eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

Adolf Beltran

Periodista de eldiario.es, exjefe de sección de El País en la Comunidad Valenciana. Autor de novelas como 'Estribord' (2015) y de ensayos como 'Els temps moderns. Societat valenciana i cultura de masses al segle XX (2002). Columnista político en el periódico 'Levante-EMV'.

.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 2801

El tripartit de progrés i el de la reacció

La involució ja és a Espanya un risc real. El seu primer instrument està a punt de posar-se en marxa a Andalusia, després d'unes eleccions en les quals la dreta oficial s'ha dessagnat en favor de noves formacions com a Ciutadans i Vox, que han aconseguit mobilitzar la reacció a una esquerra desgastada i enfrontada (el que sempre condueix al seu electorat a l'abstenció), sense feeling amb l'opinió pública ni una anàlisi útil de la tectònica política i social.

"Tot allò que és sòlid es dissol en l'aire", van escriure Marx i Engels en una de les sentències més famoses adoptades pels teòrics de la modernitat, entesa com la percepció conflictiva, i sovint autodestructiva, d'efectes tan intensos de la modernització com la revolució tecnològica, els canvis de costums i de mentalitats i la democratització de la societat.

Seguir leyendo »

El tripartito de progreso y el de la reacción

La involución ya es en España un riesgo real. Su primer instrumento está a punto de ponerse en marcha en Andalucía, tras unas elecciones en las que la derecha oficial se ha desangrado en favor de nuevas formaciones como Ciudadanos y Vox, que han conseguido movilizar la reacción a una izquierda desgastada y enfrentada (lo que siempre conduce a su electorado a la abstención), sin feeling con la opinión pública ni un análisis útil de la tectónica política y social.

"Todo lo sólido se disuelve en el aire", escribieron Marx y Engels en una de las sentencias más famosas adoptadas por los teóricos de la modernidad, entendida como la percepción conflictiva, y a menudo autodestructiva, de efectos tan intensos de la modernización como la revolución tecnológica, los cambios de costumbres y de mentalidades y la democratización de la sociedad.

Seguir leyendo »

El nostre pesquer i les persones rescatades

"Volem que el nostre pesquer torne a casa amb les persones rescatades, com marquen les lleis de la decència humana". La vicepresidenta Mónica Oltra no podria haver expressat amb més propietat, després de la reunió del Govern valencià, la posició dels qui contemplen amb sorpresa i tristesa l'episodi que el vaixell "Nuestra Madre Loreto' està protagonitzant en aigües del Mediterrani des que va rescatar a 12 migrants que fugien de Líbia i els seus patrullers.

És important ressaltar això del "nostre pesquer", ja que té la base en un port valencià, el de Santa Pola, on es fa costat incondicionalment a la seua tripulació i al seu patró, Pascual Durá, un home digne que va complir amb el seu deure en alta mar i es nega a fer de gendarme sobrevingut, com sembla pretendre el Govern espanyol, per a lliurar als rescatats en un port libi, on, com ell mateix adverteix, hi trobarien "una mort segura".

Seguir leyendo »

Nuestro pesquero y las personas rescatadas

"Queremos que nuestro pesquero vuelva a casa con las personas rescatadas, como marcan las leyes de la decencia humana". La vicepresidenta Mónica Oltra no podría haber expresado con más propiedad, tras la reunión del Gobierno valenciano, la posición de quienes contemplan con asombro y tristeza el episodio que el barco "Nuestra Madre Loreto' está protagonizando en aguas del Mediterráneo desde que rescató a 12 migrantes que huían de Libia y sus patrulleras.

Es importante resaltar eso de "nuestro pesquero", en tanto que tiene su base en un puerto valenciano, el de Santa Pola, donde se apoya incondicionalmente a su tripulación y a su patrón, Pascual Durá, un hombre digno que cumplió con su deber en alta mar y se niega a hacer de gendarme sobrevenido, como parece pretender el Gobierno español, para entregar a los rescatados en un puerto libio, donde, como él mismo advierte, encontrarían "una muerte segura".

Seguir leyendo »

Un trapasser en la cort de Camps

És una llàstima que la jutgessa no estiguera per la faena de deixar que Álvaro Pérez s'esplaiara en la seua declaració, a petició pròpia, sobre els manejos que es van produir en l'organització de la Fórmula 1 a València, el més cridaner dels grans esdeveniments, i el més ruïnós, dels que va promoure el PP en els anys del balafiament i la sobreactuació.

