Col·lectiu expert, pluridisciplinar i independent en matèria de conservació del patrimoni natural que vol contribuir a millorar les polítiques de conservació de la natura a Catalunya