eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

Adolf Beltran

Periodista de eldiario.es, exjefe de sección de El País en la Comunidad Valenciana. Autor de novelas como 'Estribord' (2015) y de ensayos como 'Els temps moderns. Societat valenciana i cultura de masses al segle XX (2002). Columnista político en el periódico 'Levante-EMV'.

.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 1622

Es reforça la seguretat en zones turístiques i ciutats en festes

La seguretat es reforçarà especialment, després dels atemptats de Barcelona i Cambrils, en les zones turístiques i les ciutats que estiguen en festes o vagen a estar-ho, encara que el nivell 4 d'alerta que hi havia abans d'aqueixos successos es manté. Així ho ha indicat el director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Generalitat Valenciana, José María Ángel, que ha emfatitzat: "Som una societat segura".

Ángel ha explicat que la Generalitat aposta per accentuar "la cooperació institucional", una col·laboració que ha qualificat de "estretíssima" amb les forces i cossos de Seguretat de l'Estat.

Seguir leyendo »

Se refuerza la seguridad en zonas turísticas y ciudades en fiestas

La seguridad se reforzará especialmente, tras los atentados de Barcelona y Cambrils, en la zonas turísticas y las ciudades que estén en fiestas o vayan a estarlo, aunque el nivel 4 de alerta que había antes de esos sucesos se mantiene. Así lo ha indicado el director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana, José María Ángel, que ha enfatizado: "Somos una sociedad segura".

Ángel ha explicado que la Generalitat apuesta por acentuar "la cooperación institucional", una colaboración que ha calificado de "estrechísima" con las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.

Seguir leyendo »

"T'estimem, Barcelona"

Les institucions valencianes han volgut compartir al migdia d'aquest divendres la seua "extrema tristesa", en paraules del president de la Generalitat, Ximo Puig, pels fets ocorreguts dijous a Barcelona i Cambrils.

En una concentració silenciosa convocada a les 12.00, el president Puig, la vicepresidenta Mónica Oltra i altres càrrecs del Consell, així com les forces representades en les Corts Valencianes, encapçalades per la seua vicepresidenta, Carmen Martínez, han expressat la repulsa pels atemptats i la seua solidaritat amb el poble català.

Seguir leyendo »

"Te queremos, Barcelona"

Las instituciones valencianas han querido compartir a mediodía de este viernes su "extrema tristeza", en palabras del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por lo ocurrido el jueves en Barcelona y Cambrils.

En una concentración silenciosa convocada a las 12.00, el presidente Puig, la vicepresidenta Mónica Oltra y otros cargos del Consell, así como las fuerzas representadas en las Corts Valencianes, encabezadas por su vicepresidenta, Carmen Martínez, han expresado su repulsa por los atentados y su solidaridad con el pueblo catalán.

Seguir leyendo »

Mentiras, verdades y algún absurdo (o algo peor) en el conflicto por la encuesta fallera en Valencia

La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto un expendiente al Ayuntamiento de Valencia por la realización de una encuesta de opinión entre el colectivo vinculado a las Fallas. En el sondeo, encargado por el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, participaron 963 falleros de un censo de unos 45.000.

Del relato de las comprobaciones realizadas por sus inspectores, que recoge el documento firmado por la directora de la Agencia, Mar España, deduce el organismo que puede haberse cometido una falta muy grave por el tratamiento sin permiso expreso de datos personales de carácter político e ideológico por parte de la institución. Sin embargo, la conclusión de lo que allí se explica podría haber sido totalmente la contraria.

Seguir leyendo »

Mentides, veritats i alguna absurditat (o alguna cosa pitjor) en el conflicte per l’enquesta fallera a València

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha obert un expedient a l’Ajuntament de València per la realització d’una enquesta d’opinió entre el col·lectiu vinculat a les Falles. En el sondeig, encarregat pel regidor de Cultura Festiva, pere Fuset hi van participar 963 fallers d'un cens d'uns 45.000.

