eldiario.es

Síguenos:

Boletines

Boletines

Menú

Adolf Beltran

Periodista de eldiario.es, exjefe de sección de El País en la Comunidad Valenciana. Autor de novelas como 'Estribord' (2015) y de ensayos como 'Els temps moderns. Societat valenciana i cultura de masses al segle XX (2002). Columnista político en el periódico 'Levante-EMV'.

.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 1337

Les administracions públiques no pagaran multes i només seran “avisades” si vulneren la llei de protecció de dades

Quan els “responsables o encarregats” de les administracions públiques cometen alguna infracció contra la protecció de dades, des de les més greus fins a les més lleus, “l’autoritat de protecció de dades que resulte competent dictarà resolució i les sancionarà amb advertència. La resolució establirà així mateix les mesures que calga adoptar perquè cesse la conducta o es corregisquen els efectes de la infracció que s’haja comés”.

L’avantprojecte de Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), a què ha tingut accés eldiario.es, preveu d’aquesta manera, en l’article 77.2, que el Govern, les comunitats autònomes, els ajuntaments, els organismes públics, les corporacions de dret públic, les fundacions del sector públic i les universitats no paguen res quan vulneren la norma. Solament seran objecte d’“advertència” i, en tot cas, s’iniciaran “accions disciplinàries”, segons el procediment que resulte d’aplicació en cada administració.

Seguir leyendo »

Las administraciones públicas no pagarán multas y solo serán “apercibidas” si vulneran la ley de protección de datos

Cuando los “responsables o encargados” de las administraciones públicas cometiesen alguna infracción contra la protección de datos, desde las más graves a las más leves, “la autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución sancionando a las mismas con apercibimiento. La resolución establecerá asimismo las medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido”.

El anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), al que ha tenido acceso eldiario.es, prevé de esta forma, en su artículo 77.2 que el Gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los organismos públicos, las corporaciones de derecho públicos, las fundaciones del sector público y las universidades no paguen nada cuando vulneren la norma. Solo serán objeto de “apercibimiento” y, en todo caso, se iniciarán “acciones disciplinarias”, según el procedimiento que resulte de aplicación en cada administración.

Seguir leyendo »

“Ximo Puig diu que farà una direcció coral, intergeneracional, sense quotes ‘mercenàries’; confie en la seua paraula”

És una alcaldessa de referència perquè en el seu Ajuntament, el de Quart de Poblet, una localitat de 25.000 habitants de l'àrea metropolitana de València, revalida elecció rere elecció la seua majoria absoluta. Carmen Martínez (1962), metgessa de professió, va tenir un protagonisme orgànic important amb Jorge Alarte com a secretari general del PSPV-PSOE, un període en què va ser secretària general de la província de València. Actualment és vicepresidenta de les Corts Valencianes.

Després de donar suport a Pedro Sánchez i apostar pel “no” a l’abstenció del PSOE que va permetre a Mariano Rajoy tornar a governar, el seu suport és ara clau per a Ximo Puig en les primàries del pròxim 16 de juliol des d’una comarca, la de l’Horta, que reuneix dues característiques: és la més important en nombre de militants i és d’on procedeix el rival del president de la Generalitat, l’alcalde de Burjassot, Rafa García. El suport de Carmen Martínez a Puig és clar, però no incondicional. 

Seguir leyendo »

“Ximo Puig dice que hará una dirección coral, intergeneracional, sin cuotas ‘mercenarias’; confío en su palabra”

Es una alcaldesa de referencia porque en su Ayuntamiento, el de Quart de Poblet, localidad de 25.000 habitantes en el área metropolitana de Valencia, revalida elección tras elección su mayoría absoluta. Carmen Martínez (1962), médico de profesión, tuvo un protagonismo orgánico importante con Jorge Alarte como secretario general del PSPV-PSOE, un período en el que fue secretaria general de la provincia de Valencia. Actualmente es vicepresidenta de las Corts Valencianes.

Tras apoyar a Pedro Sánchez y apostar por el “no” a la abstención del PSOE que permitió a Mariano Rajoy volver a gobernar, el suyo es ahora un apoyo clave para Ximo Puig en las primarias del próximo 16 de julio desde una comarca, la de L’Horta, que reúne dos características: es la más importante en número de militantes y de ella procede el rival del presidente de la Generalitat, el alcalde de Burjassot, Rafa García. El apoyo de Carmen Martínez a Puig es claro, pero no incondicional.  

Seguir leyendo »

“Ximo Puig ha posat en marxa polítiques d’esquerres, allò coherent, l’oportú, seria referendar-les”

Carmen Montón és una de les figures que, havent estat de la banda de Pedro Sánchez en el seu reeixit pols per tornar a ser secretari general del PSOE, ha decidit donar suport en les primàries dels socialistes valencians a Ximo Puig, que va apostar per la derrotada Susana Díaz.

Nascuda el 1976 a Burjassot, on va ser regidora en els seus inicis i d’on és alcalde el rival de Puig, Rafa García, Montón va ser membre de l’executiva federal que liderava Sánchez i hi va romandre fins que se’l va forçar a dimitir. Es va trobar llavors en un bàndol enfrontat al del president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, al Govern del qual pertany.

Seguir leyendo »

"Ximo Puig ha puesto en marcha políticas de izquierdas, lo coherente, lo oportuno, sería refrendarlas"

Carmen Montón es una de las figuras que, habiendo estado del lado de Pedro Sánchez en su exitoso pulso por volver a ser secretario general del PSOE, ha decidido apoyar en las primarias de los socialistas valencianos a Ximo Puig, que apostó por la derrotada Susana Díaz.

