eldiario.es

Focos

João França

Estudié Humanidades en la UPF. Di mis primeros pasos en el mundo del periodismo en la delegación de Público en Catalunya, desde el verano de 2011 hasta el cierre del diario en febrero de 2012. Escribo principalmente sobre movimientos sociales y educación en CatalunyaPlural.cat. Participo en el Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la UPF y el Observatorio del Sistema Universitario para tratar de entender mejor el mundo sobre el que escribo. (Foto: @Fotomovimiento)

Veïns de Barcelona prenen la Rambla per protestar contra la massificació turística

Els barcelonins ja gairebé no trepitgen la Rambla. Més aviat l'eviten. El passeig que en el passat va ser un epicentre de la vida cultural i l'oci de la ciutat s'ha convertit en una ruta turística. Els cafès d'abans ara ofereixen paella congelada i sangria; les botigues de sempre s'han transformat en mega stores de multinacionals del tèxtil. Però els veïns de Barcelona volen recuperar la Rambla, símbol del "territori guiri" en què s'han convertit diversos barris de la ciutat. Per això aquest dissabte diversos col·lectius socials i veïnals han cridat a ocupar el passeig sota el crit "Barcelona no està en venda".

De la protesta d'aquest dissabte destaca, en primer lloc, la confluència dels seus convocants. Des de la històrica Federació de Veïns de Barcelona als nous grups d'activistes sorgits de la conseqüències negatives del turisme, com la pujada insostenible dels lloguers o els problemes de convivència que provoquen alguns clients: l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible o el Sindicat de Llogaters.

Seguir leyendo »

Vecinos de Barcelona toman la Rambla para protestar contra la masificación turística

Los barceloneses ya casi no pisan la Rambla. Más bien la evitan. El paseo que en el pasado fue un epicentro de la vida cultural y el ocio de la ciudad se ha convertido en una ruta turística. Los cafés de antes ahora ofrecen paella congelada y sangría; las tiendas de siempre se han transformado en mega stores de multinacionales del textil. Pero los vecinos de Barcelona quieren recuperar la Rambla, símbolo del "territorio guiri", en el que se han convertido varios barrios de la ciudad. Por ello este sábado diversos colectivos sociales y vecinales han llamado a ocupar el paseo bajo el grito "Barcelona no está en venta".

De la protesta de este sábado destaca, en primer lugar, la confluencia de sus convocantes. Desde la histórica Federación de Vecinos de Barcelona a los nuevos grupos de activistas surgidos de la consecuencias negativas del turismo, como la subida insostenible de los alquileres o los problemas de convivencia que provocan algunos visitantes: la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible o el Sindicato de Alquilados.

Seguir leyendo »

Colectivos de migrantes se encierran en la UB para reivindicar sus derechos

Contra la ley de extranjería, para recibir a las personas que arriesgan la vida en el Mediterráneo o para garantizar los derechos de las personas que viven aquí en situaciones de precariedad, las diversas reivindicaciones de colectivos de migrantes se han plasmado este viernes en una manifestación que ha acabado en un encierro en la facultad del Raval de la Universitat de Barcelona. La protesta  bebe del espíritu de otros encierros de personas migrantes en Barcelona para reivindicar derechos, en 2001, en 2005 o en 2013.

Los convocantes, colectivos que van desde la Asociación de Mujeres Bolivianas –que han reivindicado los derechos de las trabajadoras del hogar– al Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes –que critican la criminalización que sufren–, reivindican dejar de hacer diferencias entre refugiados y otras personas migrantes, ya que tanto unas como otros "han puesto sus esperanzas en Europa", pero encuentran "fronteras cerradas y mares que se han convertido en cementerios", asegura Aziz Faye, del Sindicato de Vendedores Ambulantes.

Seguir leyendo »

Col·lectius de migrants es tanquen a la UB per reivindicar els seus drets

Contra la llei d'estrangeria, per rebre les persones que arrisquen la vida al Mediterrani o per garantir els drets de les persones que viuen aquí en situacions de precarietat, les diverses reivindicacions de col·lectius de migrants s'han plasmat aquest divendres en una manifestació que ha acabat en una tancada a la facultat del Raval de la Universitat de Barcelona. La protesta beu de l'esperit d'altres tancades de persones migrants a Barcelona per reivindicar drets, el 2001, el 2005 o el 2013.

Els convocants, col·lectius que van des de l'Associació de Dones Bolivianes –que han reivindicat els drets de les treballadores de la llar– al Sindicat Popular de Venedors Ambulants –que critica la criminalització que pateixen–, reivindiquen deixar de fer diferències entre persones refugiades i altres persones migrants, ja que tant unes com altres "han posat les seves esperances a Europa", però troben "fronteres tancades i mars que s'han convertit en cementiris", assegura Aziz Faye, del Sindicat de Venedors Ambulants.

