prestigios sociales como el suyo se dan todavía hoy por descontados, hasta el día que los vemos sentados materialmente en el banquillo de los acusados. Entonces se admite la evidencia de unas irregularidades, unos delitos que hasta aquel momento parecía imposible atribuir a personas consideradas tan honorables.

Seguir leyendo »

Tots els altres Millet que encara potinegen

Els judicis per corrupció acostumen a convertir-se en una llista d'acusats, còmplices, beneficiaris, amics i familiars que coincideixen a al·legar que la culpa era de l'altre, que ells només seguien instruccions o que ignoraven el caràcter delictiu de l'activitat jutjada. En algunes ocasions els acusats eren tinguts fins aquest moment per persones respectabilíssimes. Fèlix Millet utilitzava el prestigi social atribuït al seu cognom i a la institució musical que presidia per gestionar-la com un cortijo dels d'abans. No ha pogut evitar convertir-se en el focus evident de l'afer, però seria excessiu pensar que s'ho va fer tot solet o atribuir-ho a una qüestió de tarannà personal pocavergonya.

Molts prestigis socials com el seu es donen encara avui per descomptats, fins al dia que els veiem asseguts materialment al banc dels acusats. Aleshores s'admet l'evidència d'unes irregularitats, d'uns delictes que fins aquell moment semblava impossible atribuir a persones considerades tan honorables.

Seguir leyendo »

L’aparatositat de les quatre gotes de petroli de Tarragona

A tot Espanya ja no hi queda en activitat cap jaciment terrestre de petroli. Els tres submarins de Tarragona proporcionen el 0,2% del consum anual del país, malgrat l’aparatositat i les incidències del complex petroquímic de la ciutat. La producció espanyola de petroli, avui concentrada exclusivament als tres jaciments tarragonins, cabria en un únic vaixell-cisterna, dels nombrosos que descarreguen als ports habilitats.

El primer jaciment petrolier explotat comercialment al conjunt d’Espanya ja va ser submarí. L’Amposta, malgrat el nom que li van donar, es trobava en aigües de Castelló. Del 1968 fins a plegar per esgotament el 1988 va proporcionar sis milions de barrils de cru.

Seguir leyendo »

La aparatosidad de las cuatro gotas de petróleo de Tarragona

En toda España no queda ya en actividad ningún yacimiento terrestre de petróleo. Los tres submarinos de Tarragona proporcionan el 0,2% del consumo anual del país, pese a la aparatosidad e incidencias del complejo petroquímico de la ciudad. La producción española de petróleo, hoy concentrada exclusivamente en Tarragona, cabría en uno solo de los numerosos buques-cisterna que descargan en los puertos habilitados.

El primer yacimiento petrolífero explotado comercialmente en España ya fue submarino. El Amposta, a pesar del nombre que le dieron, se encontraba en aguas de Castellón. Desde 1968 hasta cerrar por agotamiento, en 1988, proporcionó seis millones de barriles de crudo.

Seguir leyendo »

Queda demostrat que també ens roben el futbol

Només he trobat una manera de consolar-me del desastre del FC Barcelona davant del París Saint Germain a la Champions: recordar que el futbol en general s’ha vist saquejat els últims anys per les grans potències del mercantilisme, convertit en un producte d’alta rendibilitat (publicitària, immobiliària, televisiva) i amputat de la condició de referent sentimental que sempre havia tingut per a cada massa de seguidors. El consol potser és magre, però a algun clau roent ens hem d’agafar abans que no tornin els dies de glòria.

L’exjugador i entrenador argentí Angel Cappa acaba de publicar a l’editorial espanyola Akal, conjuntament amb la seva filla periodista María Cappa, el llibre També ens roben el futbol. Apassionant, documentadíssim, implacable.

Seguir leyendo »

Queda demostrado que también nos roban el fútbol

Solo he encontrado una forma de consolarme del desastre del FC Barcelona ante el París Saint Germain en la Champions: recordar que el fútbol en general se ha visto saqueado los últimos años por las grandes potencias del mercantilismo, convertido en un producto de alta rentabilidad (publicitaria, inmobiliaria, televisiva) y amputado de la condición de referente sentimental que siempre tuvo para cada masa de seguidores. El consuelo puede que sea magro, pero a algún clavo ardiente tenemos que aferrarnos mientras no vuelvan los días de gloria.

