eldiario.es

9

Xavier Ribera

  • Reacciones a sus artículos en eldiario.es: 164

La probable inmortalidad de Cruyff

"En cierto modo, soy probablemente inmortal", dijo en su día Johan Cruyff. Ahora, la mortalidad del genio nos evoca aquella frase. En cierto modo y vista la polvareda que el deceso ha alzado, la inmortalidad anunciada por el propio interesado ha pasado de probable a probada. Hace tiempo que 'el Flaco' es eterno y todo hace sospechar que él lo sabía. Un Cruyff imperecedero gracias a un montón de méritos. Destacamos sólo unos cuantos.

Primer mérito: junto con Pelé, Maradona y Di Stéfano, Cruyff forma parte del cuarteto de mejor jugadores de fútbol del siglo XX. Segundo mérito: se le otorga la paternidad del fútbol moderno. Tercer mérito: es el creador del imborrable Dream Team (el de las cuatro ligas consecutivas y el de la primera Copa de Europa del Barça, la de Wembley). Cuarto mérito: el tremendo legado de su fundación, dedicada a la promoción del deporte para niños discapacitados, que le sobrevive. Quinto mérito: él ha sido, desde hace muchos años, el famoso entorno del FC Barcelona, y todo lo que opinaba, gustara más o menos, era escuchado y en gran parte compartido. Sexto mérito: supo cambiar la mentalidad del Barça y, en cierto modo, la de Catalunya, abriendo las miras a ambos. Y séptimo mérito: era el filósofo del fútbol, a él le debemos una enciclopedia de cruyffismos imborrables ("si nosotros tenemos el balón ellos no pueden marcar", "el dinero debe estar en el campo, no en el banco", "mis delanteros sólo deben correr quince metros, salvo que sean estúpidos","si el equipo contrario tiene un jugador que se desmarca muy bien, no lo marcamos y así no podrá desmarcarse", "el fútbol se juega con el cerebro", "si no puedes ganar, asegúrate de no perder", "salid y disfrutad", entre otros).

Seguir leyendo »

La probable immortalitat de Cruyff

“En certa manera, sóc probablement immortal”, va dir en el seu dia Johan Cruyff. Ara, la mortalitat del geni ens evoca aquella frase. En certa manera i vista la polseguera que el decés ha alçat, la immortalitat anunciada pel mateix interessat ha passat de probable a provada. Fa temps que ‘el Flaco’ és etern i tot fa sospitar que ell ho sabia. Un Cruyff imperible gràcies a un munt de mèrits. Destaquem-ne només uns quants.

Primer mèrit: juntament amb Pelé, Maradona i Di Stéfano, Cruyff forma part del quartet de millor jugadors de futbol del segle XX. Segon mèrit: se li atorga la paternitat del futbol modern. Tercer mèrit: és el creador de l’inesborrable Dream Team (el de les quatre lligues consecutives i el de la primera Copa d’Europa del Barça, la de Wembley). Quart mèrit: el tremend llegat de la seva fundació, dedicada a la promoció de l’esport per a nens discapacitats, que el sobreviu. Cinquè mèrit: ell ha estat, des de fa molts anys, el famós entorn del FC Barcelona, i tot allò que opinava, agradés més o menys, era escoltat i en gran part compartit. Sisè mèrit: va saber canviar la mentalitat del Barça i, en certa manera, la de Catalunya, obrint les mires a ambdós. I setè mèrit: era el filòsof del futbol, a ell li devem una enciclopèdia de cruyffismes inesborrables (“si nosaltres tenim la pilota ells no poden marcar”, “els diners han de ser al camp, no al banc”, “els meus davanters només han de córrer quinze metres, tret que siguin estúpids”, “si l’equip contrari té un jugador que es desmarca molt bé, no el marquem i així no podrà desmarcar-se”, “el futbol es juga amb el cervell”, “si no pots guanyar, assegura’t de no perdre”, “sortiu i gaudiu”, entre d’altres).

Seguir leyendo »

Els set magnífics

Amb l’objectiu d’alliberar-se de la tirania de Calvera, cap d’una banda de malfactors, els habitants d’un llogaret prenen la decisió de contractar set pistolers perquè els alliberin d’aquesta opressió. Els ‘set magnífics’ accepten el repte i elaboren un pla per capturar el bandit que, malgrat la seva destresa, acaba fracassant... A partir d’aquí, que cadascú adapti com millor li plagui l’èpic western de John Sturges, remake de “Els set samurais” d’Akira Kurosawa, a la realitat catalana. Albiol al marge, quasi tots coincidiran a atorgar el paper de Calvera a Mariano Rajoy i, si se’m permet la simplicitat, el de Yul Brynner a Raül Romeva.

