L'ecoimaginació al poder

Un moment de la jornada del 14 de desembre

L’associació Espigoladors recupera excedents agrícoles, molts d’ells del Parc Agrari del Baix Llobregat, i els transforma en productes com melmelades i conserves vegetals, sota la marca Es Im-Perfect. L’empresa Hemav, impulsora de la denominada “agricultura de precisió”, usa drons amb la finalitat que l’agricultor pugui triar el lloc exacte del seu camp on cal regar i fertilitzar, la qual cosa permet un gran estalvi d’aigua. L’empresa Aquapioneers ha ideat un aquari i un petit hort que es retroalimenten: les plantes purifiquen l’aigua dels peixos i aquests, al seu torn, fertilitzen les plantes amb el seu rebuig.

Aquestes són tres de les 45 iniciatives sòcio-ambientals que es van posar sobre la taula el passat 14 de desembre a la jornada “Ecoinnovació en el sector agroalimentari: reptes i oportunitats per a la competitivitat econòmica metropolitana”, organitzada per l’Autoritat Metropolitana de Barcelona juntament amb la Fundació Fòrum Ambiental. Hi van participar més de 80 experts i emprenedors del sector agroalimentari que van presentar les seves estratègies per tal de millorar la salut, tant dels ciutadans com del medi ambient, a banda de contribuir al desenvolupament social i econòmic.

La jornada va néixer de la constatació que el sector agroalimentari ha crescut de forma exponencial en els darrers decennis, i que això està tenint un fort un impacte ambiental (increment en el consum d’energia i d’aigua, increment en l’ús de pesticides químics i antibiòtics, increment en la generació de residus), en especial a causa de l’augment del consum d’aliments processats, preparats i envasats. Segons l’estudi “Sector alimentario: tendencias en ecoinnovación”, impulsat per l’AMB, la producció agrícola mundial s’ha triplicat entre 1960 i 2015 com a conseqüència de l’augment de població. Una dada: el 26% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle provenen del sector agroalimentari. Produir 1kg de carn de boví emet la mateixa quantitat de gasos contaminants que viatjar 257 km en cotxe.

Aquestes 45 iniciatives han quedat plasmades en aquest estudi, en la qual també hi figuren projectes de grans empreses com Nestlé i Danone. Així, des de noves tecnologies com la impressió de pasta amb impressores 3D per a fer-la més fàcilment empaquetable fins a la fabricació d’envasos d’aliments a partir del rebuig d’aquests propis aliments, formen part de les noves estratègies per assegurar, dins del territori metropolità, un desenvolupament tant social (assegurar una bona alimentació), com mediambiental (evitar l’excés en el consum d’energia i la generació de residus) com econòmic (fomentar la competitivitat del sector agroalimentari i evitar les grans pèrdues causades pel malbaratament).

Etiquetas

Descubre nuestras apps

stats