Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
Sobre este blog

Este blog recoge la primera etapa de El Diari de l'Educació, ahora un medio con identidad propia, que forma parte de un proyecto de periodismo independiente comprometido en la defensa del Estado del bienestar.

Visita El Diari de l'Educació

También puedes leer algunas de las noticias de El Diari de l'Educació en castellano

Les carreres universitàries són entre el doble i el triple de cares que fa sis anys

Pau Rodríguez

Completar un grau universitari actualment és, en molts casos, dues o tres vegades més car que abans que es comencés a implantar l'Espai Europeu d'Ensenyament Superio -el denominat Pla Bolonya- el curs 2007-2008. El primer estudi que analitza el preu total dels estudis universitaris, elaborat per l'Observatori del Sistema Universitari (OSU), revela com les carreres costen entre un 69% i un 291% més que en anys anteriors.

L'informe es basa en un total de 18 estudis representatius dels diferents àmbits. En totes les carreres, malgrat que algunes han reduït la seva duració en cursos, els preus s'han incrementat ostensiblement. Els augments són majoritàriament dispars, però tot i així de l'informe de l'OSU se'n desprén una dada significativa: de les 18 carreres analitzades, fins a 14 augmenten el seu preu entre un 100 i un 200%. És a dir, que el que ha de pagar l'estudiant per completar les carreres és el doble o el triple del que hagués hagut de pagar fa sis anys.

Segons l'OSU, aquesta pujada respon a diversos factors, entre els quals destaquen el canvi de plans d'estudi, les successives modificacions del sistema de preus -sempre a l'alça- i la pujada de la taxes d'un 66% aprovat per la Generalitat el curs passat.

Entre els estudis que més s'han encarit hi ha algunes enginyeries, sobre tot les que han incrementat la duració dels estudis. És el cas d'enginyeria tècnica industrial, que costa ara mateix 17.796 euros en total, mentre que fa sis anys costava uns 6.500 euros. Això suposa un increment del 177%, gairebé el triple. O el cas de l'enginyeria tècnica informàtica, que ha pujat de 6.500 a 18.946, un augment del 185%.

En el cas dels estudis que, amb el pla Bolonya, han passat de diplomatura a grau, la pujada també ha estat de les més pronunciades. Els estudis de mestre en educació primària són un 167% més cars que el curs 2007-2008 -llavors la carrera costava 3.000 euros; ara, 7.848-; i els estudis d'Informació i documentació són els que més s'han encarit de tot el panorama universitari: un 290,9%. De prop de 3.800 euros s'ha quadruplicat fins a 13.451 euros.

Les carreres que menys s'han encarit, tot i fer-ho com a mínim en un 69%, han estat les que han reduït el seu número de cursos. És el cas també d'algunes enginyeries, com informàtica (un 69%), o biologia (75%).

Les enginyeries, més cares després de la pujada encoberta de la Generalitat

Un dels motius pels quals les enginyeries estan entre els estudis que més s'han encarit -excepte les que redueixen els seus cursos- és l'augment del preu de les matrícules que la Generalitat els ha aplicat per al curs 2013-2014, i que catalunyaplural.cat va avançar la setmana passada. Part de l'evolució ascendent dels preus -es pot consultar al gràfic-, en concret un 10,5%, respon al canvi de categoria de les enginyeries, que van passar del nivell d'estudis B al C, el més car, en el qual s'hi troben les ciències de la salut.

La pujada de preus revelada per catalunyaplural.cat va desencadenar un torrent de reaccions, que encara no han esclarit qui va ser l'instigador de l'increment: la Generalitat va acusar les universitats que oferten aquests estudis d'haver-ho proposat, però la UB, per exemple, que imparteix enginyeries, ho nega rotundament. La darrera reacció ha estat del Col·legi d'Enginyers de Catalunya, que ha manifestat que aquesta mesura perjudicarà “la reactivació d'aquest sector industrial com a motor econòmic”.

Sobre este blog

Este blog recoge la primera etapa de El Diari de l'Educació, ahora un medio con identidad propia, que forma parte de un proyecto de periodismo independiente comprometido en la defensa del Estado del bienestar.

Visita El Diari de l'Educació

También puedes leer algunas de las noticias de El Diari de l'Educació en castellano

stats