Del relat de les comprovacions dutes a terme pels seus inspectors, que recull el document signat per la directora de l’Agència, Mar España, dedueix l’organisme que pot haver-se comés una falta molt greu pel tractament sense permís exprés de dades personals de caràcter polític i ideològic per part de la institució. No obstant això, la conclusió del que s’hi explica podria haver estat totalment la contrària.

Seguir leyendo »

Qui dirigeix l'Agència de Protecció de Dades que ha format expedient per una enquesta a l'Ajuntament de València

L'enquesta encarregada per l'Ajuntament de València a l'empresa Invest Group va ser desqualificada pel PP i Ciutadans, en l'oposició, perquè recaptava l'opinió dels fallers sobre preferències polítiques entre moltes altres dades relacionades amb l'organització de les festes i la relació amb els veïns de la ciutat. El regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València, Pere Fuset, de Compromís, va presentar els resultats el passat 1 d'agost.

La directora de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, Mar España, ha decidit obrir a l'Ajuntament de València un expedient per dues suposades infraccions greus arran d'aqueix estudi demoscòpic. El procediment es basa en el fet que suposadament els participants en l'enquesta, persones del món de les Falles, no van consentir per escrit l'ús de les respostes. Segons els serveis d'inspecció de l'organisme "s'havien recaptat dades personals dels enquestats sense que aquests hagueren consentit de forma expressa i per escrit el tractament de les seues dades".

Seguir leyendo »

Quién dirige la Agencia de Protección de Datos que ha expedientado por una encuesta al Ayuntamiento de Valencia

La encuesta encargada por el Ayuntamiento de Valencia a la empresa Invest Group fue descalificada por el PP y Ciudadanos, en la oposición, porque recababa la opinión de los falleros sobre preferencias políticas entre otros muchos datos relacionados con la organización de las fiestas y la convivencia con los vecinos de la ciudad. El concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, Pere Fuset, de Compromís, presentó los resultados el pasado 1 de agosto.

La directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, ha decidido abrir al Ayuntamiento de Valencia un expediente por dos supuestas infracciones graves a raíz de ese estudio demoscópico. El procedimiento se basa en que supuestamente los participantes en la encuesta, personas del mundo de las Fallas, no consintieron por escrito el uso de las respuestas. Según los servicios de inspección del organismo "se habían recabado datos personales de los encuestados sin que estos hubieran consentido de forma expresa y por escrito el tratamiento de sus datos".

Seguir leyendo »

El tòtem del turisme

Cal protegir el turisme dels atacs que pateix o de la seua mateixa dinàmica? Com una serp d'estiu, les accions marginals de grups juvenils d'extrema esquerra no menys marginals han adquirit en alguns mitjans de comunicació, gràcies a un clima de tensió sens dubte encoratjat pel referèndum unilateral convocat pels independentistes a Catalunya, l'aspecte d'un conflicte d'ordre públic.

D'una banda es parla de “turismefòbia” i d'una altra banda s'emplaça a adoptar mesures judicials extraordinàries com la intervenció de l'Advocacia de l'Estat en la denúncia d'uns “atacs” perfectament condemnables encara que majorment centrats en punxar algunes rodes, l'execució de pintades i l'ús i abús d'adhesius.

Seguir leyendo »

El tótem del turismo

¿Hay que proteger el turismo de los ataques que sufre o de su propia dinámica? Como una serpiente de verano, las acciones marginales de grupos juveniles de extrema izquierda no menos marginales han adquirido en algunos medios de comunicación, gracias a un clima de tensión sin duda alentado por el referéndum unilateral convocado por los independentistas en Cataluña, el aspecto de un conflicto de orden público.

Por una parte se habla de "turismofobia" y por otra se emplaza a adoptar medidas judiciales extraordinarias como la intervención de la Abogacía del Estado en la denuncia de unos "ataques"perfectamente condenables aunque mayormente centrados en el pinchazo de algunas ruedas, la ejecución de pintadas y el uso y abuso de pegatinas.

Seguir leyendo »