Tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.