Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Sobre este blog

Más de treinta años después de nuestra entrada en la Unión Europea, las instituciones de Bruselas y las decisiones que en ellas se toman siguen intuyéndose muy lejos. A pesar de la constante expansión de los ámbitos de nuestra vida gobernados desde la UE, más del 73% de la población española afirma tener un escaso o nulo conocimiento sobre su funcionamiento y las políticas que desarrolla ¿Falta de información? ¿Falta de transparencia? ¿Falta de interés?, probablemente un poco de todo y un cheque en blanco injustificado que jamás concederíamos si supiéramos quién ha raptado a Europa.

La dignitat d’Idomeni, la dignitat de les oblidades

AMELIA MARTÍNEZ LOBO

0

Sobre este blog

Más de treinta años después de nuestra entrada en la Unión Europea, las instituciones de Bruselas y las decisiones que en ellas se toman siguen intuyéndose muy lejos. A pesar de la constante expansión de los ámbitos de nuestra vida gobernados desde la UE, más del 73% de la población española afirma tener un escaso o nulo conocimiento sobre su funcionamiento y las políticas que desarrolla ¿Falta de información? ¿Falta de transparencia? ¿Falta de interés?, probablemente un poco de todo y un cheque en blanco injustificado que jamás concederíamos si supiéramos quién ha raptado a Europa.

Les costures de la UE van esclafint per Idomeni. Idomeni com a símbol d’una Unió econòmica que, desposseïda de vestidures bonistes, es comporta com el que és, un mercat sense Estat capaç de comerciar amb tot, fins i tot amb les vides humanes. Idomeni com a evidència d’una integració econòmica que ha aconseguit crear un entramat jurídic fet a mesura per a permetre pràctiques que vulneren els drets més fonamentals i les exigències més bàsiques del dret internacional dels drets humans. Idomeni com a relat de la covardia de 28 governs membres que van decidir deixar de considerar éssers humans els que queden fora de les fronteres d’aquesta Europa fortalesa.

S’ha escrit molt sobre Idomeni, de la mal anomenada “crisi” de les refugiades i els refugiats, del que ha estat i és un atemptat continu de la Unió Europea contra el dret a la vida i a la dignitat de milers de persones. I la denúncia ha de continuar, calen més veus valentes i informades que ens porten la memòria recent de la tragèdia que es viu a les fronteres, que ens òbriguen els ulls de manera descarnada perquè Idomeni siga la crisi definitiva que ens mostre sense filtres aquesta Europa raptada i sotmesa. Per això, hui escriu en aquestes pàgines Amelia Martínez Lobo, en defensa de la dignitat de les oblidades.

Adoración Guamán