Abogada especialista en Dret Administrativo. Miembro de la Junta del Observatori Drets Econòmics Socials i Culturals, y de la Plataforma Afectados por la Hipoteca de Barcelona.