eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Adolf Beltran

Periodista de eldiario.es, exjefe de sección de El País en la Comunidad Valenciana. Autor de novelas como 'Estribord' (2015) y de ensayos como 'Els temps moderns. Societat valenciana i cultura de masses al segle XX (2002). Columnista político en el periódico 'Levante-EMV'.

.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 3400

El Govern vol eximir d’avaluació ambiental les obres que impliquen canvis d’usos i d’espais en els ports

“La delimitació dels espais i usos portuaris, com que no té la naturalesa de pla ni de programa, no està sotmesa a avaluació ambiental estratègica”. Aquesta és la redacció del que seria un nou apartat en l’article 69 de la Llei de ports que eximiria els responsables dels ports espanyols de la supervisió ambiental quan duguen a terme obres que impliquen canvis d’usos i d’espais. La modificació forma part d’un esborrany de decret llei que corregeix el text refós de la Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant del 2011 per a la seua “adaptació a la normativa de la Unió Europea en matèria de serveis portuaris”.

El document el va enviar el mes de maig passat a responsables portuaris el director d’Explotació de Ports de l’Estat, Leandro Melgar, perquè li feren arribar comentaris. En la carta, l’alt càrrec explica que l’objectiu del decret és l’adaptació a la legislació europea, i afig: “Això no obsta perquè considerem necessari fer ajustos tècnics dirigits a donar coherència a la normativa que es projecta sobre els serveis portuaris amb vista a evitar situacions que dificultaren el desenvolupament normal d’aquestes activitats i, fins i tot, que donaren lloc a certa litigiositat”.

Seguir leyendo »

El Gobierno quiere eximir de evaluación ambiental las obras que implican cambios de usos y de espacios en los puertos

"La delimitación de los espacios y usos portuarios, dado que no ostenta la naturaleza de plan ni de programa, no está sometida a evaluación ambiental estratégica". Esta es la redacción del que sería un nuevo apartado en el artículo 69 de la Ley de Puertos que eximiría a los responsables de los puertos españoles de la supervisión ambiental cuando realicen obras que impliquen cambios de usos y de espacios. La modificación forma parte de un borrador de decreto-ley que corrige el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 2011 para su "adaptación a la normativa de la Unión Europea en materia de servicios portuarios".

El documento fue enviado el pasado mes de mayo a responsables portuarios por el director de Explotación de Puertos del Estado, Leandro Melgar, para que le hicieran llegar comentarios. En la carta, el alto cargo explica que el objetivo del decreto es la adaptación a la legislación europea, y añade: "Ello no obsta para que consideremos necesario realizar ajustes técnicos dirigidos a dar coherencia a la normativa que se proyecta sobre los servicios portuarios en orden a evitar situaciones que dificultasen el normal desenvolvimiento de estas actividades e, incluso, que dieran lugar a cierta litigiosidad".

Seguir leyendo »

Ximo Puig ofrece a la exeurodiputada de Ciudadanos Carolina Punset un puesto de asesora en el Gobierno valenciano

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha ofrecido a la exeurodiputada de Ciudadanos Carolina Punset un puesto de asesora en Presidencia de la Generalitat. La operación política está prácticamente cerrada a falta de que el líder del PSPV-PSOE y la exlíder del partido naranja en la Comunitat Valenciana cierren los últimos flecos, según han confirmado fuentes del entorno de la política y del Palau de la Generalitat.

La idea de Puig, que lleva varias semanas barruntando esta incorporación, es que Punset ayude en las relaciones del Gobierno valenciano con la Unión Europea, aunque no se descarta que puede colaborar en asesoramiento en materia de medio ambiente o urbanismo, las especialidades de Punset, residente en Dénia y con un pasado muy combativo en la lucha contra los abusos urbanísticos.

