Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
Bruselas alerta de la falta de vivienda asequible en España
El empresario de “la Cena de la Libertad” con Milei en Madrid recibe dinero público
Opinión - El Tribunal Constitucional y los ERE. Por Javier Pérez Royo

Serà veritat que açò ho superarem entre tots?

Imagen de la plaza del Ayuntamiento

Joan Ribó

0

Per primera vegada en molts anys en el Ple Municipal del passat dijous vàrem aconseguir que la unanimitat dels diferents grups municipals planara sobre tota la sessió. Les mesures a prendre per a fer front a la crisi sanitària, social i econòmica que suposa el coronavirus van unir tots els partits polítics amb representació al consistori. Cal felicitar, per tant, els grups del govern i de l’oposició pel bon treball realitzat. Són seixanta-sis mesures que l’Ajuntament està realitzant o realitzarà per a fer front a la pandèmia. La quantificació del cost de només unes poques d’elles suposa una despesa inicial per a l’Ajuntament de 11’74 milions d’euros, que ascendirà en les pròximes setmanes a algunes desenes de milions d’euros quan es quantifiquen la totalitat de les despeses i la reducció d’ingressos per eliminació de taxes, l’eliminació del pagament de lloguers, etc.

En un moment com este, tots hem hagut de cedir, a l’Ajuntament: govern i oposició. Les maneres d’afrontar una crisi com esta podien ser inicialment diferents, però vam acabar per maximitzar els consensos i minimitzar les divergències. En matèria de tributs, també. En situacions de crisi com l’actual necessitem uns servicis públics forts, que donen seguretat a la ciutadania en matèria sanitària i de protecció ciutadana, i que al mateix temps donen impuls als nostres sectors productius. Per això la col·laboració de tots i totes –ciutadania i empresariat- és fonamental en la superació de l’impacte del COVID-19.

La proposta de l’oposició municipal de condonar en un 50% l’Impost de Béns Immobles a les empreses i negocis de la ciutat (Comerç, Hostaleria, Oficines i Espectacles) suposava un descens sobtat del ingressos municipals de 26’2 milions d’euros. Una rebaixa dels ingressos municipals en un moment en què són més necessaris que mai per a atendre les necessitats de la ciutadania i l’impuls de l’economia a la nostra ciutat. Una proposta que, a més, en la pràctica, impacta en positiu per als grans negocis i grans marques comercials, però no suposa cap ajuda significativa ni per als autònoms ni per a la xicoteta i mitjana empresa.

Posem alguns exemples:

El 10% dels comerços més grans ha de pagar un IBI de 5.560€ de mitjana. Tindrien per tant un descompte de 2.780€.

El 10% dels comerços més xicotets ha de pagar un IBI de 76€ de mitjana. Tindria per tant un descompte de 38€. Si mirem el 50% del comerç més xicotet tindrien un valor de l’IBI mitjà de 200€ amb un descompte, per tant, de 100€.

La paradoxa està servida: ¿on és previsible que faça falta major ajuda pública per a l’impuls de l’economia, en el sector dels grans comerços o en els xicotets? La resposta és evident: en els xicotets negocis, que amb una reducció tributària feta com un “cafè per a tots” voran mermada la capacitat de rebre ajudes públiques (perquè no tindrem fons per a fer-ho), mentre els grans negocis seran els únics que s’estalvien significativament col·laborar amb les administracions per a la reactivació econòmica.

Hi ha un altre factor a tindre en compte: la pandèmia del coronavirus no ha afectat tot el comerç per igual i no sembla raonable aplicar a tots la mateixa medicina. Per exemple, les grans superfícies dedicades a l’alimentació no han tingut cap problema de venda ocasionada per la pandèmia sinó tot el contrari, com hem pogut veure als mitjans de comunicació.

Parem ara atenció al sector de l’hostaleria. El 10% més baix té un rebut d’IBI mitjà de 91€ i, per tant, rebria una bonificació de 45’5€. Però el 10% amb majors guanys té un rebut mitjà de 95.600€. Amb la proposta de reducció del 50% la bonificació seria de 47.700€. Una altra vegada ens hem de plantejar on fa més falta la ajuda. I una altra vegada hem de respondre el mateix que abans i recordar que entre les persones propietàries tornaríem a trobar alguns noms inclosos en la llista de multimilionaris espanyols, a més de nombroses empreses multinacionals i franquícies de tot tipus.

Si anem al capítol d’Oficines ens trobem amb un panorama paregut. El 10% de rebuts d’IBI més elevats té una mitjana de 13.440€ i rebria, per tant, un benefici per la mesura de 6.720€ mentre que el 10€ més xicotet té un rebut de l’IBI de 110€ i rebria un benefici per la mesura de 55€. De nou, els més xicotets eixirien perdent (i molt) per la falta de possibilitats de l’administració d’impulsar els seus negocis, mentre que els més grans s’estarien beneficiant si aplicàrem una mesura sense cap tipus d’equitat. Benefici milionari per als milionaris, front a almoina per als xicotets.