Dijous passat dia 15, quan va arribar emmanillat procedent de la presó al jutjat d'instrucció número 17, el Bigotes volia parlar, però a la jutge només semblaven interessar-li les confessions que incidien en aspectes ja explorats de la investigació. Segurament la magistrada té ganes de tancar la instrucció de la causa. Per aquest motiu interrompia sistemàticament el capitost de la trama Gürtel a València quan posava sobre la taula més noms per a explicar com funcionava en aquella primera dècada del segle XXI la cúpula del poder valencià; com actuava, en definitiva, la cort de Francisco Camps.

Seguir leyendo »

Un trapacero en la corte de Camps

Es una lástima que la juez no estuviera por la labor de dejar que Álvaro Pérez se explayara en su declaración, a petición propia, sobre los manejos que se produjeron en la organización de la Fórmula 1 en Valencia, el más llamativo de los grandes eventos, y el más ruinoso, de cuantos promovió el PP en los años del despilfarro y la sobreactuación.

El pasado jueves día 15, cuando llegó esposado procedente de la cárcel al juzgado de instrucción número 17, el Bigotes quería hablar, pero a la juez solo parecían interesarle las confesiones que incidían en aspectos ya explorados de la investigación. Seguramente la magistrada tiene ganas de cerrar la instrucción de la causa. De ahí que interrumpiera sistemáticamente al cabecilla de la trama Gürtel en Valencia cuando ponía sobre la mesa más nombres para explicar cómo funcionaba en aquella primera década del siglo XXI la cúpula del poder valenciano; cómo actuaba, en definitiva, la corte de Francisco Camps.

Seguir leyendo »

“L'IVAM ha de ser un museu amb identitat, no hauria de ser un museu més”

Quan l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) es va inaugurar era únic. De fet, va obrir camí a tota una nova generació de museus. Ara es prepara a celebrar al llarg de l'any 2019 el 30 aniversari d'aquella irrupció i el seu director, José Miguel García Cortés, ho planteja com una oportunitat de reforçar la idea que “l'IVAM ha de ser un museu amb identitat i no hauria de ser un museu més”.

Seguir leyendo »

“El IVAM tiene que ser un museo con identidad, no debería ser un museo más”

Cuando el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) se inauguró era único. De hecho, abrió camino a toda una nueva generación de museos. Ahora se prepara a celebrar a lo largo del año 2019 el 30 aniversario de aquella irrupción y su director, José Miguel García Cortés, lo plantea como una oportunidad de reforzar la idea de que “el IVAM tiene que ser un museo con identidad y no debería ser un museo más”.

Seguir leyendo »

Extremar el judici no és de valents

Una professora d'un institut de Vinaròs ho expressava amb tota claredat a les seues alumnes en un enregistrament que es va fer públic fa uns dies. Després d'acusar els independentistes catalans d'assetjar als seus adversaris i protagonitzar actes violents, exclamava: "I això on porta? A una reacció contrària de la llet... Si a aquests els deixes..., en el moment en què enxampen un arma...".

En alguns sectors de l'opinió pública i dels tribunals hi ha una espècie de nostàlgia de violència en el desafiament que l'independentisme català ha llançat a l'Estat, una mena de mancança que dificulta exhibir un suport incodicional a la repressió sense pal·liatius. En una visió maniquea i fanàtica dels conflictes, no hi ha res com no tenir obstacles per a cridar al combat contra terroristes i violents, suspenent amb això qualsevol altra consideració. Així va ser contra ETA i certa gent enyora poder actuar d'igual manera enfront del secessionisme català. La violència sempre dóna cobertura als extrems.

Seguir leyendo »

Extremar el juicio no es de valientes

Una profesora de un instituto de Vinaròs lo expresaba con toda claridad a sus alumnas en una grabación que se hizo pública hace unos días. Tras acusar a los independentistas catalanes de acosar a sus adversarios y protagonizar actos violentos, exclamaba: "¿Y eso a dónde lleva? A una reacción contraria de la leche... Si a estos los dejas..., en el momento en que pillen un arma...".

En algunos sectores de la opinión pública y de los tribunales existe una especie de nostalgia de violencia en el desafío que el independentismo catalán ha lanzado al Estado, una suerte de incompletud que dificulta jalear un apoyo incodicional a su represión sin paliativos. En una visión maniquea y fanática de los conflictos, no hay nada como carecer de cortapisas para llamar al combate contra terroristas y violentos, suspendiendo cualquier otra consideración. Así fue contra ETA y cierta gente añora poder actuar de igual manera frente al secesionismo catalán. La violencia siempre da cobertura a los extremos.

Seguir leyendo »