Si fa poc més d’un any algú hagués dit que Raül Romeva seria el candidat d’una llista de confluència amb el president Artur Mas i el cap de l’oposició Oriol Junqueras de números 4 i 5 respectivament, li haguessin dit que s’havia begut l’enteniment. Però el procés ha fet que la política catalana sigui de tot menys previsible. Raül Romeva, fins les darreres eleccions eurodiputat d’Iniciativa per Catalunya, s’han convertit en l’home de consens entre Convergència i Esquerra. Es desconeix, quants van perir abans en la taula de negociacions.

Seguir leyendo »

Los siete magníficos

Con el objetivo de liberarse de la tiranía de Calvera, jefe de una banda de malhechores, los habitantes de una aldea toman la decisión de contratar siete pistoleros para que los liberen de esta opresión. Los 'siete magníficos' aceptan el reto y elaboran un plan para capturar al bandido que, a pesar de su destreza, termina fracasando... A partir de ahí, que cada uno adapte como mejor le plazca el épico western de John Sturges, remake de "Los siete samuráis" de Akira Kurosawa, a la realidad catalana. Albiol al margen, casi todos coincidirán en otorgar el papel de Calvera a Mariano Rajoy y, si se me permite la simplicidad, el de Yul Brynner a Raül Romeva.

Si hace poco más de un año alguien hubiera dicho que Raül Romeva sería el candidato de una lista de confluencia con el presidente Artur Mas y el jefe de la oposición Oriol Junqueras de números 4 y 5 respectivamente, le habrían dicho que había perdido el juicio. Pero el proceso ha hecho que la política catalana sea de todo menos previsible. Romeva, hasta las últimas elecciones eurodiputado de Iniciativa per Catalunya, se ha convertido en el hombre de consenso entre Convergència y Esquerra. Se desconoce cuántos perecieron antes en la mesa de negociaciones.

Seguir leyendo »

Buenafuente, artesà del riure

Partidari de riure’s de tot per poder sobreviure, Andreu Buenafuente (1965) ja imitava Jesús Hermida a l’escola. S’adonà llavors que tenia una gràcia que ha desenvolupat al llarg d’una dilatada i polièdrica carrera. En una primera aproximació al personatge, d’ell es podria resumir: humorista, presentador i productor. Però el reusenc té un resum difícil i, segurament, hauríem d’ampliar fins a l’esgotament les olletes tastades per l’heterodox personatge.

Va entrar d’aprenent a la ràdio de Reus (COPE) als 17 anys fent esports. Set anys més tard començava l’inici d’un viatge que encara no ha acabat: presentà el programa El terrat (SER Catalunya), amb el qual va assolir el seu primer Ondas al millor programa de ràdio local. Llavors va crear la productora El Terrat, un afortunat invent que encara rutlla.

Seguir leyendo »

Buenafuente, artesano de la risa

Partidario de reírse de todo para poder sobrevivir, Andreu Buenafuente (1965) ya imitaba a Jesús Hermida en la escuela. Se dio cuenta entonces que tenía una gracia que ha desarrollado a lo largo de una dilatada y poliédrica carrera. En una primera aproximación al personaje, de él se podría resumir: humorista, presentador y productor. Pero el reusense tiene un resumen difícil y, seguramente, deberíamos ampliar hasta el agotamiento los caldos catados por el heterodoxo personaje.

Entró de aprendiz en la radio de Reus (COPE) a los 17 años haciendo deportes. Siete años más tarde comenzaba el inicio de un viaje que aún no ha terminado: presentó el programa El Terrat (SER Catalunya), con el que logró su primer Ondas al mejor programa de radio local. Entonces creó la productora El Terrat, un afortunado invento que aún funciona.

Seguir leyendo »

Pasqual Maragall, un polític inoblidable

Ha estat moltes coses i per unes quantes passarà a la història, però per sobre de totes elles se li situa l’alcaldia de Barcelona. Ara que els nous alcaldes balbucegen els seus primers discursos, fa bo recordar un dels que diuen que va ser el més gran: Pasqual Maragall (1941). Pels espais que ara trepitja Ada Colau i fa poc ho feia Xavier Trias, abans lliscava amb perícia el tercer dels vuit germans Maragall. Un barceloní de raça que el 1965, amb 24 anys, va ingressar com a economista al gabinet tècnic de l’Ajuntament de Barcelona i que, encadenant distintes i més responsabilitats, ja no abandonaria la casa de la vila barcelonesa fins l’any 1997 quan, llavors ja amb 56 anys, deixava l’alcaldia de la capital catalana. En aquests 32 anys van passar una pila de coses que van marcar la biografia del polític i la de la mateixa ciutat.

