eldiario.es

Focos

Oriol Solé Altimira

De Barcelona de toda la vida. Ha pasado por las redacciones de EFE y El País. Interesado en economía, historia y política. Cursa Ciencias Políticas.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 4469

Un taüt encapçala una manifestació policial contra la CUP a Barcelona

Desenes d'agents de diversos cossos policials han acudit fins a la plaça Universitat de Barcelona aquest dimarts per manifestar-se i demanar "respecte institucional" i "dignitat policial". Un taüt amb gorres policials subjectat per quatre manifestants ha encapçalat la marxa, que ha congregat 1.500 persones segons la Guàrdia Urbana. Els diferents portaveus policials que han intervingut abans de l'inici de la marxa han matisat el missatge exclusivament en contra de la CUP dels primers cartells. "No és manifestació només en contra de la CUP", ha dit el vicesecretari del sindicat Sapol, Josep Xavier Morón.

Preguntat sobre per què en un cartell que cridava a la marxa sortia el regidor de la CUP, Josep Garganté i es denunciava el "persecució" del partit, el portaveu de l'SPC, David Miquel, ho ha considerat un "exemple gràfic" de les seves denúncies. "Si hagués estat d'un altre partit hagués sortit", ha afegit. Així mateix, ha indicat que les demandes que realitza la Plataforma Professional de cossos de seguretat es dirigeixen "a tot aquell que per acció o omissió té la capacitat de modificar el que denunciem". Segons Miquel, la tasca policial "no compta amb el suport de la judicatura ni de l'administració".

Seguir leyendo »

Un ataúd encabeza una manifestación policial contra la CUP en Barcelona

Decenas de agentes de varios cuerpos policiales han acudido hasta la plaza Universitat de Barcelona este martes para manifestarse y pedir "respeto institucional" y "dignidad policial". Un ataúd con gorros policiales sujetado por cuatro manifestantes ha encabezado la marcha, que ha congregado a 1.500 personas según la Guàrdia Urbana. Los distintos portavoces policiales que han intervenido antes del inicio de la marcha  han matizado el mensaje exclusivamente en contra de la CUP de los primeros cárteles. "No es manifestación solo en contra de la CUP", ha dicho el vicesecretario del sindicato Sapol, Josep Xavier Morón.

Preguntado sobre por qué en un cartel que llamaba a la marcha salía el concejal de la CUP, Josep Garganté y se denunciaba el "acoso" del partido, el portavoz del SPC, David Miquel, lo ha considerado un "ejemplo gráfico" de sus denuncias. "Si hubiera sido de otro partido hubiera salido", ha añadido. Asimismo, ha indicado que las demandas que realiza la Plataforma Profesional de Cuerpos de Seguridad se dirigen "a todo aquel que por acción u omisión tiene la capacidad de modificar lo que denunciamos". Según Miquel, la labor policial "no cuenta con el apoyo de la judicatura ni de la administración".

Seguir leyendo »

PSC i CSQP proposen baixar l'IRPF a les rendes baixes i pujar-lo 6,5 punts a les de més de 120.000 euros

PSC, Catalunya Sí Que es Pot i la CUP s'han quedat en minoria al Parlament per defensar canvis fiscals progressius. Quan ha tocat de pujar els impostos als rics, JxSí no ha tingut problemes per votar al costat de PP i Ciutadans. No obstant això, la unió dels tres grups d'esquerres s'ha trencat a l'hora de presentar esmenes a la llei d'acompanyament dels pressupostos. PSC i CSQP han presentat una proposta conjunta de reforma fiscal diferent de la de la CUP.

Segons les estimacions de socialistes i el grup de la confluència d'esquerres, la reforma fiscal permetria recaptar un màxim de 790 milions d'euros –per 500 la de la CUP. A diferència dels anticapitalistes, PSC i CSQP proposen disminuir mig punt el tipus autonòmic per a les rendes de menys 12.000 euros. Aquesta baixada per al 35% de contribuents es compensaria amb una pujada per al 4% de declarants que guanya més de 60.000 euros. Especialment per als que declaren més de 120.000 euros, que tindrien un tipus autonòmic del 30%, enfront del 23,5% actual, el que sumat al tram estatal els faria tributar al 52,5%.

