eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Joan Ribó

Alcalde de Valencia, por Compromís. 

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 40

Tombem murs

Esta setmana m’he reunit, juntament amb altres 5 regidors de l’Ajuntament de València amb veïnat i col·lectius ciutadans del barri de Natzaret. La trobada es feia en el marc de l’Estratègia Integral de Participació que durant este mandat hem posat en marxa als barris d’Orriols, Benimaclet i Natzaret, 3 barris “allunyats” del centre de València que, històricament havien viscut “aïllats” no només físicament, sinó també aliens a la presa de decisions que es prenien a l’Ajuntament. Des de 2015 vam planejar un model de cogestió entre el veïnat i l’administració en la presa de les decisions municipals que afecten el present i dissenyen el futur per a estos barris. M’agradaria parar-me un instant per a parlar de Natzaret.

Natzaret és un barri que mols veïns de València no coneixen, històricament desconnectat pel transport públic urbà, estigmatitzat i amb un greuge tan notable com va suposar la pèrdua del seu paisatge marítim per l’ampliació del Port.

Seguir leyendo »

Una declaració dels Drets Humans revolucionària

En un moment en el que encara estem analitzant els resultats de les eleccions andaluses i les seues conseqüències per al futur de la nostra ciutat i comunitat, cal ressaltar dos dates importants: El sis de desembre com a quaranta aniversari de la Constitució Espanyola i el deu de desembre com a setanta aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. I cal fer-ho front a aquells que anteposen qualsevol plantejament ideològic als drets de les persones, sobretot si no són del seu entorn proper (migrants, cultures o religions distintes etc.).

El deu de desembre de 1948, ara fa setanta anys, les Nacions Unides van proclamar la Declaració Universal dels Drets Humans: «Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i en drets» es proclama en el seu article primer. Culminava amb aquesta declaració un període històric començat en la declaració d’independència dels futurs EEUU i, sobretot, en la Declaració dels Drets de l’Home i el Ciutadà de la Revolució Francesa, que més tard inclourien en la seua nomenclatura l'altra meitat de la població mundial, les dones, i passarien per fi a anomenar-se «drets humans». Doncs bé, el seu primer article ja resa que «els éssers humans naixen i romanen lliures i iguals en drets». Mai fins a 1948 aquesta proclamació havia assolit un caràcter universal que permetera ser un centre de referència global a nivell ètic i polític. Si els trenta articles d’aquesta declaració són molt importants, cal ressaltar el significat del preàmbul destinat a «que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la llibertat, la justícia i la pau en el món» i que esta és la base de la lluita contra la guerra entre els pobles ja que: «és essencial que els drets humans siguen protegits per un règim de dret per tal que les persones no es vegen forçades, com a últim recurs, a la rebel·lió contra la tirania i l'opressió».

Seguir leyendo »

¿Bajar los impuestos?

Bajar impuestos es, sin duda, uno de los mantras preferidos por la derecha y donde PP y Ciudadanos se ponen siempre de acuerdo (cómo no podía ser de otro modo).

Los impuestos, tasas y sanciones de adscripción municipal son una parte fundamental de los ingresos de los Ayuntamientos en España. Hay otra parte importante, que son las transferencias del Estado provenientes de la redistribución de los tributos estatales recaudados en cada municipio (básicamente el IRPF, el IVA y los impuestos especiales), y finalmente, en menor medida, las transferencias de las Comunidades Autónomas y las aportaciones de la Unión Europea por asuntos muy concretos.

Seguir leyendo »

Parlem

Després dels esdeveniments d’ahir a Catalunya, cal una reflexió en defensa de la democràcia. Durant molts mesos, des de distints punts d’Espanya, des de partits polítics diversos, havíem demanat a Mariano Rajoy que exercira de president del Govern, que afrontara el que estava passant a Catalunya i que encetara un diàleg seré per a evitar un xoc de trens que, finalment, s’ha produït.

El que ens toca fer als polítics és precisament evitar els problemes, anticipar-nos a ells sempre que siga possible, i minimitzar-ne les conseqüències negatives. I és la responsabilitat, primer de res, de tot un president del Govern.Però Rajoy ha preferit desentendre’s del problema durant tots estos mesos. No ha exercit de president del Govern, i ha delegat en els tribunals i en la policia un problema que és real i que és polític. Tant, que podem albirar els seus orígens en el recurs del Partit Popular davant el Tribunal Constitucional d’un Estatut, el de l’any 2006, que havia sigut referendat per la ciutadania. A allò s’uniren campanyes de boicot i altres actituds que ens han dut fins ací. Fins al convuls escenari d’ahir.

Seguir leyendo »

Hablemos

Después de los acontecimientos de ayer en Cataluña, es necesaria una reflexión en defensa de la democracia. Durante muchos meses, desde distintos puntos de España, desde partidos políticos diversos, habíamos pedido a Mariano Rajoy que ejerciera de presidente del Gobierno, que afrontara lo que estaba pasando en Cataluña y que comenzara un diálogo sereno para evitar un choque de trenes que, finalmente, se ha producido.

Lo que nos toca hacer a los políticos es precisamente evitar los problemas, anticiparnos a ellos siempre que sea posible, y minimizar las consecuencias negativas. Y es la responsabilidad, antes que nada, de todo un presidente del Gobierno. Pero Rajoy ha preferido desentenderse del problema durante todos estos meses. No ha ejercido de presidente del Gobierno, y ha delegado en los tribunales y en la policía un problema que es real y que es político. Tanto, que podemos divisar sus orígenes en el recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional de un Estatut, el del año 2006, que había sido refrendado por la ciudadanía. A aquello se unieron campañas de boicot y otras actitudes que nos han llevado hasta aquí. Hasta el convulso escenario de ayer.

Seguir leyendo »

Valencia, año cero después de Barberá

En Valencia en particular, y en el País Valenciano en general, hemos acuñado un nuevo término para intentar explicarnos todo lo que está pasando y, sobre todo, lo que ha pasado en los años de gobierno del PP: la postcorrupción. Vivimos en la época de la postcorrupción, en la que los nuevos dirigentes que hemos tomado la responsabilidad de encabezar la gestión de las administraciones, nos esforzamos por hacer un ejercicio de transparencia constante que diluya cualquier atisbo de duda respecto de nuestro cometido, por ejemplo en mi caso, como alcalde de la ciudad de Valencia.

Yo quiero una ciudadanía empoderada, que conoce sus derechos y mis deberes; y entre sus derechos está el del acceso a la información, y entre mis obligaciones la de mantener la pulcritud en los gastos e inversiones. Dicho de otra manera: parte de mi trabajo consiste actualmente en hacer que la ciudadanía vuelva a creer en sus instituciones, en el poder real de las personas y en la dignidad de la democracia representativa.

Seguir leyendo »