Maragall és nét del poeta Joan Maragall. Això, com ell mateix ha reconegut en més d’una ocasió, marca molt. El seu historial polític arrenca amb la militància activa en el Front Obrer de Catalunya (FOC), federat amb el moviment antifranquista d’esquerres Frente de Liberación Popular (FLP). El 1974 va impulsar Convergència Socialista de Catalunya, un dels grups fundacionals del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), on va crear la Federació de Barcelona. En l’àmbit acadèmic, va cursar a la Universitat de Barcelona les carreres de Dret i Econòmiques, i ha estat professor universitari.

Seguir leyendo »

Pasqual Maragall, un político inolvidable

Ha sido muchas cosas y por unas cuantas pasará a la historia, pero por encima de todas ellas se le sitúa la alcaldía de Barcelona. Ahora que los nuevos alcaldes balbucean sus primeros discursos, es bueno recordar uno de los que dicen que fue el más grande: Pasqual Maragall (1941). Por los espacios que ahora pisa Ada Colau y hace poco lo hacía Xavier Trias, antes deslizaba con pericia el tercero de los ocho hermanos Maragall. Un barcelonés de raza que en 1965, con 24 años, ingresó como economista en el gabinete técnico del Ayuntamiento de Barcelona y que, encadenando distintas y más responsabilidades, ya no abandonaría la casa de la ciudad barcelonesa hasta el año 1997 cuando, entonces ya con 56 años, dejaba la alcaldía de la capital catalana. En esos 32 años pasaron un montón de cosas que marcaron la biografía del político y la de la misma ciudad.

Maragall es nieto del poeta Joan Maragall. Esto, como él mismo ha reconocido en más de una ocasión, marca mucho. Su historial político arranca con la militancia activa en el Frente Obrero de Catalunya (FOC), federado con el movimiento antifranquista de izquierdas Frente de Liberación Popular (FLP). En 1974 impulsó Convergencia Socialista de Catalunya, uno de los grupos fundacionales del Partido de los Socialistas de Catalunya (PSC-PSOE), donde creó la Federación de Barcelona. En el ámbito académico, cursó en la Universidad de Barcelona las carreras de Derecho y Económicas, y ha sido profesor universitario.

Seguir leyendo »

Luis Enrique, el geni imperfecte

En una sola temporada ha estat capaç de tot i de més: il·lusionar, fer dubtar, malfiar, decebre, enfadar, renyir amb el Messi, amb la directiva, tornar a il·lusionar, fer somiar, meravellar, abraçar-se amb el Messi... Ell no s’ha mogut de lloc, ha estat el temut entorn del Barça, que és bellugadís de mena, propens al ball de sant Vito, de forfollar fàcil, qui no ha parat d’anar amunt i avall de la crítica a l’elogi... Impertèrrit, com qui sent ploure, Luis Enrique (1970) s’ha mantingut fidel a la seva filosofia i, després de sembrar enmig de la tempesta, recull ara, ja amb la calma, els fruits esperats. Ara ja és un heroi. Aquí és fàcil passar de dimoni a sant sense necessitat de beatificació.

Més geni de caràcter que de divinitat sobrenatural, l’asturià ha tornat a repetir allò que ja va fer com a jugador: ser ell, no canviar, i guanyar-se la gent a foc lent, a cop de feina i autenticitat. Així, allunyat de la divinitat, sent una persona normal i corrent, amb defectes i virtuts, Luis Enrique s’ha tornat a guanyar el selectiu cor culer. Si abans va saber fer-se perdonar pel seu passat madridista, ara ha aconseguit sobreviure i marcar estil propi després del cicle Guardiola, un repte, sinó impossible, gens fàcil.

Seguir leyendo »

Luis Enrique, el genio imperfecto

En una sola temporada ha sido capaz de todo y más: ilusionar, hacer dudar, desconfiar, decepcionar, enfadarse, reñir con el Messi, con la directiva, volver a ilusionar, hacer soñar, maravillarse, abrazarse con Messi... Él no se ha movido de lugar, ha sido el temido entorno del Barça, que es de tipo movedizo, propenso al baile de San Vito, de forfollar fácil, que no ha parado de subir y bajar de la crítica al elogio... Impertérrito, como quien oye llover, Luis Enrique (1970) se ha mantenido fiel a su filosofía y, después de sembrar en medio de la tormenta, recoge ahora, ya con la calma, los frutos esperados. Ahora ya es un héroe. Aquí es fácil pasar de demonio a santo sin necesidad de beatificación.

Más genio de carácter que de divinidad sobrenatural, el asturiano volvió a repetir lo que ya hizo como jugador: ser él, no cambiar, y ganarse a la gente a fuego lento, a golpe de trabajo y autenticidad. Así, alejado de la divinidad, siendo una persona normal y corriente, con defectos y virtudes, Luis Enrique ha vuelto a ganar el selectivo corazón culé. Si antes supo hacerse perdonar por su pasado madridista, ahora ha conseguido sobrevivir y marcar estilo propio después del ciclo Guardiola, un reto, sino imposible, nada fácil.

Seguir leyendo »