eldiario.es

Focos

Sònia Calvó

Barcelona. Periodista y Master en Comunicación de Conflictos y Movimientos Sociales. Ha pasado por las redacciones de Barcelona Televisión (BTV) y La Directa. Sanidad, Educación y DDHH. 

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 503

VÍDEOS | Radiografía de la "excepcionalidad jurídica" reinante en la frontera sur de España

Detrás de los alambres de la frontera sur del Estado español los derechos humanos quedan relegados a la última prioridad. Devoluciones en caliente, abusos policiales, impunidad, falta de acceso a mecanismos especializados para migrantes o víctimas de trata, arbitrariedad... Son muchas las denuncias que se suceden sobre las condiciones recibidas por los migrantes en Ceuta y Melilla donde, dicen las ONG desde hace años, "parecen espacios sin ley". 

A través de un web interactivo, Irídia Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Novact y Fotomovimiento han presentado un detallado informe en el que recogen todas estas señales que alertan sobre "la excepcionalidad jurídica" en la zona fronteriza. A través del estudio, las entidades piden el "restablecimiento de la legalidad en la Frontera Sur" en relación a Marruecos, la valla, los CETI, el derecho a asilo, los menores no acompañados, las porteadoras y la represión de los derechos humanos. 

Seguir leyendo »

Violència verbal, empentes i cops contra les dones portadores, segons un nou informe

"A les bones, bé. Per les dolentes, et tallo tot", diu un agent de la Policia Nacional davant la multitud de portadores que intenten entrar o sortir de Ceuta. Aquest 'tot' és el paquet que carreguen durant hores sobre la seva esquena, amb el qual han aguantat cues, allaus o empentes, el pes ha dificultat encara més el ja sufocant encreuament de frontera. Són els cinc euros del dia. I tallar-lo, trencar les seves bosses de mercaderia al costat de l'amenaça de colpejar-les amb les defenses, és un dels càstigs contra els qui no travessen la frontera atenent a les seves indicacions.

Seguir leyendo »

Violencia verbal, empujones y golpes contra las mujeres porteadoras, según un nuevo informe

"Por las buenas, bien. Por las malas, te corto todo", dice un agente de la Policía Nacional ante la multitud de porteadoras que tratan de entrar o salir de Ceuta. Ese 'todo' es el bulto que cargaron durante horas sobre su espalda, con el que han aguantado colas, avalanchas o empujones, cuyo peso ha dificultado aún más el ya sofocante cruce de frontera. Son los cinco euros del día. Y cortarlo, rajar sus bolsas de mercancía junto a la amenaza de golpearlas con las defensas, es uno de los castigos contra quienes no cruzan la frontera atendiendo a sus indicaciones. 

Seguir leyendo »

Justícia reconeix deficiències en el règim d'aïllament penitenciari

El règim d'aïllament penitenciari és un règim en el qual els presos passen més de 21 hores al dia tancats en solitud en una cel·la situada als Departaments Especials de Règim Tancat (DERT). El règim d'aïllament, o primer grau, és el règim més restrictiu del sistema penitenciari.

Des del Departament de Justícia de la Generalitat han reconegut que hi ha casos en què s'incompleix el mínim de tres hores de pati al dia, que l' atenció del personal de rehabilitació és insuficient i que hi ha centres que no fan activitats grupals o que no donen la informació adequada als interns sobre la regressió de grau d'ordinari a tancat. A Catalunya hi ha 9 centres penitenciaris que tenen departaments especials de règim tancat.

Seguir leyendo »

Justicia reconoce deficiencias en el régimen de aislamiento penitenciario

El régimen de aislamiento penitenciario es un régimen en el que los presos pasan más de 21 horas al día encerrados en soledad en una celda situada en los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado. El régimen de aislamiento, o primer grado, es el régimen más restrictivo del sistema penitenciario. 

Desde el Departament de Justícia de la Generalitat reconocen que hay casos en los que se incumple el mínimo de tres horas de patio al día, que la atención del personal de rehabilitación es insuficiente y que hay centros que no hacen actividades grupales o que no dan la información adecuada a los internos sobre la regresión de grado de ordinario a cerrado. En Catalunya hay 9 centros penitenciarios que tienen departamentos especiales de régimen cerrado. 

Seguir leyendo »

El CIE de Barcelona acumula el 92% de les agressions a interns registrades a tot l'Estat

267 de les 290 agressions registrades sofertes pels interns en els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) de tot l'Estat -de 2010 a 2016- van tenir lloc al CIE de Barcelona. Aquest centre, situat a la Zona Franca, acumula el 92% de les agressions estatals registrades. Així ho confirma el Govern arran d'una pregunta del diputat del PSOE Antonio Trevín, segons ha avançat Nació Digital. No obstant això, aquestes xifres no distingeixen entre interns que han resultat ferits "com a conseqüència de l'agressió d'un altre intern" o per "lesions causades en els enfrontaments amb la Policia Nacional".

Les xifres presentades pel Govern no inclouen tampoc els interns que han resultat ferits en els CIE de València ni el de Múrcia. El Govern ho justifica perquè "es manca de registre" tot i que "les dades esmentades estan incorporades en els expedients individuals de cada intern". Tot i que no es disposa de les xifres concretes de les agressions sofertes per interns, sí que consten el número de policies que han resultat ferits com a conseqüència "d'atacs" dels interns des del 2010. El CIE de Barcelona torna a encapçalar la llista, amb 32 policies ferits. El segueixen el de Múrcia amb 30, València amb 14 i Madrid amb 8.

