eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Camil Ros

Secretari general de la UGT de Catalunya

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 0

Els drets no se suspenen

Al cor de la representació organitzada de la societat civil hi batega més que mai l’emergència necessària de reclamar les mesures urgents i imprescindibles per combatre la pobresa.

En aquest context, el Consell de Ministres va aprovar ara fa un mes recórrer al Tribunal Constitucional alguns articles de la llei catalana 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, perquè considera que excedeixen les competències de la Generalitat i que poden perjudicar la igualtat dels espanyols. Es tracta d’una més de les moltes lleis recorregudes per l’Estat – igualtat entre dones i homes, activitat dels governs locals, impost als habitatges buits, impost a les nuclears...- en un intent de desmantellar la capacitat executiva del Govern de la Generalitat i democràtica del Parlament de Catalunya, que la va aprovar per unanimitat. Però el més indignant, és que faci servir en la seva lluita contra les institucions catalanes a les persones més vulnerables, principals destinatàries de la majoria de lleis recorregudes o declarades inconstitucionals.

Seguir leyendo »

Los derechos no se suspenden

En el corazón de la representación organizada de la sociedad civil late más que nunca la emergencia necesaria de reclamar las medidas urgentes e imprescindibles para combatir la pobreza.

En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó hace un mes recurrir al Tribunal Constitucional algunos artículos de la ley catalana 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, porque considera que exceden las competencias de la Generalitat y que pueden perjudicar la igualdad de los españoles. Se trata de una más de las muchas leyes recurridas por el Estado –igualdad entre mujeres y hombres, actividad de los gobiernos locales, impuesto a las viviendas vacías, impuesto a las nucleares...– en un intento de desmantelar la capacidad ejecutiva del Govern de la Generalitat y democrática del Parlament de Catalunya, que la aprobó por unanimidad. Pero, lo más indignante, es que use en su lucha contra las instituciones catalanas a las personas más vulnerables, principales destinatarias de la mayoría de leyes recurridas o declaradas inconstitucionales.

Seguir leyendo »