eldiario.es

Focos

Siscu Baiges

Siscu Baiges Planas, nascut el 1956, ha treballat en mitjans com "El Món", "Diari de Barcelona", "El Triangle" "Ràdio 4" o "Com Ràdio". Actualment, ho fa a "La Xarxa de Comunicació Local". Té una certa especialització en temes de política internacional i cooperació al desenvolupament. En una etapa de joventut va incidir en el periodisme de denúncia política a Catalunya. I va escriure  llibres com "Banca Catalana, más que una banca, más que una crisis" o "Jordi Pujol, historia de una obsesión". Ara, centra la seva denúncia periodística en la política d'austeritat que imputa a un govern alemany i un Nord d'Europa embogit per legoïsme. No li agrada l'independentisme però el deixa fer. S'han entestat en donar-li premis a la seva trajectòria "solidària". És vicepresident de l'ONG Solidaritat i Comunicació.

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 2468

"La política marca fronteres, el cosmopolitisme no les coneix"

El professor de Filosofia de la Universitat parisenca de La Sorbona Yves Charles Zarka planteja al seu darrer llibre Refundar el cosmopolitisme en el seu darrer llibre (Publicacions i Edicions. Universitat de Barcelona) un cosmopolitisme que trenqui murs. Zarka, que ha estat director de recerca del CNRS i fundador i director de la revista ‘Cités’, defensa un nou cosmopolitisme es resisteixi a les lleis injustes, per més que les dictin règims democràtics, i s’imposi a la lògica del benefici que caracteritza el sistema capitalista.

Què hem d’entendre per ‘cosmopolitisme’ avui?

Seguir leyendo »

"La política marca fronteras, el cosmopolitismo no las conoce"

El profesor de Filosofía de la Universidad parisina de La Sorbona, Yves Charles Zarka, plantea en su último libro Refundar el cosmopolitismo (Publicaciones y Ediciones. Universidad de Barcelona) un cosmopolitismo que rompa muros. Zarka, que ha sido director de investigación del CNRS y fundador y director de la revista 'Cités', defiende un nuevo cosmopolitismo que se resista a las leyes injustas, por más que las dicten regímenes democráticos, y se imponga a la lógica del beneficio que caracteriza el sistema capitalista.

¿Qué debemos entender por cosmopolitismo hoy?

Seguir leyendo »

“El modelo de comercio actual genera grandes daños culturales, sociales y económicos"

El actual modelo de intercambios comerciales ¿genera más pobreza que riqueza? ¿O genera riqueza para unos y pobreza para otros?

El comercio debería fomentar el intercambio equitativo pero el modelo actual nos está mostrando que los intercambios comerciales provocan grandes daños culturales, sociales y económicos. Y eso se traduce en más pobreza para las personas más débiles y vulnerables.

Seguir leyendo »

"El model de comerç actual genera grans danys culturals, socials i econòmics”

L’actual model d’intercanvis comercials genera més pobresa que riquesa ? O genera riquesa per uns i pobresa per d’altres?

El comerç hauria de fomentar l’intercanvi equitatiu però el model actual ens està mostrant que els intercanvis comercials provoquen grans danys culturals, socials i econòmics. I això es tradueix en més pobresa per les persones més febles i vulnerables.

Seguir leyendo »

L’Alternativa TV retoma sus emisiones con la tertulia "Migrantes, refugiados y derechos humanos"

El programa L'Alternativa TV retoma sus emisiones quincenales el viernes 3 de marzo, con una tertulia sobre "Migrantes, refugiados y derechos humanos". El programa se emite en directo desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias a los servicios de ‘UAB Campus Media’ y cuenta con el impulso de la Fundación Periodismo Plural y la asociación Solidaridad y comunicación-SICOM. El presentador es el periodista y profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB, Frederic Pahissa.

El programa se emitirá en directo a través de ' UAB Campus Media' de 12:30 a 13:30 horas y quedará a disposición de los espectadores en las webs de este servicio y de las entidades impulsoras: Fundació Periodisme Plural i SICOM.

Seguir leyendo »

L’Alternativa TV reprèn les seves emissions amb la tertúlia "Migrants, refugiats i drets humans"

El programa L’Alternativa TV reprèn les seves emissions quinzenals el divendres 3 de març, amb la celebració d’una tertúlia sobre “Migrants, refugiats i drets humans”. El programa s’emet en directe des de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, a través dels serveis de ‘UAB Campus Media’ i compta amb l’impuls de la Fundació Periodisme Plural i l’associació Solidaritat i Comunicació-SICOM. El presentador és el periodista i professor de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, Frederic Pahissa.

El programa s’emetrà en directe mitjançant ‘ UAB Campus Media’ de 12:30 a 13:30 hores i quedarà a disposició dels espectadors a les webs d’aquest servei i de les entitats impulsores, Fundació Periodisme Plural i SICOM.

Seguir leyendo »

"El deute públic iŀlegítim provoca pobresa i desigualtat"

L'endeutament està relacionat amb la pobresa i la desigualtat? Com?

Històricament els països del sud global van començar el procés d'endeutament els anys setanta amb la crisi dels preus del petroli. Van demanar préstecs a organitzacions com el Fons Monetari Internacional simplement perquè els preus de les matèries primeres pujaven molt i no podien pagar-los. Els anys vuitanta, però, els preus de les matèries primeres van baixar i els interessos sobre els seus deutes van pujar posant a aquests països en una condició d'impossibilitat de repagar aquests préstecs i el deute total.

Seguir leyendo »

"La deuda pública ilegítima provoca pobreza y desigualdad"

¿El endeudamiento está relacionado con la pobreza y la desigualdad? ¿Cómo?

Históricamente los países del sur global empezaron el proceso de endeudamiento en los años setenta con la crisis de los precios del petróleo. Pidieron préstamos a organizaciones como el Fondo Monetario Internacional simplemente porque los precios de las materias primas subían mucho y no podían pagarlos. En los años ochenta, sin embargo, los precios de las materias primas bajaron y los intereses sobre sus deudas subieron poniendo a estos países en una condición de imposibilidad de repagar estos préstamos y la deuda total.

Seguir leyendo »

"Als barris desafavorits com més temps siguin a escola els nens i nenes, millor"

Cal educar sense deixar ningú enrere, segons ‘Pobresa Zero’. Com s’ha de fer això? Com es pot fer això?

Això és molt difícil. La primera cosa és tenir clar que la igualtat és que tots som desiguals. Si partim de la base que tots som desiguals hem de trobar els mecanismes adaptats a cada persona per facilitar la igualtat. La igualtat d’oportunitats, que és una expressió que fem servir molt, no és un fet que adquireixes i tens per sempre sinó que les persones a les quals els costa aconseguir-la es tornen a trobar constantment obstacles que els dificulta mantenir-la.

Seguir leyendo »

"En los barrios desfavorecidos cuanto más tiempo estén los niños y niñas en la escuela, mejor"

Hay que educar sin dejar a nadie atrás, según Pobreza Cero. ¿Cómo hacerlo?

Esto es muy difícil. Lo primero es tener claro que la igualdad es que todos somos desiguales. Si partimos de la base que todos somos desiguales tenemos que encontrar los mecanismos adaptados a cada persona para facilitar la igualdad. La igualdad de oportunidades, que es una expresión que utilizamos mucho, no es un hecho que adquieres y tienes para siempre sino que las personas a las que les cuesta conseguirla se vuelven a encontrar constantemente obstáculos que les dificulta mantenerla.

Seguir leyendo »