Profesora de Socioloxía na Universidade da Coruña.