Seguir leyendo »

La “mossegada” de les acadèmies als professors: “Em factures 28 euros en compte de 21 i jo t’emet una factura d’una altra empresa per la diferència”

El frau de desenes d’acadèmies privades que gestionen fons europeus de les administracions autonòmiques continua funcionant a ple rendiment i farà més de dotze anys que es du a terme amb total impunitat i milers de docents afectats. A hores d’ara hi ha una investigació oberta per diverses fiscalies provincials després que la Fiscalia Anticorrupció els derivara el cas, ja que entén que és un problema que afecta cada autonomia, l’Administració que gestiona les ajudes de la Unió Europea, i no una trama a gran escala. Tot i que les pràctiques són generalitzades i similars en diferents punts d’Espanya.

Les informacions publicades per eldiario.es han posat en alerta l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), que ha exigit al Regne d’Espanya que hi intervinga i adopte mesures davant d’aquest frau en els fons per als aturats. El Ministeri d’Hisenda i el de Treball han encetat una investigació i han demanat a les autonomies que aclarisquen la situació. El Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) ja s’ha posat mà a l’obra i ha començat a coordinar efectius per a posar límit a la situació.

Seguir leyendo »

La "mordida" de las academias a sus profesores: "Me facturas 28 euros en vez de 21 y yo te emitiré una factura de otra empresa por la diferencia"

El fraude de decenas de academias privadas que gestionan fondos europeos de las administraciones autonómicas continúa funcionando a pleno rendimiento y va a cumplir ya más de doce años funcionando con total impunidad y miles de docentes afectados. En estos momentos hay una investigación abierta por varias fiscalías provinciales después de que la Fiscalía Anticorrupción les derivara el caso al entender que es un problema que afecta a cada autonomía, la administración que gestiona las ayudas de la Unión Europea, y no una trama a gran escala. Y eso que las prácticas son generalizadas y similares en distintos puntos de España.

Las informaciones publicadas por eldiario.es han puesto en alerta a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que ha exigido al Reino de España que intervenga y tome medidas ante este fraude en los fondos para parados. El Ministerio de Hacienda y el de Trabajo han iniciado una investigación y pedido a las autonomías que aclaren la situación. El Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) ya se ha puesto manos a la obra y ha empezado a coordinar efectivos para poner coto a la situación.

Seguir leyendo »

La Comisión Europea exige a España que intervenga ante el cobro de 'mordidas' a profesores en las academias de formación

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), dependiente de la Comisión Europea, ha ordenando al Reino de España que investigue e intervenga en el fraude a gran escala en los cursos de formación para parados que se realizan con los fondos transferidos por la UE y que gestionan las comunidades autónomas. La reclamación parte de las informaciones reveladas por eldiario.es entre el 31 de marzo y el 3 de abril en las que se acreditaba que numerosas academias de formación de toda España cobran 'mordidas' a los profesores a cambio de trabajo.

La Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón inició una investigación en noviembre de 2018 tras una denuncia de la Agencia Valenciana Antifraude y media docena de docentes sobre una práctica ilegal que se habría cometido en comunidades autónomas como Extremadura, Catalunya, Asturias, Murcia, Andalucía, Castilla y León, Madrid o la Comunitat Valenciana, según reveló este periódico. Esas pesquisas han sido remitidas a las distintas fiscalías provinciales para que prosigan y en casos como Alicante ya se han puesto en contacto con la Generalitat Valenciana para recabar información.

Seguir leyendo »

Migrants, refugiats, els altres

Alguns personatges polítics superen la caricatura. La seua o la del seu partit. Es va poder comprovar en les Corts Valencianes, durant el debat d'investidura del socialista Ximo Puig com a president autonòmic per a un segon mandat. La portaveu de Vox, Ana Vega, va fer un discurs grotescament ultradretà, ple de prejudicis i desqualificacions. Entre altres consideracions apocalíptiques, va tirar en cara a l'esquerra valenciana que l'Aquarius "va prendre la metxa del polvorí de la immigració il·legal".

