Professionalment, sempre m’he dedicat a això de la llengua, quan era professor d’institut, o de la universitat, o ara que em dedique als serveis lingüístics i editorials.