Nacida en 1976 en Burjassot, donde fue concejala en sus inicios y de donde es alcalde el rival de Puig, Rafa García, Montón fue miembro de la ejecutiva federal que lideraba Sánchez y permaneció en ella hasta que aquel fue forzado a dimitir. Se encontró entonces en un bando enfrentado al del presidente de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, a cuyo gobierno pertenece.

Seguir leyendo »

La guerra valenciana del PSOE: venjança de Pedro Sánchez o enroc de Ximo Puig?

La batalla de les primàries del PSOE que va acabar amb el triomf rotund de Pedro Sánchez s’ha traslladat, sense solució de continuïtat, a una de les principals federacions del partit, el PSPV-PSOE, en un territori en què el seu líder, Ximo Puig, presideix un govern, el del Pacte del Botànic, en coalició amb Compromís i amb suport parlamentari de Podem, l’estabilitat del qual podria veure’s afectada per la guerra interna dels socialistes.

Podria veure’s afectat el Govern valencià, suggereixen alguns, fins a l’extrem que Puig convocaria eleccions anticipades si quedara desautoritzat en el seu partit. Una idea que descarten tot seguit tots els interlocutors, però que no deixa de persistir en el rerefons. “No pot haver-hi un partit en què allò intern siga més important que l’acció de govern”, declarava Puig el dimarts, enmig de la tempesta desfermada en confirmar-se que els seguidors de Pedro Sánchez li presentaven un rival, l’alcalde de Burjassot, Rafa García, en les primàries per a la seua reelecció com a secretari general del PSPV-PSOE del 16 de juliol.

Seguir leyendo »

La guerra valenciana del PSOE: ¿Venganza de Pedro Sánchez o enroque de Ximo Puig?

La batalla de las primarias del PSOE que acabó con el triunfo rotundo de Pedro Sánchez se ha trasladado, sin solución de continuidad, a una de las principales federaciones del partido, el PSPV-PSOE, en un territorio en el que su líder, Ximo Puig, preside un gobierno, el del Pacto del Botánico, en coalición con Compromís y con apoyo parlamentario de Podemos, cuya estabilidad podría verse afectada por la guerra interna de los socialistas.

Podría verse afectado el gobierno valenciano, sugieren algunos, hasta el extremo de que Puig convocaría elecciones anticipadas si quedara desautorizado en su partido. Una idea que descartan acto seguido todos los interlocutores, pero que no deja de persistir en el trasfondo. "No puede existir un partido en el que lo interno sea más importante que la acción de gobierno", declaraba Puig el martes, en medio de la tormenta desatada al confirmarse que los seguidores de Pedro Sánchez le presentaban un rival, el alcalde de Burjassot, Rafa García, en las primarias para su reelección como secretario general del PSPV-PSOE del 16 de julio.

Seguir leyendo »

De què parlen els socialistes valencians quan parlen de lleialtat, integració o renovació

El PSPV-PSOE s’ha obert una altra vegada en canal. I en van... Els protagonistes d’aquesta nova batalla interna són, majoritàriament, veterans d’altres conteses. I encara que també n’hi ha de poc bregats, la novetat és, sens dubte, la irrupció excitada de les bases, que han trobat en les primàries el poder de fer descavalcar els quadres i tot l’aparell del PSOE. Unes bases de militants que aguaiten darrere de la candidatura de Rafa García, l’alcalde de Burjassot a qui dóna suport Pedro Sánchez, per a disputar la secretaria general valenciana a Ximo Puig.

No tindria gaire rellevància que un alcalde jove disputara el lideratge al secretari general –ja va passar una cosa semblant amb el mateix Puig quan es va enfrontar a l’alcalde de Faura, Toni Gaspar, en les primàries obertes per a la candidatura a la Generalitat–, si no fóra perquè darrere de l’aspirant hi ha la nova majoria del PSOE, perquè en aquest PSOE hi ha un valencià com José Luis Ábalos situat com a flamant secretari federal d’Organització i perquè aquell a qui es vol véncer és ni més ni menys que el president de la Generalitat Valenciana, amb totes les repercussions polítiques que això pot comportar.

Seguir leyendo »

De qué hablan los socialistas valencianos cuando hablan de lealtad, integración o renovación

El PSPV-PSOE se ha abierto otra vez en canal. Y van... Los protagonistas de esta nueva batalla interna son en su mayoría veteranos de otras contiendas. Y aunque también los hay de poco bregados en ellas, lo más nuevo es, sin duda, la irrupción excitada de las bases, que han encontrado en las primarias el poder de descabalgar a los cuadros y a todo el aparato del PSOE. Unas bases de militantes que asoman detrás de la candidatura de Rafa Garcia, el alcalde de Burjassot a quien apoya Pedro Sánchez, para disputar la secretaría general valenciana a Ximo Puig.

No tendría demasiada relevancia que un alcalde joven disputara el liderazgo al secretario general, -ya ocurrió algo parecido con el propio Puig cuando se enfrentó al alcalde de Faura, Toni Gaspar, en las primarias abiertas para la candidatura a la Generalitat-, si no fuera porque detrás del aspirante está la nueva mayoría del PSOE, porque en ese PSOE hay un valenciano como José Luis Ábalos situado como flamante secretario federal de Organización y porque aquel al que se pretende vencer es ni más ni menos que el presidente de la Generalitat Valenciana, con todas las repercusiones políticas que eso puede tener.

Seguir leyendo »