eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Adolf Beltran

Periodista de eldiario.es. Autor de novelas como 'Estribord' (2015) y de ensayos como 'Els temps moderns. Societat valenciana i cultura de masses al segle XX (2002).

.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 3668

Fiasco i greuge, fase 1

Va ser una decepció, un fiasco. La Comunitat Valenciana no va passar inicialment en bloc a la fase 1 de desescalada en l'estat d'alarma per la pandèmia. Només ho van fer 10 dels 24 departaments en què s'estructura el seu servei de salut. Totes les àrees metropolitanes, Alacant i Elx, València i Castelló, van quedar una setmana més en la fase 0. I Ximo Puig, que havia donat quasi per fet el canvi, es va enfadar molt. Per raons aparentment evidents.

Puig es va queixar que les dades valencianes de l'evolució de la COVID-19 eren millors que les d'altres comunitats autònomes que sí que van passar de fase, que s'havien canviat les regles del joc a mig partit en introduir a última hora un nou paràmetre i que el ministeri no havia donat explicacions. “Ni un paper, ni un document”, va exclamar.

Seguir leyendo »

Fiasco y agravio, fase 1

Fue una decepción, un fiasco. La Comunidad Valenciana no pasó inicialmente en bloque a la fase 1 de desescalada en el estado de alarma por la pandemia. Solo lo hicieron 10 de los 24 departamentos en los que se estructura su servicio de salud. Todas las áreas metropolitanas, Alicante y Elche, València y Castellón, quedaron una semana más en la fase 0. Y Ximo Puig, que había dado casi por hecho el cambio, se enfadó mucho. Por razones aparentemente evidentes.

Puig se quejó de que los datos valencianos de la evolución de la COVID-19 eran mejores que los de otras comunidades autónomas que sí que pasaron de fase, de que se habían cambiado las reglas del juego a medio partido al introducir a última hora un nuevo parámetro y de que el ministerio no había dado explicaciones. “Ni un papel, ni un documento”, exclamó.

Seguir leyendo »

A propòsit de la província

A la consellera valenciana de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, li van preguntar, en una de les compareixences diàries davant la premsa per a informar sobre l'evolució de la pandèmia, a què es devia l'augment de contagis en l'hospital de Sagunt, que preocupava a la ciutat. "Al departament de Sagunt pertanyen també municipis de Castelló; per tant, l'espectre territorial és molt més ampli", va comentar en la seua resposta.

Efectivament, a més de la comarca del Camp de Morvedre, de la qual és capital, l'àrea de salut de Sagunt engloba municipis de L'Horta Nord com Puçol o El Puig, també a la província de València, i uns altres de l'Alt Palància, com Sogorb o Xèrica, i de la Plana Baixa, com Almenara o Xilxes, a la província de Castelló.

Seguir leyendo »

A propósito de la provincia

A la consellera valenciana de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, le preguntaron, en una de sus comparecencias diarias ante la prensa para informar sobre la evolución de la pandemia a qué se debía el aumento de contagios en el hospital de Sagunto, que preocupaba en la ciudad. "Al departamento de Sagunto pertenecen también municipios de Castellón; por tanto, el espectro territorial es mucho más amplio", comentó en su respuesta.

Efectivamente, además de la comarca del Camp de Morvedre, de la que es capital, el área de salud de Sagunto engloba municipios de L'Horta Nord como Puçol o El Puig, también en la provincia de Valencia, y otros del Alto Palancia, como Segorbe o Jérica, y de la Plana Baixa, como Almenara o Xilxes, en la provincia de Castellón.

Seguir leyendo »

Residències de majors, un canvi de model de vida o mort

La pandèmia s'ha acarnissat amb les residències de majors. Les persones de més edat formen un dels col·lectius de risc principals en el contagi del coronavirus SARS-CoV-2, que està causant estralls a tot el món, amb especial incidència, entre altres països, a Espanya, la població de la qual ha tingut fins ara, amb prop de 86 anys per a les dones i 80,5 per als homes, l'esperança de vida més alta d'Europa i una de les més altes del planeta. Tan elevada que un estudi de la Universitat de Washington vaticinava fa només uns mesos que en 2040 la població espanyola superaria a la japonesa com la més longeva.

Durant aquesta emergència sanitària, als hospitals estan morint en gran nombre les persones majors, però en les residències s'ha situat un dels escenaris centrals de la desgràcia. Només a Madrid, quan escric aquestes ratlles, es compten en més de 5.000 els morts amb coronavirus o amb símptomes compatibles en centres de majors des que va començar l'epidèmia. I les xifres de morts, en proporció al total, són altes a tot arreu, encara que no s'haja arribat a la virulència que el fenomen ha demostrat en aqueixa comunitat.