Seguir leyendo »

PSC y CSQP proponen bajar el IRPF a las rentas bajas y subirlo 6,5 puntos a las de más de 120.000 euros

PSC, Catalunya Sí Que es Pot y la CUP se han quedado en minoría en el Parlament para defender cambios fiscales progresivos. Cuando ha tocado de subir los impuestos a los ricos, JxSí no ha tenido problemas para votar junto a PP y C's. No obstante, la unión de los tres grupos de izquierdas se ha roto a la hora de presentar enmiendas a la ley de acompañamiento de los presupuestos. PSC y CSQP han presentado una propuesta conjunta de reforma fiscal distinta a la de la CUP.

Según las estimaciones de socialistas y el grupo de la confluencia de izquierdas, la reforma fiscal permitiría recaudar un máximo de 790 millones de euros –por 500 la de la CUP. A diferencia de los anticapitalistas, PSC y CSQP proponen disminuir medio punto el tipo autonómico para las rentas de menos 12.000 euros. Esta bajada para el 35% de contribuyentes se compensaría con una subida para el 4% de declarantes que gana más de 60.000 euros. En especial para los que declaran más de 120.000 euros, que tendrían un tipo autonómico del 30%, frente al 23,5% actual, lo que sumado al tramo estatal les haría tributar al 52,5%.

Seguir leyendo »

La CUP reclama canvis progressius en IRPF, Patrimoni i Successions per recaptar 500 milions més

La CUP ha posat xifres a la partitura pressupostària que va presentar aquest dilluns. I entre les 70 esmenes cupaires a la llei d'acompanyament als comptes destaca un augment de 500 milions en la recaptació a través de canvis progressius i augments de tipus en tres impostos cedits: IRPF, Patrimoni i Successions i Donacions. Els anticapitalistes també han advertit al Govern que la música actual de la negociació no els agrada. El diputat Benet Salellas ha denunciat que l'executiu fa "xantatge" a la CUP i que els insta a votar primer els pressupostos per compartir informació respecte al referèndum previst per al mes de setembre.

Després d'aquest retret, Salellas també ha estès la mà al Govern emmarcant els canvis que proposa la CUP fora de l'anticapitalisme i dins dels límits que JxSÍ pot acceptar. "No plantegem nacionalitzacions massives sinó un model públic que és més eficient", ha assenyalat.

Seguir leyendo »

La CUP reclama cambios progresivos en IRPF, Patrimonio y Sucesiones para recaudar 500 millones más

La CUP ha puesto cifras a la partitura presupuestaria que presentó este lunes. Y entre las 70 enmiendas cupaires a la ley de acompañamiento a las cuentas destaca un aumento de 500 millones en la recaudación a través de cambios progresivos y aumentos de tipos en tres impuestos cedidos: IRPF, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones. Los anticapitalistas también han advertido al Govern que la música actual de la negociación no les gusta. El diputado Benet Salellas ha denunciado que el Ejecutivo hace "chantaje" a la CUP y que les insta a votar primero los presupuestos para compartir información respecto al referéndum previsto para el mes de septiembre.

Después de este reproche, Salellas también ha tendido la mano al Govern enmarcando los cambios que propone la CUP fuera del anticapitalismo y dentro de los límites que JxSÍ puede aceptar. "No planteamos nacionalizaciones masivas sino un modelo público que es más eficiente", ha señalado.

Seguir leyendo »

Els canvis fiscals que vol la CUP: més IRPF a partir de 60.000 euros i derogar la rebaixa de l'impost al joc

Hores després que Oriol Junqueras considerés les crítiques de l'oposició com un aval als seus pressupostos, la CUP ha concretat les seves esmenes a la llei d'acompanyament dels comptes. I no són poques: un total de 70 canvis en l'articulat. Entre les mesures presentades destaquen la pujada d'entre un i dos punts de l'IRPF pel 4% de contribuents catalans amb rendes a partir de 60.000 euros i derogar la rebaixa fiscal al joc que van aprovar CiU i PSC la passada legislatura pels casinos de BCN World . Fonts dels anticapitalistes han indicat que donaran una estimació de quant es recaptaria amb les seves mesures aquest dimarts en una roda de premsa.