Ara fa un any que el port de València va acollir aquell buc carregat amb prop de 630 migrants als quals havien prohibit els amics de Vox a Itàlia, en el Govern d'aquell país, que pogueren desembarcar en algun dels seus ports. Va ser un episodi d'escala europea que va posar a Espanya de part dels drets humans en el conflicte sobre la política migratòria. Gestionat per Metges sense Fronteres i SOS Méditerranée, el Aquarius, no obstant això, va deixar de complir mesos després la seua comesa per la pressió d'Itàlia i les objeccions del Govern espanyol que presideix el socialista Pedro Sánchez, la política del qual s'ha tornat decebedora en aquesta matèria amb el pas dels mesos.

Seguir leyendo »

Migrantes, refugiados, los otros

Algunos personajes políticos superan la caricatura. La suya o la de su partido. Se pudo comprobar en las Corts Valencianes, durante el debate de investidura del socialista Ximo Puig como presidente autonómico para un segundo mandato. La portavoz de Vox, Ana Vega, hizo un discurso grotescamente ultraderechista, lleno de prejuicios y descalificaciones. Entre otras consideraciones apocalípticas, echó en cara a la izquierda valenciana que el Aquarius "prendió la mecha del polvorín de la inmigración ilegal".

Ahora hace un año que el puerto de Valencia acogió aquel buque cargado con cerca de 630 migrantes a los que prohibieron los amigos de Vox en Italia, en el Gobierno de aquel país, que pudieran desembarcar en alguno de sus puertos. Fue un episodio de escala europea que puso a España de parte de los derechos humanos en el conflicto sobre la política migratoria. Fletado por Médicos sin Fronteras y SOS Méditerránee, el Aquarius, sin embargo, dejó de cumplir meses después su cometido por la presión de Italia y las objeciones del Gobierno español  que preside el socialista Pedro Sánchez, cuya política se ha vuelto decepcionante en esta materia con el paso de los meses.

Seguir leyendo »

El fracàs d’una negociació

El segon Pacte del Botànic s’ha signat malgrat que la negociació per a fer-lo possible ha fracassat. Faltant unes hores per al debat d’investidura de Ximo Puig en el segon mandat com a president de la Generalitat Valenciana, després de dues setmanes de reunions entre les tres parts, PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem no han arribat a un acord. És més, la negociació ha quedat trencada. Conseqüències de la fe en el poder de desgast de les reunions, tan comuna entre els polítics i, de vegades, tan poc fructífera.

Va ser una trobada d’última hora entre els líders de les tres formacions durant la qual, destaquen algunes versions, es van sentir crits al Palau de la Generalitat, fet completament inusual, com tots sabem, en un escenari tan noble i històric, el que ha precipitat la solució. Potser una combinació prèvia de contactes entre els dirigents que van acabar compareixent somrients al castell de Santa Bàrbara, a Alacant, per a elogiar les virtuts del diàleg, hauria ajudat a arribar més elegantment a un pacte inevitable. També hi hauria ajudat alguna dosi de lleialtat.

Seguir leyendo »

El fracaso de una negociación

El segundo Pacto del Botánico se ha firmado pese a que fracasó la negociación para hacerlo posible. A unas horas del debate de investidura de Ximo Puig para su segundo mandato como presidente de la Generalitat Valenciana, tras dos semanas de reuniones entre las tres partes, PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem no habían llegado a un acuerdo. Es más, la negociación había quedado rota. Son cosas de la fe en el poder de desgaste de las reuniones, tan común entre los políticos y en ocasiones tan poco fructífera.

Fue un encuentro de ultimísima hora entre los líderes de las tres formaciones, durante el cual destacan algunas versiones que se oyeron gritos en el Palau de la Generalitat, hecho completamente inusual, como todo el mundo sabe, en tan noble e histórico escenario, el que precipitó la solución. Puede que una combinación previa de contactos entre los dirigentes que acabarían compareciendo sonrientes en el castillo de Santa Bárbara, en Alicante, para elogiar las virtudes del diálogo hubiera ayudado a llegar con más elegancia a un pacto inevitable. También habría ayudado alguna dosis de lealtad.

Seguir leyendo »