Seguir leyendo »

La pareja denunciada por resistir a su propio desahucio vuelve a recibir el apoyo vecinal

El 25 de julio de 2011, en el momento álgido del 15-M, una concentración de unas 300 personas en el barrio del Clot de Barcelona intentaba impedir el desahucio de Verónica Loká y Eliseo Loyé y sus tres hijos. Llevaban 26 años viviendo de alquiler en un piso del número 22 de la calle Andrade. A diferencia de otros casos que empezaban a salir a la luz en ese momento, ellos sí estaban al día del pago de las cuotas, pero no podían hacer frente a la subida del precio que les reclamaba el propietario. A pesar de la concentración para evitar que los echaran de casa, un gran despliegue de Mossos cargó contra los manifestantes y entraron en la casa por el balcón.

El miércoles irán a juicio por la resistencia a su propio desahucio, así como otras tres personas que participaron de la concentración de apoyo. La Generalitat pide dos años y tres meses de prisión a los desahuciados. Este lunes una concentración de apoyo se ha vuelto a reunir bajo el que había sido su balcón "con tanta gente como el día del desahucio", ha apuntado Loká al final de la marcha por las calles del Clot. "Es injusto que aparte de todo lo que nos ha pasado, que nos hayan quitado la casa, ahora nos quieran llevar a prisión", lamenta Loyé. Y en apoyo a las otras personas denunciadas, la madre añade que "nadie debería ir a la cárcel para ayudar a una familia".

Seguir leyendo »

La parella denunciada per resistir al seu propi desnonament torna a rebre el suport veïnal

El 25 de juliol del 2011, en el moment àlgid del 15-M, una concentració d'unes 300 persones al barri del Clot de Barcelona intentava impedir el desnonament de Verónica Loká i Eliseo Loyé i els seus tres fills. Portaven 26 anys vivint de lloguer en un pis del número 22 del carrer Andrade. A diferència d'altres casos que començaven a sortir a la llum en aquell moment, ells sí que estaven al dia del pagament de les quotes, però no podien fer front a la pujada del preu que els reclamava el propietari. Tot i la concentració per evitar que els fessin fora de casa, un gran desplegament de Mossos va carregar contra els manifestants i van entrar a la casa pel balcó.

El dimecres aniran a judici per la resistència al seu propi desnonament, així com tres persones més que van participar de la concentració de suport. La Generalitat demana dos anys i tres mesos de presó als desnonats. Aquest dilluns una concentració de suport s'ha tornat a reunir sota el que havia estat el seu balcó "amb tanta gent com el dia del desnonament", ha apuntat Loká al final de la marxa pels carrers del Clot. "És injust que apart de tot el que ens ha passat, que ens hagin tret la casa, ara ens vulguin portar a presó", lamenta Loyé. I en suport a les altres persones denunciades, la mare afegeix que "ningú hauria d'anar a la presó per ajudar una família".

Seguir leyendo »

El xiuxiueig de les violències quotidianes contra les dones als carrers de Barcelona

"La nit encara no és nostra", ens deien algunes dones fa un any per parlar de les violències quotidianes que pateixen al carrer. Ara el projecte  Fem Públic pretén que no siguin elles les úniques conscients d'aquestes situacions. Es tracta d'una intervenció impulsada pel col·lectiu d'urbanisme amb perspectiva de gènere Punt6, el centre de drets humans Irídia i la Cooperativa de Tècniques, que pretén mostrar aquesta realitat a altres persones a través d'un passeig aquest divendres pel centre de Barcelona i recursos per replicar aquesta experiències en diferents entorns.

"Vinga guapa, vine amb nosaltres!" És un de tants comentaris que se senten en l'audioguia que acompanya el recorregut, i prové de les experiències de dones que han participat en el procés. "La nostra proposta era treballar a partir del coneixement situat, que és una mirada molt derivada dels feminismes negres, tenint en compte les experiències que vivim les dones com a subjectes creuats per diferents identitats", explica Carla Alsina, de Iridia. En el procés d'elaboració del projecte s'han desenvolupat tallers amb dones, feministes i trans i també específicament amb dones migrants.

