El govern de Colau vol acabar amb regals, incompatibilitats i viatges injustificats

Jaume Asens, primer per la dreta, ha presentat el nou Codi Èdit

Després de la presentació al novembre de l’any passat de l’Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques i el desplegament de la Bústia Ètica, que encara està superant les tramitacions legals, l’Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dimarts en roda de premsa el Codi Ètic i de Conducta; instrument que permetrà al govern municipal incidir en la “trasparència i la lluita pel bé comú”, segons el tercer tinent d’alcaldia, Jaume Asens. Asens ha valorat aquesta norma com un “nou pas” per a establir una discussió amb la ciutadania i la resta de grups municipals en matèria d'ètica.

Barcelona impulsa l'oficina de Transparència perquè funcionaris i veïns denunciïn pràctiques corruptes

Barcelona impulsa l'oficina de Transparència perquè funcionaris i veïns denunciïn pràctiques corruptes

L’avantprojecte, que encara ha de passar per correccions i tot just aquest matí de dimarts ha estat traslladat a la resta de formacions, està previst que passi per la comissió de govern i pel plenari i que sigui aprovat abans de l’estiu. “Es tracta d’una norma general i d’obligat compliment que s’integrarà dins del cos legal que regeix l’Ajuntament de Barcelona: no tindrà caràcter voluntari però serà senzilla i abastable”, ha destacat Joan Linares, Gerent de Recursos de l’Ajuntament.

En paraules d’Asens, aquest no serà un simple canvi “cosmètic” i abordarà en profunditat la vigilància dels conflictes d’interessos, les incompatibilitats, els viatges injustificats i, entre d’altres qüestions, la recepció de regals: prohibits tots aquells que superin els 50 euros. La xifra és l’estàndard d’una norma que ja s’aplica als EEUU, entre d’altres països. Aquells regals que no puguin ser retornats, o les despeses de reenviament suposin més cost que la xifra de l'acceptació de l'obsequi, s'incorporarà com a patrimoni de l'Ajuntament.

Aquest nou instrument de control de la ciutadania resultarà un repte per a la pròpia política de l’Ajuntament, ja que l'oposició i la premsa també podran accedir a informacions i d'altres qüestions d’agenda pública.

Si bé ja hi ha una norma d’àmbit estatal i autonòmic que regula la transparència de les administracions, el govern de Colau és el primer ajuntament que n'impulsa una d'aquest tipus i per fer-ho s’han inspirat en d'altres països europeus. La norma, que ha estat construïda en col·laboració amb els serveis jurídics del propi Ajuntament, es concretarà amb la creació d’un Comitè d’Ètica (cinc membres, encara per a designar) i la figura d’un Gestor Ètic, que vetllarà per la interpretació, l’anàlisi, l’acompliment i l’actualització de la norma. Si qualsevol persona té alguna sospita d’infracció o consulta ho podrà posar en coneixement d’aquest gestor; un funcionari municipal que es designarà a concurs, segons fonts consultades de l’Ajuntament.

Més incidència i sancions

Més incidència i sancionsEl Codi Ètic de l'Ajuntament preveu anar més enllà de la Llei de Transparència de Catalunya i afectarà alts càrrecs, empreses, fundacions, comissionats, consellers de districte i membres d'instituts de l’àmbit públic; fins ara la Llei de Transparència implicava només 70 persones i amb l’avantprojecte presentat seran 412, les persones afectades.

“Amb la sanció es reforça el caràcter obligatori del codi”, ha destacat Linares, que ha afegit que l’incompliment pot ser tractat amb resposta punitiva. “Qualsevol membre afectat pel Codi Ètic no podrà estar vinculat a la contractació de cap individu que tingui vincles de tipus familiars. Per damunt de qualsevol aspecte cal conservar la objectivitat i independència”, ha dit Linares. Així doncs, es sancionarà la participació en processos de contractació de persones amb vincles de fins al quart grau d'afinitat per la via co-sanguínia (via familiar o de vincles afectius), però no es prohibiran aquestes tipus de contractacions. En cap cas el Codi Ètic tindrà caràcter retroactiu, ha confirmat el propi Linares; les normes punitives no poden aplicar-se amb caràcter retroactiu, segons el dret.

Tampoc els càrrecs de confiança (fins a 92), que es regulen per una altra normativa, estaran afectats per aquest Codi Ètic, ja que no assoleixen mai la condició de “personal de la casa”. Linares ha tancat la roda de premsa recordant que “una infracció del codi serà considerada automàticament com una falta greu i determinarà, previ obertura d’un expedient, una falta que pot suposar la inhabilitació i, fins i tot, la suspensió”.

Etiquetas
Publicado el
29 de marzo de 2016 - 14:19 h

Descubre nuestras apps

stats