Diu la llegenda que Robin Hood robava als rics per a donar-ho als pobres. Si ho mirem globalment, rebaixar els tributs a tort i a dret, haguera estat fer exactament el contrari del que va fer Robin Hood. I açò en un moment de crisi com l’actual, no ens ho podem permetre, ni com a administració, ni com a societat. A més, descapitalitzaríem greument l’Ajuntament, fent impossible abordar seriosament mesures per ajudar als que més ho necessiten.

Mesures mampreses per l'Ajuntament de València

Quines mesures estem prenent des de l’Ajuntament per a ajudar a superar la crisi econòmica i social sobrevinguda amb la crisi sanitària del COVID-19? La clau està en la previsió, en avançar-nos al que vindrà per a tractar de pal·liar-ho, i per això hem apostat per millores en l’àmbit de l’economia familiar, dels autònoms, de les pimes i micropimes, i específicament dels comerços de la ciutat.

1) En general:

- Ajornament del període de pagament voluntari de l'Impost Béns immobles de Naturalesa Urbana (IBI), Impost sobre Béns immobles de Característiques Especials, Taxa d'entrada de vehicles, Taxa per quioscos en la via pública, que finalitzaven el 30 d'abril, i que es prorroguen fins al 10 de juliol.

- El cobrament dels rebuts domiciliats de tots estos tributs es retarda del 30 de març al 30 d'abril. I, en el cas de tindre domiciliat el pagament de l'IBI en tres terminis, el primer termini es retardarà del 30 de març al 30 d'abril.

- Suspendre el cobrament de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires, la d'instal·lació de quioscos  (els que no la usen durant l'estat d'alarma), la taxa de mercats (els que no la usen durant l'estat d'alarma), les aplicables a mercats extraordinaris, mercats ambulants, rastres i qualsevol altre tipus de venda no sedentària i les dels llocs de bunyols. Als rebuts ja pagats se'ls aplicarà, en el seu moment, les mesures d'ajuda que s'acorden.

- Suspendre el cobrament de la taxa per estacionament de vehicles en la via pública mentre dure l'estat d'alarma (l'ORA).

2) Autònoms i pimes:

- Incrementar fins als 4,5 milions d'euros la línia pressupostària d'ajudes a autònoms, pimes i micropimes, injectant 2.000.000€ suplementaris a les partides ja existents.

- Ajudes:

   * 000 euros a les persones autònomes amb empreses que hagen hagut de tancar a conseqüència de l'aplicació del Reial decret i que no tinguen treballadors.

   * 000 € a autònoms i empreses sense treballadors que sí que estiguen treballant, que no hagen hagut de tancar la persiana però que puguen justificar que han tingut un minvament del 75% dels seus ingressos.

   * pimes: les que tinguen fins a 9 treballadors podran rebre subvencions per import de 5.000 €; i les de 10 a 49 treballadors, un total de 6.000 €. El requisit per a poder accedir a aquesta línia d'ajuda és que les empreses mantinguen, almenys el seu nivell d'activitat un any després de la crisi, i almenys el 50% de l'ocupació.

- creació d'una plataforma d'assessorament a autònoms i pimes.

- 2,8 milions més de subvenció a les Falles, fins a un total de 4,6 milions (ja s'havien aprovat 1,8 milions) perquè les comissions puguen fer front als pagaments als seus proveïdors que, en definitiva, són pimes i micropimes. El Consitori assumeix el 62,5% del cost total dels monuments perquè les comissions falleres complisquen amb els seus compromisos amb els seus proveïdors.

- pla de promoció de la ciutat de 500.000 euros per a reactivar la destinació turística, de la mà del sector que en la seua major part està integrat per autònoms i xicotetes i mitjanes empreses (quan passe la crisi).

- les entitats que formen part de Visit València quedaran exemptes de pagar la quota de socis.

3) Comerços:

- es duplica la partida pressupostària dedicada a ajudes als comerços fins a un total de 840.000 euros. Estes ajudes les poden sol·licitar tots i cadascun dels comerços de proximitat de València, de tots els barris, i siga com siga la seua activitat o el servei que presten. Cobreixen despeses tan usuals com el lloguer del local, les factures de la llum, de l'aigua o d'Internet i el telèfon.

- Les ajudes també contemplen el pagament d'altres partides com campanyes publicitàries tant en els mitjans de comunicació com en les xarxes socials, plans de millora del negoci o implantació de sistemes de venda per Internet

-suspensió del cobrament de la Taxa de mercats aplicable a mercats extraordinaris, mercats ambulants, rastres i qualsevol altre tipus de venda no sedentària. L'ajuntament suspén la taxa de venda no sedentària als més de 1.000 venedors dels mercats ambulants de barri.

-Els mercats municipals de València continuaran atenent amb normalitat durant l'estat d'alarma.

-Mercavalència garanteix el proveïment de producte fresc a tota la ciutat.

Joan Ribó és alcalde de València.

Etiquetas
stats