Seguir leyendo »

El susurro de las violencias cotidianas contra las mujeres en las calles de Barcelona

"La noche todavía no es nuestra", nos decían algunas mujeres hace un año para hablar de las violencias cotidianas que sufren en la calle. Ahora el proyecto  Fem Públic  ("hagamos público") pretende que no sean ellas las únicas conscientes de estas situaciones. Se trata de una intervención impulsada por el colectivo de urbanismo con perspectiva de género Punt6, el centro de derechos humanos Irídia y la Cooperativa de Tècniques, que pretende mostrar esta realidad a otras personas a través de un paseo este viernes por el centro de Barcelona y recursos para replicar esta experiencias en distintos entornos.

"¡Venga guapa, ven con nosotros!" Es uno de tantos comentarios que se oyen en la audioguía que acompaña el recorrido, y proviene de las experiencias de mujeres que han participado en el proceso. "Nuestra propuesta era trabajar a partir del conocimiento situado, que es una mirada muy derivada de los feminismos negros, teniendo en cuenta las experiencias que vivimos las mujeres como sujetos cruzados por distintas identidades", explica Carla Alsina, de Irídia. En el proceso de elaboración del proyecto se han desarrollado talleres con mujeres, feministas y trans y también específicamente con mujeres migrantes.

Seguir leyendo »

El Ayuntamiento de Barcelona estudia 2.000 casos para sancionar compañías de luz y gas

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado 32 expedientes sancionadores por infracciones de la ley 24/2015 en materia de pobreza energética a Endesa y Gas Natural. El consistorio ya ha aplicado una sanción de 7.000 euros, recurrida por Endesa, por no haber informado correctamente a una familia de sus derechos y estudia 2.000 expedientes por si consideran que se puede aplicar la vía sancionadora.

"El principio de precaución que establece la ley 24/2015 no pasa sólo por notificar los cortes, sino que también implica poner en conocimiento a las familias los recursos que tienen a su disposición", asegura la tercera teniente de alcaldía, Laia Ortiz. El Ayuntamiento ha elaborado una instrucción jurídica para concretar cómo se debe interpretar la ley, que dice a las compañías suministradoras como deben informar al consistorio de los cortes y qué informaciones deben hacer llegar a las familias, y ahora sancionan el incumplimiento. La concejala añade que este proceso ha servido para que algunas compañías les notifiquen las órdenes de corte de suministro de forma más regular, "pero Gas Natural es la que peor ha respondido y sólo nos lo comunicó un mes", remarca.

Seguir leyendo »

L'Ajuntament de Barcelona estudia 2.000 casos per sancionar companyies de llum i gas

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat 32 expedients sancionadors per infraccions de la llei 24/2015 en matèria de pobresa energètica a Endesa i Gas Natural. El consistori ja ha aplicat una sanció de 7.000 euros, recorreguda per Endesa, per no haver informat correctament una família dels seus drets i estudia 2.000 expedients per si consideren que s'hi pot aplicar la via sancionadora.

"El principi de precaució que estableix la llei 24/2015 no passa només per notificar els talls, sinó que també implica posar en coneixement a les famílies els recursos que tenen a la seva disposició", assegura la tercera tinenta d'alcaldia, Laia Ortiz. L'Ajuntament ha elaborat una instrucció jurídica per concretar com s'ha d'interpretar la llei, que diu a les companyies subministradores com han d'informar al consistori dels talls i quines informacions han de fer arribar a les famílies, i ara sancionen l'incompliment. La regidora afegeix que aquest procés ha servit perquè algunes companyies els notifiquin les ordres de tall de subministrament de forma més regular, "però Gas Natural és qui pitjor ha respost i només ens ho va comunicar un mes", remarca.

Seguir leyendo »

 • Catalunya

  Antonio Machado sigue en el exilio 75 años después de su muerte

  #17 Gracias por tu comentario, SpatsColombo. Hemos optado por no traducir los versos de Carles Riba, pero #10 ofrece traducción. Hemos transmitido tu pregunta en relación a los deseos del poeta sobre su sepultura y nos contesta lo siguiente: "No dejó nada indicado al respecto. En mi libro “Els últims dies de Machado” (Ed. La Mansarda, Barcelona 2013) repaso las distintas posturas que se han manifestado en distintas épocas sobre tal posibilidad." ¡Saludos!

 • Catalunya

  Nuevas filtraciones muestran que el Cesicat habría investigado datos personales más allá de las redes sociales

  #8 Hola Julián, el informe, como se recoge en el artículo, se refiere a UGT, no a la CNT. Lo puedes comprobar en la lista de clientes (sin las negritas del informe) disponible en la web de Jordi Borràs: http://jborras.cat/jordi-borras/ ¡Saludos!

 • Catalunya

  La CUP quiere ofrecer alternativas a una democracia en crisis

  #2 #1 Eso es lo que aclaró Joan Teran. Siento si el redactado genera confusión sobre el tema.