El ex jugador y entrenador argentino Ángel Cappa acaba de publicar en la editorial española Akal, conjuntamente con su hija periodista María Cappa, el libro También nos roban el fútbol. Apasionante, documentadísimo, implacable.

Seguir leyendo »

Ikea també vol acollir i dissenya un barracó de refugiats

El Design Museum de Londres acaba de concedir el seu premi d’arquitectura 2016 al model Better Shelter de barracó desmuntable de refugiats, dissenyat per un equip d’arquitectes suecs per a Ikea. Té 17,5 m2 de superfície i arriba en un paquet pla amb les peces, les eines i les instruccions per muntar-lo en quatre hores. Les parets són de polipropilè o plàstic rígid, amb plafons solars per generar llum elèctrica i la base sobreelevada uns centímetres per damunt del terra per evitar humitats i infeccions. L’estructura modular permet ajuntar-los en cadena. Costen 1.158 € cadascun i de moment n’han venut 30.000 a diversos països.

L’ACNUR (Organització de les Nacions Unides per als Refugiats) recorda que el nombre de refugiats es troba en augment i arriba avui a 65 milions de persones, el 51% dels quals són menors d’edat. Només el conflicte de l’Orient Mitjà va generar l’any passat mig milió de refugiats, 5.000 dels quals es van ofegar al Mediterrani mentre intentaven arribar a Europa.

Seguir leyendo »

Ikea también quiere acoger y diseña un barracón de refugiados

El Design Museum de Londres acaba de conceder su premio de arquitectura 2016 al modelo Better Shelter de barracón desmontable de refugiados, diseñado por un equipo de arquitectos suecos para Ikea. Tiene 17,5 m2 de superficie y llega en un paquete plano con las piezas, las herramientas y las instrucciones para montarlo en cuatro horas. Les paredes son de polipropileno o plástico rígido, con paneles solares para generar luz eléctrica y la base sobreelevada unos centímetros por encima del suelo para evitar humedades e infecciones. La estructura modular permite juntarlos en cadena. Cuestan 1.158 € cada uno y de momento han vendido 30.000 ejemplares a varios países.

La organización ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados) recuerda que el número de refugiados se halla en aumento y alcanza los 65 millones de personas, el 51% menores de edad. Tan solo el conflicto de Oriente Medio generó el pasado año medio millón de refugiados, de los cuales 5.000 se ahogaron en el Mediterráneo mientras intentaban llegar a Europa.

Seguir leyendo »

En defensa de l'arabisme de la professora Dolors Bramon

No tinc el gust ni la necessitat de conèixer personalment la professora Bramon. Ignoro en quin entrejoc de capelletes, simpaties o antipaties es troba o deixa de trobar-se i si aquesta és la causa de les diatribes rebudes pel seu últim llibre L’islam avui, que acaba de publicar l’editorial barcelonina Fragmenta. En canvi, he llegit amb el màxim interès el llibre en qüestió i els anteriors seus. M’han semblat més instructius, treballats i equànimes que no pas altres d’autores merament libel·listes, com Pilar Rahola quan va publicar La República Islámica de España.

Potser el principal i aberrant problema és que la professora Bramon sigui arabista i islamòloga, és a dir, estudiosa i professora a la Universitat de Barcelona del món àrab i l’islam, en particular del passat islàmic de les terres catalanoparlants. Treballa en la línia d'il·lustres arabistes catalans contemporanis, com els professors Joan Vernet o Pere Balañá, per no allargar la llista.

Seguir leyendo »

En defensa del arabismo de la profesora Dolors Bramon

No tengo el gusto ni la necesidad de conocer personalmente a la profesora Bramon. Ignoro en qué juego de capilletas, simpatías o antipatías se sitúa o deja de situarse y si esta es la causa de las diatribas recibidas por su último libro L’islam avui, que acaba de publicar la editorial barcelonesa Fragmenta. En cambio, he leído con el máximo interés el libro en cuestión y los anteriores suyos. Me han parecido más instructivos, trabajados y ecuánimes que los de otras autoras meramente libelistas, como Pilar Rahola cuando publicó La República Islámica de España.

Tal vez el principal y aberrante problema es que la profesora Bramon sea arabista e islamóloga, es decir estudiosa y profesora en la Universitat de Barcelona del mundo árabe y el islam, en particular del pasado islámico de las tierras catalanoparlantes. Trabaja en la línea de ilustres arabistas catalanes contemporáneos, como los profesores Joan Vernet o Pere Balañá, por no alargar la lista.

Seguir leyendo »