eldiario.es

9

Josep Granados

Josep Granados, advocat especialista en drets humans. Des del 2011, forma part del Servei d'Atenció i Denúncia per a Víctimes de Racisme i Xenofòbia (SAiD) de SOS Racisme Catalunya.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 0

Racisme institucional: al carrer i al jutjat

El racisme institucional existeix aquí i ara. És un racisme no declarat explícitament, encobert, que és exercit directament per l’Estat i les seves institucions però de forma velada. És un racisme trampós i, per tant, covard, que s’exerceix a través de pràctiques que discriminen i inferioritzen als ciutadans depenent del seu origen ètnic o color de pell però que intenten amagar la seva essència discriminadora amb altres suposats objectius i finalitats, habitualment apel·lant a l’ordre i a la seguretat.

Racisme institucional és no complir els mandats que obliguen als jutges i als fiscals a reforçar el dret a tutela judicial efectiva quan un ciutadà denuncia haver patit algun tipus d’agressió per part d’un agent de l’autoritat. L'experiència ens demostra que l’estament judicial actua oposadament a aquest mandat, aplicant la mal anomenada presumpció de veracitat davant les versions policials i una no declarada, però molt vigent, presumpció de culpabilitat davant les víctimes que acostumen a veure’s acusades pels agents d’acord amb atestats infestats de mentides i confeccionats per a encobrir precisament l’actuació policial irregular, el que possibilita els abusos d’autoritat i l’exercici il·legítim de violència, que són també racisme institucional.

Seguir leyendo »

Racismo institucional: en la calle y en el juzgado

El racismo institucional existe aquí y ahora. Es un racismo no declarado explícitamente, encubierto, ejercido directamente por el Estado y sus instituciones pero de forma velada. Es un racismo tramposo y, por tanto, cobarde, que se ejerce a través de prácticas que discriminan y inferiorizan los ciudadanos dependiendo de su origen étnico o color de piel, pero que intentan esconder su esencia discriminadora con otros supuestos objetivos y finalidades, habitualmente apelando al orden y a la seguridad.

Racismo institucional es no cumplir los mandatos que obligan a los jueces y a los fiscales a reforzar el derecho a la tutela judicial efectiva cuando un ciudadano denuncia haber sufrido algún tipo de agresión por parte de un agente de la autoridad. La experiencia nos demuestra que el estamento judicial actúa opuestamente a este mandato, aplicando la mal llamada presunción de veracidad ante las versiones policiales. Y otra no declarada, pero muy vigente, presunción de culpabilidad ante las víctimas que suelen verse acusadas por los agentes de acuerdo con atestados infestados de mentiras y confeccionados para encubrir precisamente la actuación policial irregular, lo que posibilita los abusos de autoridad y el ejercicio ilegítimo de violencia, que son también racismo institucional.

Seguir leyendo »