Juntament amb la despesa en educació la fiscalitat és una de les dues potes sobre la que es sosté la negociació pressupostària entre la CUP i el Govern. Malgrat que l'Executiu ha deixat clar que no vol tocar els impostos, els anticapitalistes han presentat esmenes que suposen canvis importants tant en IRPF com en Patrimoni –sobre Successions caldrà esperar a la roda de premsa que celebraran aquest dimarts.

Seguir leyendo »

Los cambios fiscales que quiere la CUP: más IRPF a partir de 60.000 euros y derogar la rebaja del impuesto al juego

Horas después de que Oriol Junqueras considerara las críticas de la oposición como un aval a sus presupuestos, la CUP ha concretado sus enmiendas a la ley de acompañamiento de las cuentas. Y no son pocas: un total de 70 cambios en el articulado. Entre las medidas presentadas destacan la subida de entre uno y dos puntos del IRPF para el 4% de contribuyentes catalanes con rentas a partir de 60.000 euros y derogar la rebaja fiscal al juego que aprobaron CiU y PSC la pasada legislatura para los casinos de BCN World. Fuentes de los anticapitalistas han indicado que darán una estimación de cuánto se recaudaría con sus medidas este martes en una rueda de prensa.

Junto al gasto en educación, la fiscalidad es una de las dos patas sobre la que sostiene la negociación presupuestaria entre la CUP y el Govern. Pese a que el Ejecutivo ha dejado claro que no quiere tocar los impuestos, los anticapitalistas han presentado enmiendas que suponen cambios importantes tanto en IRPF como en Patrimonio –sobre Sucesiones habrá que esperar a la rueda de prensa que darán este martes.

Seguir leyendo »

Junqueras admet que voldria uns pressupostos "més rupturistes" però no ofereix canvis

Els pressupostos catalans per al 2017 afronten el tram final de la seva negociació amb un Govern en minoria que es resisteix, per ara, a tocar els comptes. El vicepresident i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha presentat aquest dilluns davant del Parlament la despesa del seu departament i ho ha fet sense llançar cap gest de complicitat a la CUP, tot i que ha admès que li agradaria haver presentat uns comptes "més rupturistes". Per rebatre les crítiques de l'oposició, que ha titllat els comptes de "continuistes", Junqueras ha recordat l'augment de 1.170 milions de la despesa social.

"Que el pressupost decebi una mica a tothom potser és el millor símptoma que és el millor projecte possible", ha asseverat el vicepresident davant la incredulitat de diversos parlamentaris. La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha recordat a Junqueras que JxSí no pot aprovar els comptes en solitari i que la millor manera per guanyar el referèndum d'independència és abandonar la gestió privada de serveis públics i el sistema "'business friendly' [amable per a l'empresari]" característic dels governs d'Artur Mas.

Seguir leyendo »

Junqueras admite que querría unos presupuestos "más rupturistas" pero no ofrece cambios

Los presupuestos catalanes para 2017 afrontan el tramo final de su negociación con un Govern en minoría que se resiste, por ahora, a tocar las cuentas. El vicepresident y conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha presentado este lunes ante el Parlament el gasto de su departamento y lo ha hecho sin lanzar ningún guiño a la CUP, aunque ha admitido que le gustaría haber presentado unas cuentas "más rupturistas". Para rebatir las críticas de la oposición, que ha tildado las cuentas de "continuistas", Junqueras ha recordado el aumento de 1.170 millones del gasto social.

"Que el presupuesto decepcione un poco a todo el mundo quizás es el mejor síntoma de que es el mejor proyecto posible", ha aseverado el vicepresident ante la incredulidad de varios parlamentarios. La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha recordado a Junqueras que JxSí no puede aprobar las cuentas en solitario y que la mejor manera para ganar el reférendum de independencia es abandonar la gestión privada de servicios públicos y el sistema "'business friendly' [amable para el empresario]" característico de los gobiernos de Artur Mas.

Seguir leyendo »