Seguir leyendo »

Residencias de mayores, un cambio de modelo de vida o muerte

La pandemia se ha cebado con las residencias de mayores. Las personas de más edad forman uno de los colectivos de riesgo principales en el contagio del coronavirus SARS-CoV-2, que está causando estragos en todo el mundo, con especial incidencia, entre otros países, en España, cuya población ha tenido hasta ahora, con cerca de 86 años para las mujeres y 80,5 para los hombres, la esperanza de vida más alta de Europa y una de las más altas del planeta. Tan elevada que un estudio de la Universidad de Washington vaticinaba hace solo unos meses que en 2040 la población española superaría a la japonesa como la más longeva.

Durante esta emergencia sanitaria, en los hospitales están muriendo en gran número las personas mayores, pero en las residencias se ha situado uno de los escenarios centrales de la desgracia. Solamente en Madrid, cuando escribo estas líneas, se cuentan en más de 5.000 los fallecidos con coronavirus o con síntomas compatibles en centros de mayores desde que comenzó la epidemia. Y las cifras de muertos, en proporción al total, son altas en todas partes, aunque no se haya llegado a la virulencia que el fenómeno ha alcanzado en esa comunidad.

Seguir leyendo »

Ximo Puig: "Hay que tomar medidas inmediatas para garantizar la financiación y la liquidez de las comunidades autónomas"

Ximo Puig responde desde el Palau de la Generalitat Valenciana, por videoconferencia, a las preguntas de eldiario.es sobre la gestión de la crisis sanitaria y las actuaciones políticas para hacer frente a la grave situación económica que se deriva de ella.

El presidente valenciano defiende la necesidad de unos pactos de Estado, unos pactos de la Moncloa, reclama un Plan Marshall a Europa y asegura que "el sistema autonómico español ha demostrado que funciona adecuadamente", pero desde el gobierno peor financiado con el actual modelo alerta: "Hay que tomar medidas inmediatas para garantizar la financiación y la liquidez de las comunidades autónomas".

Seguir leyendo »

Ximo Puig: “Cal prendre mesures immediates per a garantir el finançament i la liquiditat de les comunitats autònomes”

Ximo Puig respon des del Palau de la Generalitat Valenciana, per videoconferència, a les preguntes d’eldiario.es sobre la gestió de la crisi sanitària i les actuacions polítiques per a fer front a la greu situació econòmica que se’n deriva.

El president valencià defensa la necessitat d’uns pactes d’Estat, uns pactes de la Moncloa, reclama un Pla Marshall a Europa i assegura que “el sistema autonòmic espanyol ha demostrat que funciona adequadament”, però des del govern pitjor finançat amb el model actual alerta: “Cal prendre mesures immediates per a garantir el finançament i la liquiditat de les comunitats autònomes”.

Seguir leyendo »

Contra l'epidèmia de la desigualtat

Ha arribat el virus i alguns creuen que també ha arribat la revolució. Gir radical, intervencionisme estalinista, programa bolivarià… Una dreta certament desballestada s'ha posat a gesticular contra les mesures de l'Executiu que presideix el socialista Pedro Sánchez com si els soviets estigueren a punt de prendre el poder. Un mitjà especialment cavernari no es va tallar un pèl i va arribar a titular que el Govern “instaura el comunisme”.

La reacció, mai més ben dit, ve provocada pe l'aprensió davant unes mesures que tenen en compte de manera clara, com no va ocórrer en la crisi econòmica de fa una dècada, els sectors més desprotegits de la societat, incloses les empleades de llar acomiadades, els inquilins amenaçats de desnonament i una tropa de treballadors eventuals i d'autònoms falsos i reals. Les crítiques al Govern, basades en errors (que n'hi ha hagut i n'hi haurà) i improvisacions (previsibles unes i inevitables altres), estan sobreactuades perquè la dreta va negar des del principi la legitimitat al seu format de coalició i als seus complexos suports parlamentaris, però també per una sensació que corre sobre el protagonisme d'allò públic, a partir d'ara, enfront del dogma neoliberal.

Seguir leyendo »

Contra la epidemia de la desigualdad

Llegó el virus y algunos creen que también ha llegado la revolución. Giro radical, intervencionismo estalinista, programa bolivariano… Una derecha ciertamente desquiciada se ha puesto a gesticular contra las medidas del Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez como si los soviets estuvieran a punto de tomar el poder. Un medio especialmente cavernario no se cortó un pelo y llegó a titular que el Gobierno "instaura el comunismo".

La reacción, nunca mejor dicho, viene provocada por la aprensión ante medidas que tienen en cuenta de forma clara, como no ocurrió en la crisis económica de hace una década, a los sectores más desprotegidos de la sociedad, incluidas las empleadas de hogar despedidas, los inquilinos amenazados de desahucio y una tropa de trabajadores eventuales y de autónomos falsos y reales. Las críticas al Gobierno, basadas en errores (que los ha habido y los habrá) e improvisaciones (previsibles unas e inevitables otras), están sobreactuadas porque la derecha negó desde el principio la legitimidad a su formato de coalición y a sus complejos apoyos parlamentarios, pero también por una sensación que cunde sobre el protagonismo de lo público, a partir de ahora, frente al dogma neoliberal.

Seguir leyendo »