El Constitucional anuŀla el Codi de Consum català que prohibia talls de llum per impagament

Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimat parcialment el recurs del Govern central contra el Codi de Consum català i ha anul·lat els articles de l'esmentada norma que prohibeixen a les companyies tallar el subministrament de gas i electricitat en cas d'impagament de factures.

Cataluña evitará los cortes de energía en invierno pero las familias acumularán la deuda

Catalunya evitarà els talls d'energia a l'hivern però les famílies acumularan el deute

La norma recorreguda impedeix que les companyies subministradores tallin, per impagament de les factures, l'electricitat i el gas a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica. No obstant això, els beneficiats per aquesta mesura acumulaven igualment el deute dels subministraments rebuts, que han de pagar entre abril i octubre del mateix any.

La sentència considera que aquesta previsió envaeix la competència estatal bàsica en matèria de règim energètic i contravé la legislació estatal, que ha optat per un altre model de protecció dels consumidors vulnerables, consistent en el finançament de part del preu del subministrament.

D'aquesta manera, el TC considera que la mesura per a la protecció dels consumidors vulnerables aprovada per l'executiu català és inconstitucional en algunes de les seves previsions, que anul·la.

La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa, ha considerat "indignant i vergonyós"el que ha decidit el Constitucional i ha anunciat que el Govern seguirà garantint el subministrament elèctric a les famílies que no puguin pagar-lo.

A més, la llei contra la pobresa energètica i l'emergència habitacional aprovada al juliol promoguda per la PAH, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Observatori DESC, segueix vigent.

Vots particulars

La decisió del TC es produeix amb els vots particulars de la vicepresidenta del Tribunal, Adela Asúa, que ha redactat un vot particular discrepant al qual s'ha adherit el magistrat Fernando Valdés DalRé; i del magistrat Juan Antonio Xiol.

L'Estat ha optat "per la protecció del consumidor vulnerable mitjançant un sistema de bonificació a través del finançament de part del preu del subministrament de l'electricitat i del gas i no mitjançant l'establiment de prohibicions de desconnexió del subministrament respecte a aquests clients en períodes crítics, o en d'altres", diu el TC.

Aquesta regulació es projecta sobre tot el territori nacional i suposa una "clara opció" per un model de protecció del consumidor vulnerable diferent als altres. La Generalitat no pot, d'aquesta manera, triar aquests altres models, segueix el TC.

Els vots particulars consideren per contra que la norma anul·lada no contradiu a l'estatal. A més, diuen, la normativa europea preveu la prohibició aplicada a Catalunya i, per això, una comunitat autònoma pot dictar en l'àmbit de les seues competències les mesures que consideri convenients per a complir el que exigeix el Dret de la Unió.

Etiquetas
Publicado el
8 de abril de 2016 - 16:31 h

Descubre nuestras apps

stats