Professor del Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. Director del Centre d'Estudis sobre Moviments Socials (CEMS) de la UPF. Membre de l'Observatori del Sistema Universitari (OSU).