Seguir leyendo »

El CIE de Barcelona acumula el 92% de las agresiones a internos registradas en todo el Estado

267 de las 290 agresiones registradas sufridas por los internos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de todo el Estado –de 2010 a 2016– tuvieron lugar en el CIE de Barcelona. Este centro, situado en la Zona Franca, acumula el 92% de las agresiones estatales registradas. Así lo confirma el Gobierno a raíz de una pregunta del diputado del PSOE Antonio Trevín, según ha avanzado el periódico Nació Digital . No obstante, estas cifras no distinguen entre internos que han resultado heridos "como consecuencia de la agresión de otro interno" o por "lesiones causadas en los enfrentamientos con la Policía Nacional". 

Las cifras presentadas por el Gobierno no incluyen tampoco los internos que han resultado heridos en los CIE de Valencia ni el de Múrcia. El Gobierno lo justifica porque "se carece de registro" aunque "los citados datos están incorporados en los expedientes individuales de cada interno". No obstante, aunque no se dispone de las cifras concretas de las agresiones sufridas por internos, sí que constan el número de policías que han resultado heridos como consecuencia "de ataques" de los internos desde 2010. El CIE de Barcelona vuelve a encabezar la lista, con 32 policías heridos. Le siguen el de Múrcia con 30, Valencia con 14 y Madrid con 8.

Seguir leyendo »

Domènech i Colau assumeixen el lideratge dels 'comuns' per conquerir la Generalitat

Ada Colau i Xavier Domènech encapçalaran el nou partit dels 'comuns' després imposar les seves candidatures, segons resultats provisionals, per al Comitè Executiu i la Coordinadora transitòries d'aquesta formació que des de l'esquerra vol conquerir la Generalitat de Catalunya.  El partit, de moment, té líder i ideari, però no encara nom.  Les grades del pavelló de la Vall d'Hebron, on s'ha celebrat aquest dissabte assemblea fundacional, han corejat a l'uníson un crit d'"unitat" en diverses ocasions, entre elles quan Pablo Echenique, secretari d'Organització de Podem, ha entrat al recinte.

"Avui és un dia històric", ha proclamat Xavier Domènech, el nou líder dels comuns, que ha assegurat que sortiran "a guanyar un país". Abans que ell s'ha dirigit als assistents Ada Colau, que ha viscut el dia d'avui com "un gran pas" que els "compromet a més responsabilitat". Colau ha destacat que "la llibertat dels pobles només és possible des de la sobirania dels pobles", pel que ha agraït a "tota la gent que ha vingut de fora de Catalunya" el seu suport i "aliances fraternals".

Seguir leyendo »

Domènech y Colau asumen el liderazgo de los 'comuns' para conquistar la Generalitat

Ada Colau y Xavier Domènech encabezarán el nuevo partido de los 'comuns' tras imponer sus candidaturas, según resultados provisionales, para el Comité Ejecutivo y la Coordinadora transitorias de esta formación que desde la izquierda quiera conquistar la Generalitat. El partido, de momento, tiene líder e ideario pero no nombre. Las gradas del pabellón del Vall d'Hebrón, donde se ha celebrado este sábado asamblea fundacional, han coreado al unísono un grito de "unidad" en varias ocasiones, entre ellas cuando Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, ha entrado al recinto.

"Hoy es un día histórico", ha clamado Xavier Domènech, el nuevo líder de los comuns, que ha asegurado que saldrán "a ganar un país". Justo antes se ha dirigido a los asistentes Ada Colau, que ha afirmado vivir el dia de hoy como "un gran paso" que les "compromete a más responsabilidad". Colau ha destacado que "la libertad de los pueblos solo es posible desde la soberania de los pueblos", por lo que ha agradecido a "toda la gente que ha venido de fuera de Catalunya" su apoyo y "alianzas fraternales". 

Seguir leyendo »

El nou partit de Colau i Domènech aposta per una sobirania compartida de Catalunya

L'assemblea fundacional del nou partit dels 'comuns' ha començat a concretar l'ideari polític de la formació.  A les 10 del matí, més de 9.000 persones s'havien inscrit per a les votacions, tot i que l'assistència ha estat, segons l'organització, de 2.000 persones.  Amb la 'Grandola, Vila Morena' de fons,  Xavier Domènech i Ada Colau han entrat al pavelló de la Vall d'Hebron on se celebra aquest acte fundacional que ha de decidir els eixos polítics i els òrgans directius d'un partit que de moment no comptarà amb un nom més enllà del que ha servit per batejar el procés participatiu: Un País En Comú.

Domènech, que es postula per liderar l'òrgan directiu del partit, ha exposat els eixos ideològics que proposa la seva candidatura, especialment el relacionat amb la sobirania de Catalunya. L'ara diputat d'En Comú Podem ha aconseguit tirar endavant la seva proposta d'"una República social, democràtica i ambientalment justa" que "vol compartir sobiranies amb un Estat plenament de caràcter plurinacional". Una àmplia majoria ha donat suport al seu text enfront de les esmenes de cort més sobiranista i independentista. 1.129 persones han votat en contra de la primera esmena, la de caràcter sobiranista, i 960 en contra de la segona, per la qual cosa s'ha quedat fixat el text del grup impulsor.

Seguir leyendo »