eldiario.es

9

Síguenos:

Boletines

Boletines

Cristina Fernández Bessa

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 1

El CIE de Barcelona, entre la tragèdia i la farsa

Immediatament després de les eleccions del passat 26J, el Ministeri de l'Interior va anunciar la reobertura del Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona, en una mostra més de què el Govern central dóna per acabada –ara sí- la interinitat política. El que ha vingut després, amb la negativa del Ministeri a reconèixer la competència municipal relativa a llicències d'establiments  públics, és una trista mostra que, amb freqüència, a la política espanyola pesa més la gestualitat patriarcal que el respecte institucional.

El CIE de Barcelona ha estat vuit mesos tancat. La mala nova de la seva reobertura, acte d'autisme ministerial davant les demandes de tancament dels CIE aprovades pel Parlament català el juliol  de 2015 i pel valencià l'octubre  de 2015, és una bona ocasió per reflexionar sobre els CIE i el seu rol, tant en la gestió de les migracions com en la construcció d'un paradigma de govern basat en drets i llibertats.

Seguir leyendo »

El CIE de Barcelona, entre la tragedia y la farsa

Inmediatamente después de las elecciones del pasado 26J, el Ministerio del Interior anunció la reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, en una muestra más de que el Gobierno central da por terminada –ahora sí- la interinidad política. Lo que ha venido después, con la negativa del Ministerio a reconocer la competencia municipal relativa a licencias de establecimientos públicos, es una triste muestra de que, con frecuencia, en la política española pesa más la gestualidad patriarcal que el respeto institucional.

El CIE de Barcelona ha estado ocho meses cerrado. La mala nueva de su reapertura, acto de autismo ministerial ante las demandas de cierre de los CIE aprobadas por el Parlament catalán en julio de 2015 y por el valenciano en octubre de 2015, es una buena ocasión para reflexionar sobre los CIE y su rol, tanto en la gestión de las migraciones como en la construcción de un paradigma de gobierno basado en derechos y libertades.

Seguir leyendo »