Pere Jódar, sociòleg, professor de la Universitat Pompeu Fabra. Sóc doctor en sociologia des de 1994, em dedico a la sociologia econòmica i del treball. He fet estudis sobre l'economia i l'ocupació informal, mercats laborals locals, sindicats i relacions laborals. Treball de dones, immigrants, exinterns de presons i, actualment, estic realitzant un estudi sobre els treballadors en atur i les assemblees d'aturats.